Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

SZBD konferencia o problematike správcovstva 2018

V dňoch 16. a 17. okt.2018 sme sa na pozvanie Zväzu bytových družstiev aktívne zúčastnili odbornej konferencie o problematike správcovstva v hlavných témach :

  • platnej legislatíve súvisiacej s činnosťou členských  družstiev  SZBD v oblasti výkonu správy,
  • nových trendoch a poznatkoch súvisiacich s komplexnou obnovou bytových domov,
  • cenovej regulácii v tepelnej energetike,
  • ochrane osobných údajov u správcov bytových domov,
  • produktoch z oblasti úverovania, podpôr a poskytovania dotácií,
  • produktoch a službách v oblasti poistenia podľa rámcovej dohody,
  • a viesť diskusiu o spoločných témach.

Náš prezident pán Ivan Pauer mal príspevok o vzťahoch stavebného dozoru so správcom pri obnove obytných budov. Prednáška na stiahnutie TU. V Mnohých témach a počas diskusií sa stále objavovala nevraživosť medzi súkromnými združeniami správcov, združeniami spoločenstiev vlastníkov a bytovými družstvami čo z pohľadu našej komory považujeme za zbytočné problémy vedúce k nejednotnosti názorov v pripomienkovaní zákonov o bývaní a výstavbe na ich vlastnú škodu. Tento stav považujeme za kontraproduktívny pre všetky tieto združenia ale aj pre nás stavbárov, pretože tieto zákony spolu pomerne úzko súvisia. Padli už názory, že chýba jednotnosť, kompromis a jeden partner ktorý bude presadzovať záujmy správcov pri tvorbe a pripomienkovaní zákonov. Tu vidíme priestor pre zjednotenie s nami, stavbármi v komisii pre bytovú politiku a v legislatívnej komisii. Stojí za úvahu odložiť vzájomný antagonizmus,  zjednotiť naše sily a začať novú spoluprácu v legislatívnej oblasti. 

Ďalšími odbornými témami a prednášajúcimi boli:

Aplikačná prax  zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a  doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a koncepčné zámery v oblasti bývania – Ing. Miloš Hajdin,  riaditeľ odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja MDV SR

Efektívna a kvalitná obnova bytovej budovy s podporou ŠFRB – Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania

Cenová regulácia v tepelnej energetike – Ing. Mária Marková, riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky ÚRSO

Ochrana osobných údajov u správcov bytových domov – JUDr. Lucia Bezáková Kopná, Úrad na ochranu osobných údajov SR;

Poznatky SOI z vykonaných kontrol v oblasti energetiky – Ing. Štefan Dubovský, riaditeľ odboru, Ústredný inšpektorát SOI;

Novela zákona o stavebnom sporení 2018 a jej vplyv na financovanie obnovy bytových domov – JUDr. Katarína Niňajová, poradkyňa člena predstavenstva PSS, a. s., pre právnické osoby;

Poistenie podľa Rámcovej dohody s Allianz – SP, a. s., Bratislava – Ing. Milan Holinďák, vedúci oddelenia, Allianz – SP, a.s.

Dodávky od SPP – Ing. Erich Gaďo, riaditeľ sekcie, SPP, a. s.

Vzdelávací program – Správa bytového fondu – Mgr. Lucia Gembešová, viceprezidentka AINOVA

Současné problémy spojené s výkonem správy družstevních nájemních bytů z pohledu SČMBD – Ing. Martin Hanák, ředitel metodického odboru SČMBD;

Poznatky z aplikačnej praxe uplatňovania Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla – Ing. Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia, s.r.o.

Poznatky z aplikácie zákona o konkurze a reštrukturalizácii a exekučného zákona, novela Občianskeho zákonníka, upomínacie konanie, dražby – JUDr. Martin Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR.

Mini fotogaléria:

Hotel Permon-pohľad z okna o 7:45 ráno…

 

Záver prvého dňa konferencie.

 

Sekretariát SKSR.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.