SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

MODERNÁ – NETRADIČNÁ ARCHITEKTÚRA V MOSKVE – VIDEO 1

Vážení kolegovia a členovia komory, verejnosť. Náš partner, ktorý sa pred pár dňami vrátil z krátkej návštevy v Rusku, hlavne v Moskve nás oboznámil s rozvojom a napredovaním stavebníctva v Rusku, konkrétne v Moskve a v Petrohrade. Priznávame, že sme  boli milo prekvapení týmto vývojom o akom na Slovensku nie sme dostatočne informovaní. Vzhľadom na úroveň foto dokumentácie z mobilu nášho kolegu sme sa rozhodli sprostredkovať z YOUTUBE pár záberov na ilustráciu súčasnej modernizácie stavebníctva a architektúry v Rusku:

 

Ďalší kurz Workshop 3: WEB ako nonstop predajňa 29. jún 2017

Online Marketing Academy

Workshop 3: WEB ako nonstop predajňa
29. jún 2017

Milí obchodní partneri,

Britská obchodná komora v spolupráci s Atte ACADEMY, neziskovou organizáciou, Vám prináša možnosť zlepšiť si svoje online marketingové zručnosti.
Celkovo Vám prinášame 6 workshopov, ktoré Vás prevedú základmi online marketingu a pomôžu Vám zlepšiť svoje zručnosti. Každý workshop bude trvať 90 minút a bude prebiehať v slovenskom jazyku.
Workshop 3: WEB ako nonstop predajňa
V tomto školení Vám ukážeme, ako Vám web môže zarábať a čo k tomu potrebujete.
Predstavíme Vám riešenie, ktoré Vám zjednoduší predaj.
Nechajte web predávať za Vás.
Miesto:
Britská obchodná komora v SR, Mostová 6,  BratislavaDátum:
štvrtok, 29. jún 2017
8:30-10:00

Cena:

Individuálny workshop: € 75


V prípade záujmu o viac workshopov nám napíšte pre zvýhodnenú cenu.

Zoznam všetkých workshopov pre rok 2017

POZOR – ÚPRAVA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV SKSR !

PREZÍDIUM A GENERÁLNY SEKRETARIÁT KOMORY  NA SVOJOM SPOLOČNOM ZASADNUTÍ ROZHODLO:

  1. Členský príspevok na prevádzku a rozvoj komory nový člen komory SKSR  pre prvý rok je výlučne dobrovoľný a nemusí ho zaplatiť. Jeho nezaplatenie nemá na člena vplyv.
  2. Členský príspevok na prevádzku a rozvoj komory je určený ako minimálny. Člen môže komore na jej prevádzku a rozvoj prispieť viac podľa vlastného uváženia a záujmu.
  3. Členský príspevok na prevádzku a rozvoj komory je pre každého člena člena vždy po uplynutí 12 mesačného členstva so splatnosťou 1. až 31. januára nasledujúceho roku. Komora nie je povinná člena na úhradu vyzvať, povinná je upozorniť člena na jeho úhradu.  Komora vyzve na úhradu členského minimálne 1x, maximálne 2x v rozsahu jedného kalendárneho mesiaca. Splatnosť úhrady po výzve sa stanovuje na 7 kal. dní po výzve.
  4. V provom roku oslobodenia od príspevku má člen nárok len na 5% zľavy z poplatkov na akciách komory.
  5. Nezaplatenie členského príspevku sa považuje za porušenie stanov a komora má potom povinnosť postupovať podľa stanov.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 1.6.2017

Prezídium a GS komory 31.5.2017.

POVINNÁ ÚRADNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA OD 1.7.2017 !

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE V SKRATKE O ÚRADNEJ ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII OD 1.7.2017 !

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE V SKRATKE
• Do úradnej elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál slovensko.sk
• Na prístup do schránky je potrebný občiansky preukaz s čipom s bezpečnostným osobným kódom (BOK), počítač, prístup na internet, čítačka a príslušný softvér.
• V prípade, že máte občiansky preukaz s čipom a nemáte k nemu BOK, je potrebné zastaviť sa na oddelení dokladov, pretože bez BOK-u nie je možné prihlásiť sa do e-schránky.
• O vydanie občianskeho preukazu s čipom či aktiváciu bezpečnostného osobného kódu môžete požiadať na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov na celom Slovensku.
• Všetky potrebné aplikácie si môžete stiahnuť na stránke slovensko.sk v časti „Na stiahnutie“

CHCETE KOMUNIKOVAŤ EFEKTÍVNEJŠIE?

Na prihlásenie do schránky vašej firmy budete potrebovať len občiansky preukaz s čipom, čítačku, počítač, prístup na internet a nainštalované aplikácie, ktoré nájdete na portáli slovensko.sk. Pri niektorých elektronických službách budete potrebovať kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý je elektronickou podobou vlastnoručného podpisu. Stačí,  ak si dáte na ktoromkoľvek oddelení dokladov nahrať na čip občianskeho preukazu kvalifikovaný certifikát.

Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu je okrem certifikátu na občianskom preukaze potrebné mať nainštalovanú aj aplikáciu na podpisovanie, ktorú si môžete stiahnuť na portáli slovensko.sk v časti Na stiahnutie.

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Musím si schránku aktivovať?
Áno, je to nevyhnutné. Úradná elektronická schránka bude automaticky aktivovaná na doručovanie 1. júla 2017 všetkým právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri.

Koľko ma to bude stáť?
Zriadenie elektronickej schránky právnickej osoby a jej aktivácia na doručovanie sú bezplatné. Spoplatnené je vydanie občianskeho preukazu, a to správnym poplatkom 4,50 eura.

Čo je to bezpečnostný osobný kód (BOK)?
Je to 6-miestny kód, ktorý slúži ako heslo k vášmu občianskemu preukazu. Stanovíte si ho sami. Bezpečnostný osobný kód (BOK) slúži na ochranu občianskeho preukazu pred zneužitím.

Čo potrebujem, ak sa chcem prihlásiť do úradnej elektronickej schránky právnickej osoby?
Je potrebné vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK). Ďalej je nevyhnutné vlastniť čítačku kariet, mať nainštalovaný príslušný softvér – aplikáciu eID klient (slúži na prihlasovanie) a ovládače k čítačke kariet, ktoré sú k dispozícii na portáli www.slovensko.sk v časti Na stiahnutie. Prihlásiť sa môžete iba cez portál slovensko.sk cez ikonu „Prihlásiť sa na portál“.

Môže elektronickú schránku mojej firmy spravovať niekto iný?
Áno, môže. Stačí, ak vybranej osobe udelíte oprávnenie na prístup do schránky. Daná osoba musí mať občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK). Splnomocniť ju môžete listinne alebo elektronicky. Rovnako môžete aj nastaviť rozsah oprávnenia, teda čo všetko môže s vašou elektronickou schránkou robiť.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA VÁM PRINESIE VÝHODY

• Ušetríte čas, ktorý by ste strávili chodením na úrady a čakaním v radoch.
• Budete komunikovať s úradmi efektívnejšie a jednoduchšie.
• Pracovať so schránkou môžete odkiaľkoľvek a kedykoľvek, ak máte pripojenie na internet.
• Znížia sa vám náklady za poštové služby a pri elektronických podaniach ušetríte až 50 % za správne poplatky.
• Máte garanciu, že poštu od verejných inštitúcií si prečítate iba vy alebo vami poverená osoba.
• Do elektronickej schránky sa nemusíte prihlasovať denne, stačí, ak si nastavíte notifikácie.
Po nastavení notifikácií prostredníctvom SMS alebo e-mailu okamžite zistíte, keď vám do schránky príde nová správa.

 

Viac informácií nájdete na www.statutar.sk alebo www.slovensko.sk.
Máte ďalšie otázky?
Každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 (v stredu do 21.00) vám radi pomôžu operátori kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 35 803 083.

LEN TAK SA DOSTANETE K DÔLEŽITÝM ZÁSIELKAM DORUČENÝM DO ÚRADNEJ ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY VAŠEJ FIRMY.

VIAC NA www.statutar.sk

Zdroj: MVSR

Komora schválila doteraz najväčší počet uchádzačov o členstvo. Je nás 527.

Naša komora prekonala svoj plán mať v druhom roku svojej existencie 100 členov fyzické osoby – živnostníkov a 20 členov právnické osoby. Ku dnešnému dňu máme 123 členov právnické osoby, 319 živnostníkov,  a 71 členov slobodného povolania-projektantov a úradníkov-stavbárov.

Do našej stavebnej komory v mesiaci máj vstúpil jeden cech (cech kachliarov) a jedna komora (komora kominárov). V schvaľovacom procese sú už ďalšie žiadosti o prijatie za člena.

Zdá sa, že prichádza doba sebauvedomovania stavbárov a spájania ich záujmov vykonávať svoju činnosť odborne, mať primerane ohodnotenú a včas zaplatenú svoju prácu v kvalitnom a v zdravom legislatívnom prostredí. Túto skutočnosť prezídium komory hodnotí aj za začiatok zjednocovania stavebných odborníkov a firiem hlavne vo výrobnej sfére, ktorá je niektorými nevýrobnými organizáciami a združeniami sále viac podceňovaná.

V našej dnešnej polarizovanej spoločnosti zisťujeme zaujímavú situáciu:  máme niekoľko desiatok členov a kandidátov, ktorí si neželajú byť uverejnení v zozname členov pre strach zo straty zamestnania u jedincov a stratu zákaziek z verejného sektora. Túto požiadavku plníme, ale je to zvláštne a o čomsi to hovorí.

V našej členskej základni máme aj členov známej projektantskej komory, ktorí si tiež neželajú byť zverejňovaní z obavy o odobratie autorizácie, čím by nemohli ďalej vykonávať svoju činnosť a živiť seba a svoje rodiny. Na základe dvoch nezávislých právnych analýz z roku 2016 môžeme verejnosť ubezpečiť, že v tejto krajine zatiaľ nie je zákon umožňujúci odobratie autorizácie alebo nejaké osvedčenie o kvalifikácii z dôvodu vystúpenia člena z akejkoľvek komory alebo združenia, ktoré takýto dokument vydala. Povinné členstvo je vecou internej smernice každej komory alebo združenia a nie je zákon na jeho vynútenie!

Žiaľ toto je veľmi zlá situácia, keď sa musia zamestnanci v štátnom sektore, v miestnej samospráve alebo členovia inej komory alebo združenia obávať o svoje miesto alebo členstvo pre vstúpenie do našej alebo inej komory s odlišnou činnosťou a zameraním. Zastrašovanie a zavádzanie nemá nič s demokraciou a slobodou jedinca a jeho slobodným rozhodovaním a samozrejme rozvojom Slovenského stavebníctva v celom jeho spektre. Možno aj pre toto je naše stavebníctvo tam kde je a kde sa prepadá.

ŠTRUKTÚRA 527 ČLENOV SKSR

Prezídium SKSR

19.5.2017

VALNÉ ZHROMAŽDENIE KOMORY KOMINÁROV SR

V dňoch 4 a 5 mája 2014 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie komory kominárov ktorého čestným hosťom bola aj naša komora v zastúpení jej prezidenta pána Ivana Pauera. Valné zhromaždenie, rokovanie predstavenstva komory poctil svojou prítomnosťou aj prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Pri tejto príležitosti mu bol odovzdaný aj symbol kominárskeho remesla a zástupcovia komory mu predostreli niektoré problémy s ktorými sa stretávajú pri výkone svojej činnosti v praxi.

Slávnostné Valné zhromaždenie svojim príhovorom privítali aj zástupcovia Společenstva kominíků České republiky, Cechu kachliarov, SPP, Stredná odborná škola stavebná v Nitre, prezident našej komory, a ďalší pozvaní hostia.

V rámci stretnutia a rozhovorov so zástupcami prišlo k vzájomnému porozumeniu a k zhode v analyzovaní a riešení problémov v Slovenskom stavebníctve a v príprave odborníkov pre stavebnú činnosť. Toto stretnutie môžeme považovať za základ v budúcej spolupráci pri ich riešení, ktorú strany ešte spresnia.

Foto z priebehu Valného zhromaždenia:

  

PROJEKTANTI POZOR ! OD 1.1.2017 PLATÍ NOVÁ VYHLÁŠKA č. 324/2016 Z.z. !

Stále častejšie nás oslovujú stavebné úrady a niektorí starostovia so žiadosťou o publikovanie a informovanie projektantov o účinnosti novej vyhlášky č. 364/2012 Energetická hospodárnosť budov. Táto vyhláška veľmi podstatne mení a sprísňuje podmienky pre projektovanie nových stavieb.

Musíme upozorniť, že úrady vyžadujú prerobiť všetky staršie projekty na ktoré neboli vydané stavebné povolenia. Nové stavebné povolenia na staré projekty nebudú úrady vydávať a už nevydávajú, čím vzniká množstvo problémov a nedorozumení.

Na našom portáli sme o verejnosť upozornili na zmenu už 7.12.2016, ale málokto sa asi týmto riadil.

Takže pripomíname, že dňom 1.1.2017 platí nová Vyhláška o EH8 č. 324/2016 Z.z.Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 30. novembra 2016,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa novej vyhlášky musia projektanti navrhovať a investori objednávať projekty a stavby podľa tejto vyhlášky a podľa stanoviska úradníkov stavebných úradov a ministerstva výstavby nebudú odsúhlasovať projekty pre stavebné povolenie, ktoré nebudú spĺňať kritériá tejto vyhlášky.

V zásade sa musia navrhovať stavby s energetickou hospodárnosťou globálneho ukazovateľa A1 ako ultranízkoenergetické budovy!

Vyhláška v celom znení sa dá stiahnuť z internetovej stránky: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/324/ZZ_2016_324_20170101.pdf

Sekretariát SKSR

7.12.2016

Nové infraštrukturálne projekty v Chorvátsku

Chorvátska republika pripravuje nové verejné obstarávanie v oblasti železničných infraštruktúrnych projektov v Chorvátsku.

V nadchádzajúcom období sa pred HR otvára veľká príležitosť na využitie európskych finančných mechanizmov v oblasti obnovy a investícií do železničnej infraštruktúry.

Na základe viacročnej prípravy projektovej dokumentácie v roku 2017 v oblasti železničnej infraštruktúry sa očakávajú verejné obstarávania pre viacero projektov financovaných z európskych finančných mechanizmov.

Bližšie informácie pre členov komory

Kalendár udalostí

august 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
« jún    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Copyright © 2015 - All rights reserved. Designed by: Web Design Directory & GiPA system, spol.s r.o. .