Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Členské príspevky – Slovenský občan a firma

*

 

Počet  členov SKSR k 23.10.2021:

 560 riadnych členov oproti 562 k 31.12.2020 (-2 členovia)

skupina Stavebná komora SR na FB ·   952 oproti 874 členov v r.2020 (+ 72 členov)

priatelia Stavebna komora SR na FB · 1117 oproti 1144 členov v r. 2020 (-27 členov)

Pribudlo celkom 43 členov

 

Valné zhromaždenie na  zasadnutí 14.10.2020 rozhodlo:

Členské príspevky sú určené výlučne na technický a administratívny chod a rozvoj komory. Príspevky boli schválené na riadnom Valnom zhromaždení komory dňa 14.10.2020, t.j. základná výška zostáva nezmenená.

 1. Členský príspevok na prevádzku komory určený ako minimálny. Člen môže komore na jej prevádzku a rozvoj prispieť viac podľa vlastného uváženia a záujmu.
 2. Členský príspevok na prevádzku komory je pre každého člena povinnosťou uhradiť vždy s podaním prihlášky a vždy po uplynutí 12 mesiaca v roku členstva so splatnosťou 1. až 31. januára nasledujúceho roku.
 3. Komora nie je povinná člena na úhradu vyzvať.
 4. Komora môže člena vyzvať na úhradu členského maximálne 2x v rozsahu jedného kalendárneho mesiaca.
 5. Splatnosť úhrady po výzve sa stanovuje na 7 kal. dní po výzve.
 6. Nezaplatenie členského príspevku sa považuje za porušenie stanov a komora má potom povinnosť postupovať podľa stanov až po vylúčenie člena z komory.
 7.  Výška príspevku sa upravuje podľa mesiaca vstupu a schválenia za člena.

Oznam prezídia:

Prezídium komory svojim uznesením zo dňa 27.11.2020 z dôvodu výrazného poklesu príjmov v stavebníctve Slovenskej republiky, ako aj neustály pokles výkonnosti celého hospodárstva Slovenskej republiky s paradoxným zvyšovaním nepriamych odvodov a daní stanovených vládou SR a miestnou samosprávou upravuje členské príspevky do 31.12.2021 za dobrovoľné a výšku členského poplatku pre rok 2021 upravuje nasledovne: 

Od 1.1.2020 sú členské poplatky dobrovoľné od výšky:

 1. Študent pôvodne 12,00 €/rok, teraz od 10,00 €/rok
 2. Fyzická osoba pôvodne 12,00 €/rok, teraz od 90,00 €/rok.
 3. Školy, univerzity a ústavy pôvodne 120,00 €/rok od 90,00 €/rok
 4. Občianske združenia, napr. cechy a pod. pôvodne 120,00 €/rok, teraz od 90,00 €/rok
 5. Komory stavovské a pod. mimo zákon o združovaní občanov pôvodne 120,00, teraz od  90,00 €/rok
 6. Právnické osoby bez ohľadu na sídlo, základný poplatok do 20 zamestnancov 360,00 €/rok, teraz od 280,00 €/rok
 7. Právnické osoby bez ohľadu na sídlo nad 21 zamestnancov 540,00 €/rok, teraz od 450,00 €/rok
 8. Právnické osoby bez ohľadu na sídlo založenia nad 35 zamestnancov 660,00 €/rok, teraz od 540,00 €/rok
 9. Živnostník bez zamestnancov 180 €/rok, do 10 zamestnancov 240,00 €/rok a viac 360,00 €/rok, teraz od 200,00 €/rok a viac 280,00 €/rok.
 10. Dôchodcovia od 10,00 €/rok
 11. Podnikajúce osoby so zdravotným postihnutím – živnostníci a projektanti majú 50% zľavu z poplatku

Toto rozhodnutie prezídia nadobúda účinnosť dňom 1.12.2020.

 

Prihláška za člena SKSR na stiahnutie

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.