SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Prehľad návštev našich stránok od 1.januára 2017

Pre zaujímavosť Vám predkladáme predbežnú štatistiku návštevnosti stránok našej stavebnej komory za rok 2017. Do grafov a štatistiky nie sú zahrnuté útoky robotov a iných nežiadúcich „návštevníkov“. V roku 2017 bolo celkom 9544 návštevníkov, ktorí prezerali stránky 59 751 krát a k 18.septembru 2017 je to 25 493 návštevníkov s ktorí si prelistovali stránky 157 401 krát.

Tento rok sa  výrazne zvýšil počet útokov robotov a nežiadúcich návštevníkov (hack) na náš portál z 8825 krát v roku 2016 na zatiaľ 172885 útokov k 18.septembru 2017. Útoky lámali rekordy v mesiacoch október až december 2016 a február až máj 2017 v období kedy sme podali legislatívne návrhy na MVaD SR a keď sme tieto návrhy na začiatku roka zverejnili na našom portáli, možno je to len náhoda vplyvom rastu zvedavých návštevníkov.

Štatistika 2017:

Sekretariát SKSR – inrormačný odbor. 19.9.2017

Aktuálna infomácia Britskej obchodnej komory

Vážení členovia a priatelia,

Dúfam, že sa všetci tešíte z dlhých letných dní. V priebehu času sme nevideli, že každý z nás bol zaneprázdnený pri príprave nových podujatí, aby pomohol vášmu podnikaniu rásť. Rozlúčime sa s letnou sezónou v septembri na podujatiach Späť na podnikanie v Bratislave av Košiciach, kde predstavíme naše plány a privítame Vaše návrhy na budúci vývoj.

 

Ďalšia fáza rozhovorov s Brexitom môže byť oneskorená, ale Británia verí, že začne v októbri. Britská vláda je presvedčená, že do októbra dosiahne dostatočný pokrok, aby presunula rokovania do ďalšej fázy, a že má pripraviť sériu dokumentov o stratégii Brexit budúci týždeň. Tento krok sa uskutoční krátko pred začiatkom tretieho kola rozhovorov medzi Londýnom a Bruselom o Británii, ktorá opúšťa EÚ. Tieto dokumenty budú znamenať „významný krok vpred“ k dosiahnutiu výsledkov minuloročného referenda a na našich udalostiach Späť na podnikanie vám prinesieme najnovšie informácie.

 

A nakoniec by som rád privítal našich nových členov – Starú múdrosť, Asociáciu medzinárodných úverových riaditeľov a profesionálov, Viditeľnú propagáciu, Screening Solutions a Hotel Falkensteiner. S potešením môžeme spolupracovať s našimi novými partnermi.

 

Vychutnajte si posledné týždne tohto leta a teším sa na vás v septembri!

S úctou, Denisa Brightonová
Výkonný riaditeľ
Britská obchodná komora
V Slovenskej republike

Ďalšie informácie o akciách  Britskej obchodnej komory nájdete TU.

MODERNÁ – NETRADIČNÁ ARCHITEKTÚRA V MOSKVE – VIDEO 1

Vážení kolegovia a členovia komory, verejnosť. Náš partner, ktorý sa pred pár dňami vrátil z krátkej návštevy v Rusku, hlavne v Moskve nás oboznámil s rozvojom a napredovaním stavebníctva v Rusku, konkrétne v Moskve a v Petrohrade. Priznávame, že sme  boli milo prekvapení týmto vývojom o akom na Slovensku nie sme dostatočne informovaní. Vzhľadom na úroveň foto dokumentácie z mobilu nášho kolegu sme sa rozhodli sprostredkovať z YOUTUBE pár záberov na ilustráciu súčasnej modernizácie stavebníctva a architektúry v Rusku:

 

Ďalší kurz Workshop 3: WEB ako nonstop predajňa 29. jún 2017

Online Marketing Academy

Workshop 3: WEB ako nonstop predajňa
29. jún 2017

Milí obchodní partneri,

Britská obchodná komora v spolupráci s Atte ACADEMY, neziskovou organizáciou, Vám prináša možnosť zlepšiť si svoje online marketingové zručnosti.
Celkovo Vám prinášame 6 workshopov, ktoré Vás prevedú základmi online marketingu a pomôžu Vám zlepšiť svoje zručnosti. Každý workshop bude trvať 90 minút a bude prebiehať v slovenskom jazyku.
Workshop 3: WEB ako nonstop predajňa
V tomto školení Vám ukážeme, ako Vám web môže zarábať a čo k tomu potrebujete.
Predstavíme Vám riešenie, ktoré Vám zjednoduší predaj.
Nechajte web predávať za Vás.
Miesto:
Britská obchodná komora v SR, Mostová 6,  BratislavaDátum:
štvrtok, 29. jún 2017
8:30-10:00

Cena:

Individuálny workshop: € 75


V prípade záujmu o viac workshopov nám napíšte pre zvýhodnenú cenu.

Zoznam všetkých workshopov pre rok 2017

POZOR – ÚPRAVA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV SKSR !

PREZÍDIUM A GENERÁLNY SEKRETARIÁT KOMORY  NA SVOJOM SPOLOČNOM ZASADNUTÍ ROZHODLO:

  1. Členský príspevok na prevádzku a rozvoj komory nový člen komory SKSR  pre prvý rok je výlučne dobrovoľný a nemusí ho zaplatiť. Jeho nezaplatenie nemá na člena vplyv.
  2. Členský príspevok na prevádzku a rozvoj komory je určený ako minimálny. Člen môže komore na jej prevádzku a rozvoj prispieť viac podľa vlastného uváženia a záujmu.
  3. Členský príspevok na prevádzku a rozvoj komory je pre každého člena člena vždy po uplynutí 12 mesačného členstva so splatnosťou 1. až 31. januára nasledujúceho roku. Komora nie je povinná člena na úhradu vyzvať, povinná je upozorniť člena na jeho úhradu.  Komora vyzve na úhradu členského minimálne 1x, maximálne 2x v rozsahu jedného kalendárneho mesiaca. Splatnosť úhrady po výzve sa stanovuje na 7 kal. dní po výzve.
  4. V provom roku oslobodenia od príspevku má člen nárok len na 5% zľavy z poplatkov na akciách komory.
  5. Nezaplatenie členského príspevku sa považuje za porušenie stanov a komora má potom povinnosť postupovať podľa stanov.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 1.6.2017

Prezídium a GS komory 31.5.2017.

POVINNÁ ÚRADNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA OD 1.7.2017 !

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE V SKRATKE O ÚRADNEJ ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII OD 1.7.2017 !

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE V SKRATKE
• Do úradnej elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál slovensko.sk
• Na prístup do schránky je potrebný občiansky preukaz s čipom s bezpečnostným osobným kódom (BOK), počítač, prístup na internet, čítačka a príslušný softvér.
• V prípade, že máte občiansky preukaz s čipom a nemáte k nemu BOK, je potrebné zastaviť sa na oddelení dokladov, pretože bez BOK-u nie je možné prihlásiť sa do e-schránky.
• O vydanie občianskeho preukazu s čipom či aktiváciu bezpečnostného osobného kódu môžete požiadať na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov na celom Slovensku.
• Všetky potrebné aplikácie si môžete stiahnuť na stránke slovensko.sk v časti „Na stiahnutie“

CHCETE KOMUNIKOVAŤ EFEKTÍVNEJŠIE?

Na prihlásenie do schránky vašej firmy budete potrebovať len občiansky preukaz s čipom, čítačku, počítač, prístup na internet a nainštalované aplikácie, ktoré nájdete na portáli slovensko.sk. Pri niektorých elektronických službách budete potrebovať kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý je elektronickou podobou vlastnoručného podpisu. Stačí,  ak si dáte na ktoromkoľvek oddelení dokladov nahrať na čip občianskeho preukazu kvalifikovaný certifikát.

Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu je okrem certifikátu na občianskom preukaze potrebné mať nainštalovanú aj aplikáciu na podpisovanie, ktorú si môžete stiahnuť na portáli slovensko.sk v časti Na stiahnutie.

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Musím si schránku aktivovať?
Áno, je to nevyhnutné. Úradná elektronická schránka bude automaticky aktivovaná na doručovanie 1. júla 2017 všetkým právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri.

Koľko ma to bude stáť?
Zriadenie elektronickej schránky právnickej osoby a jej aktivácia na doručovanie sú bezplatné. Spoplatnené je vydanie občianskeho preukazu, a to správnym poplatkom 4,50 eura.

Čo je to bezpečnostný osobný kód (BOK)?
Je to 6-miestny kód, ktorý slúži ako heslo k vášmu občianskemu preukazu. Stanovíte si ho sami. Bezpečnostný osobný kód (BOK) slúži na ochranu občianskeho preukazu pred zneužitím.

Čo potrebujem, ak sa chcem prihlásiť do úradnej elektronickej schránky právnickej osoby?
Je potrebné vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK). Ďalej je nevyhnutné vlastniť čítačku kariet, mať nainštalovaný príslušný softvér – aplikáciu eID klient (slúži na prihlasovanie) a ovládače k čítačke kariet, ktoré sú k dispozícii na portáli www.slovensko.sk v časti Na stiahnutie. Prihlásiť sa môžete iba cez portál slovensko.sk cez ikonu „Prihlásiť sa na portál“.

Môže elektronickú schránku mojej firmy spravovať niekto iný?
Áno, môže. Stačí, ak vybranej osobe udelíte oprávnenie na prístup do schránky. Daná osoba musí mať občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK). Splnomocniť ju môžete listinne alebo elektronicky. Rovnako môžete aj nastaviť rozsah oprávnenia, teda čo všetko môže s vašou elektronickou schránkou robiť.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA VÁM PRINESIE VÝHODY

• Ušetríte čas, ktorý by ste strávili chodením na úrady a čakaním v radoch.
• Budete komunikovať s úradmi efektívnejšie a jednoduchšie.
• Pracovať so schránkou môžete odkiaľkoľvek a kedykoľvek, ak máte pripojenie na internet.
• Znížia sa vám náklady za poštové služby a pri elektronických podaniach ušetríte až 50 % za správne poplatky.
• Máte garanciu, že poštu od verejných inštitúcií si prečítate iba vy alebo vami poverená osoba.
• Do elektronickej schránky sa nemusíte prihlasovať denne, stačí, ak si nastavíte notifikácie.
Po nastavení notifikácií prostredníctvom SMS alebo e-mailu okamžite zistíte, keď vám do schránky príde nová správa.

 

Viac informácií nájdete na www.statutar.sk alebo www.slovensko.sk.
Máte ďalšie otázky?
Každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 (v stredu do 21.00) vám radi pomôžu operátori kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 35 803 083.

LEN TAK SA DOSTANETE K DÔLEŽITÝM ZÁSIELKAM DORUČENÝM DO ÚRADNEJ ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY VAŠEJ FIRMY.

VIAC NA www.statutar.sk

Zdroj: MVSR

Kalendár udalostí

december 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
« nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Copyright © 2015 - All rights reserved. Designed by: Web Design Directory & GiPA system, spol.s r.o. .