Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Pochybenia stavebných úradov a dôsledky

Originál umiestnenia je tu:
Tento prípad potvrdzuje, že proti tzv. čiernym stavbám sa dá bojovať aj podľa deformovaného zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon a že kvôli tomu nebolo potrebné robiť tzv. nový ale nie veľmi podarený zákon č. 201/2022 Z.z., ako nám to tzv. politici v médiách tlačili do hláv… Plnenie a neplnenie každého zákona závisí len na schopnostiach a osobnej odvahe a svedomí úradníkov stavebného úradu, ale nie len týchto úradov.
Ide o veľmi zaujímavý prípad nepovolenej stavby v Bardejove, ktorý bude svojim spôsobom precedens na Slovensku. Sú jednoducho situácie, kedy nepomôže byť ani vrcholovým športovcom, nepomôžu ani známosti a ani rôzne formy vďačnosti…
Obzvlášť je tento prípad zaujímavý dlhou tŕnistou cestou boja za práva obyčajných ľudí bez akéhokoľvek stupňa finančného, spoločenského a mocenského vplyvu, len cestou zákonov tohto štátu! Je len na úradníkoch či oni sami zákony poznajú, či ich vedia aplikovať, alebo budú bezhranične poslúchať želania svojich priateľov a nadriadených, aby nekonali v súlade so zákonom, veci naťahovali do nekonečna, zatvárali oči nad porušovaním zákonov a tak či tak riskovali svoju kariéru, dobrú povesť a „čisté meno“ len za to, aby vyhoveli nadriadeným a tí ich nevyhodili z práce… No na druhej strane, ak vyhovejú želaniu šéfa alebo priateľa, ktoré je za hranicou zákonnosti a bude z toho problém, budú aj tak hodení cez palubu, ale na ulicu…..

 

Žiaľ podobných prípadov na Slovensku je viac. Len naša Stavebná komora od roku 2018 pomáhala riešiť 4 prípady „čiernych stavieb“ na žiadosť advokátskych kancelárií a jeden na žiadosť samotného stavebného úradu. 2+tento tretí prípad boli „čierne stavby“ vinou nesprávneho rozhodnutia stavebného úradu…

Aktuálne riešime ďalšie dva extrémne prípady… V jednom prípade ide o snahu za každú cenu presadiť cca 5 rokov prevádzkovaného chovu chovu cca 200 ks oviec v strede obce v susedstve rodinných domov za podpory starostu obce a niektorých úradníkov dotknutých organizácií, ktorí zrejme nevidia čo vidia, a maštale vybudované bez stavebného povolenia chcú tiež dodatočne povoliť v rozpore s právnymi predpismi a normami… Tŕnistá cesta susedov za svojimi právami začala pred piatimi rokmi a až teraz sa dostala ku nám a na súd…

 

Druhý prípad už šiesty rok starý sa ku nám dostal pred dvomi rokmi až po výroku súdu a zahájení exekúcie na odstránenie kľúčovej statickej časti stavby zrubovej drevenice. Stavebný úrad vydal riadne stavebné povolenie, stavebník stavbu vybudoval, požiadal o kolaudáciu a sused si zmyslel, že kúsok strechy asi cca 30 cm presahuje nad jeho pozemok. Stavebný úrad nelenil, nič si neoveril z tvrdenia suseda a v rozpore so zákonom doplnil suseda do kolaudačného konania, prerušil kolaudáciu a poslal suseda a stavebníka na súd… Súd aj vďaka nedôsledného zastupovania stavebníka advokátom stavebník súd prehral, pretože nikto nedal overiť skutočnú hranicu parciel medzi susedom a stavebníkom. Súd vydal exekučné rozhodnutie a my sme sa do tohto kolotoča dostali až ex post po vydaní exekučného rozhodnutia v nov. 2021. Zatiaľ sme dosiahli nevykonateľnosť exekúcie, pretože by došlo k zásadnému poškodeniu až zničeniu stavby a výkon rozhodnutia by spôsobil väčšie majetkové a spoločenské škody, ako údajný presah strechy nad údajným miestom – trasou hranice medzi parcelami sporných strán. Znalecký posudok geodeta preukázal, že naopak, sused užíva cca 30 cm parcely stavebníka a keby aj bola hranica správne, existuje povolená tolerancia geodetického merania podľa ktorej aj tak strecha nepresahuje ani fiktívnu hranicu, ktorú sused zle prečítal a na základe čoho podal sťažnosť na stavebný úrad. Tým, že stavebný úrad prizval suseda do kolaudačného konania, stavebný úrad porušil zákon 2x a to § 78 ods. (1) ktorý jasne ustanovuje, že účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Nikto viac. Ďalej, je vo výlučnej kompetencii takýto spor riešiť Stavebného úradu a nie súdu. Toto je technická vec, na ktorej riešenie sú určené stavebné úrady, ale v tomto prípade je kuriózne, že súd prijal takýto spor a riešil ho v podstate v rozpore so zákonmi a zdravým rozumom až po exekučné rozhodnutie.

V súčasnosti má stavebný úrad na stole už vyše mesiaca ďalšiu výzvu advokáta stavebníka s ďalším naším stanoviskom na vydanie kolaudačného rozhodnutia, pretože stavebník splnil už všetky podmienky aj tie dodatočné, ktoré neboli predmetom povoľovacieho stavebného konania, ale stavebný úrad ich žiadal ako podmienku na vydanie rozhodnutia. Všetko nasvedčuje tomu, že stavebný úrad robí zatiaľ všetko preto, aby komusi vyhovel a kolaudačné rozhodnutie nevydal. Dokonca sa nechtiac pri osobnom rokovaní vyjadril v tom zmysle, že zruší pôvodné stavebné povolenie… Jednoducho svinstvo a bezohľadnosť, ktoré treba postihovať a riešiť. Ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy, čo si dovolia hore, to si už dovoľujú aj dole…

 

Autor: Ivan Pauer
jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.