Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque
Expertízy a posudky porúch
Archív
Odborná literatúra

Zaujímavosti

Boli sme na koferencii ZSPS dňa 20.10.2021 – vzdelávanie v stavebníctve

Okrem celkom niektorých zaujímavých tém nás najviac zaujal blok o vzdelávaní v stavebníctve.

 
Najdôležitejšie čo si z konferencie odnášame je, že po 11 rokoch, niektorí odborníci v stavebníctve a funkcionári vo vláde priznávajú katastrofálny stav v nedostatku odborníkov na stavbách, nedostatočnú generačnú výmenu odborníkov a remeselníkov na stavbách a veľmi slabú odbornú prípravu počnúc remeselníkmi a vôbec všetkými odborníkmi pre stavebníctvo.
 
Prezident SASDARS a SSATA (teraz aj SKSR) Ivan Pauer v roku 2010 priebežne na konferenciách a v médiách poukazuje na nedostatky vo vzdelávacom systéme, na nedostatky v príprave a osvedčovaní odborných kvalifikácií v stavebníctve a na chýbajúce systémové celoživotné vzdelávanie v stavebníctve, ktoré v krátkej budúcnosti spôsobia stavebníctvu a Slovensku veľké škody.
 
Ivan Pauer so svojím tímom v roku 2010 pripravil a v roku 2011 nechal akreditovať vzdelávacie moduly pre kvalifikácie Majster stavebnej výroby, Stavbyvedúci, Stavebný dozor a projektant. Vďaka obštrukciám, odporu, lobingu, sebectva, neznalosti veci a konfliktu záujmov zo strany vedenia inej komory akreditácia trvala takmer 3 roky a nakoniec bola len čiastočná na prípravu ale bez možnosti vydať osvedčenie odbornej spôsobilosti… Systémové vzdelávanie a príprava malo byť 350 hodín z čoho malo byť cca 130 hodín prezenčných. Poplatok za prípravu v tom čase bol kalkulovaný na sumu cca 1200,00 € aj s poplatkom za konečné preskúšanie a osvedčenie. Kto by sa išiel učiť na profesiu, keď záverečné vysvedčenie, alebo osvedčenie nedostane?!
 
Od roku 1996 sa príprava a vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti vykonáva v nevzdelávajúcej organizácii v rozpore s ustanoveniami živnostenského zákona a mimo zákona o celoživotnom vzdelávaní a za cca 3 učebné dni a pár stovák t.j. cca 600,00 € záujemca dostane pečiatku a osvedčenie odbornej spôsobilosti pre výkon kvalifikácie Stavbyvedúci a Stavebný dozor…
 
Takže „UŽ“ po 11 rokoch sa prebúdzajú niektoré ministerstvá a zopár odborníkov a zisťujú, že stav v odbornosti v stavebníctve je zúfalý. Hlavne že sa udržiava v podstate zákonne-nezákonný stav a neustále rôznorodé útoky na tých čo tento stav chcú zlepšovať . K náprave je však stále ďaleko, pretože v dobe neskutočného lobizmu a presadzovania osobných záujmov je to takmer nemožné. Toto osvedčenie mu platí celý život, len občas musí zaplatiť vydavateľovi pečiatky a osvedčenia pár desiatok Eur za výmenu zmenenej pečiatky a osvedčenia...
 
Slovensko mohlo byť už 10 rokov lídrom vo V4 v príprave a v celoživotnom vzdelávaní stavbárov, ale prepadli sme sa na chvost možno nie len V4 a EÚ…

 

 

 

Školenia – spolupráca s Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Naša komora zahájila spoluprácu so spoločnosťou Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. a poskytla odborných lektorov.

Školenia sa uskutočňujú v rozsahu od 9:30 do 15:00 hod v Bratislave v sídle spoločnosti Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarskej  13, v Bratislave.

Hlavné témy sú:

 • Stavba – projektová dokumentácia a autorský zákon,
 • autorský dozor,
 • stavbyvedúci,
 • stavebný (technický) dozor,
 • najčastejšie chyby stavieb,
 • diskusia.

Prihlásiť sa môžete cez portál Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. na net linke:

https://www.eseminare.sk/stavba-autorsky-stavebny-a-technicky-dozor-productsem086/?wa=WAG21X_DAS

23.09.2021,uskutočnené kombinovane prezenčne a on-line.

29.09.2021, uskutočnené prezenčne.

01.12.2021, prezenčne a on-line

24.01.2022, prezenčne a on-line

31.03.2022, prezenčne a on-line

16.06.2022, prezenčne a on-line

19.10.2022, prezenčne a on-line.

Ako sa prejavuje nesprávne vyhotovené zateplenie?

 

Úvodom:

Vlastníci bytov a správcovia sa často na nás obracajú s problémom vlhkosti v bytoch po obnove bytového domu, resp. po zateplení stien, strechy a výmene okien a dverí.

K tejto problematike musím úvodom upozorniť vlastníkov bytov, že by si mali uvedomiť, že po zateplení obytnej budovy sa oproti predchádzajúcemu režimu zásadne zmenia mikroklimatické pomery v bytoch, v ktorých v ovzduší hromadí už viac vlhkosti, pretože po zatepleni a výmene okien sa byty stávajú takmer hermeticky uzatvorené. „Difúznosť bytov“ sa zásadne zníži, ak si vlastník bytu zmenil dispozíciu bytového jadra, teda aj kúpeľne a znefunkčnil odvod vzduchu do spoločného vzduchovodu v „stupačke“, ktorý slúžil na odvod vodných pár z digestora v kuchyni, z kúpeľne a z WC. V byte sa potom hromadia vodné pary z vydýchaného vzduchu, z varenia, z kúpania a sprchovania a z prania, ktoré už nie sú odvádzané aj prirodzene škárami cez pôvodné drevené okná a zrušené vývody do vzduchotechnického potrubia, ktoré sa po zateplení vo väčšom množstve hromadia, ako pred zateplením. Mnohí vlastníci si neuvedomujú, alebo neboli jasne poučení, že po obnove ich bytového domu, ktorej súčasťou je aj kontaktné zateplenie obvodového plášťa a strechy, je potrebné aspoň 2x častejšie a intenzívnejšie vetrať svoj bytový priestor.

Nedostatočné vetranie bytu po zmene vetracieho režimu, teda po zateplení a výmene okien je aj jednou z príčin prečo niektorí vlastníci musia viac platiť za kúrenie, ako pred zateplením budovy, pretože v domnienke, že ušetria, vetrajú minimálne, ešte menej ako pred zateplením. V málo vetranom byte musí totiž vykurovacie teleso ohrievať nielen vzduch, ale aj vodné pary, ktorých prítomnosť do zavlhnutia stien a tvorby plesní si často neuvedomujeme, pretože na ohrev vody, teda vlhkého vzduchu je potrebné viac energie, ako na ohrev vzduchu s relatívnou vlhkosťou v objeme cca 45-55%.

Z našich zistení s nami vyšetrovaných bytových domov po zateplení obvodových plášťov-stien pri ich pôvodnej konštrukčnej hrúbke 30-35 cm zisťujeme, že najviac problémov s vlhkosťou a plesňami po zateplení máme so stavbami, ktoré majú tepelný izolant hrúbky 5 až 8 centimetrov a nad 12-14 cm v závislosti na difúzne vlastnosti tepelného izolantu.  Ďalším problémom býva nevhodné a nedostatočné prekrytie hlavíc kotiev, čo signalizujú mokré tmavé krúžky na fasádach. Takéto kotvenie potom vytvára tepelné mosty a ochladzovanie obvodovej konštrukcie muriva a hromadenie kondenzu v tepelnom izolante ak je jeho hrúbka nad 14 cm.

Už niekoľko rokov sledujeme mimoriadne vážne chyby pri obnove bytových panelových budov a to, v návrhoch a vyhotoveniach rekonštrukcie strešného plášťa plochých striech a ignorovanie čistenia a opráv horizontálnych-vodorovných a vertikálnych-zvislých škár a spojov medzi panelmi obvodových plášťov. Je pritom úplne jedno o akú panelovú sústavu ide.

Chyby strešného plášťa a dôsledky:

Vlastníci bytov a projektanti kvôli neznalosti a kvôli ušetreniu peňazí zanedbávajú a odmietajú odstránenie pôvodných vrstiev starých asfaltových povlakových krytín (zvyčajne 3-14 vrstiev). Staré asfaltové vrstvy strešných pásov ponechávajú s odôvodnením, že je to výborná parozábrana a parobrzda, kto ako… Mnohí projektanti, vlastníci a správcovia si neuvedomujú, že pod poškodenými, niekoľko desať ročnými vrstvami asfaltových krytinových pásov je navlhnutá stropno-strešná nosná konštrukcia, ktorá z roka na rok akumuluje viac a viac vodného kondenzu a oslabuje kompaktnosť a pevnosť takejto konštrukcie. Navlhnutá stropno-strešná železobetónová konštrukcia časom ohrozuje bezpečnosť osôb z hľadiska mikroklímy v byte s ohrozením ich zdravia a z hľadiska statickej bezpečnosti ohrozujúcej ich životy, viď obr. z vyšetrovanej obytnej panelovej budovy v Brezovej pod Bradlom a v Nitre.

Extrémna vlhkosť stropného panelu s prehrdzavenou spodnou výstužou po odtrhnutí krycej betónovej vrstvy.
(Foto: Ivan Pauer)

Extrémna vlhkosť stropného panelu po odtrhnutí omietkovej vrstvy.
(Foto: Ivan Pauer)

Po zakrytí pôvodných vrstiev asfaltovej krytiny geotextíliou, tepelným izolantom, geotextíliou a plastovou, prípadne kovovou krytinou sa vytvorí takmer hermetický strešný kryt a vodné pary-kondenz spod novej krytiny a z navlhnutých stropno-strešných železobetónových dosiek presakujú a odparujú sa do bytového priestoru, čo vytvára ideálne podmienky pre kolonizáciu stavebných konštrukcií zdraviu škodlivými mykózami-hubami.

Tieto vodné pary a kondenz sa po zateplení strešného plášťa škárami medzi atikou a obvodovým múrom pretláčajú do tepelného izolantu kontaktného zateplenia a do neopravených škár medzi panelmi obvodového plášťa.

Grafické vyhodnotenie prieniku vlhkosti zo strechy do stien a stropu v bytovom dome v Poprade.
(Autor: Ivan Pauer 2020)

 

Takýto prienik vlhkosti zo striech sa prejavuje hlavne vlhkosťou a plesňami okenného nadpražia (prekladu a venca ak zasahuje do obytného priestoru). V niektorých zriedkavých prípadoch sa objavila vlhkosť a plesne aj v bytoch pod podstrešným bytom, ide však o výnimky.

 

Chyby neošetrených a neopravených škár medzi panelmi a dôsledky:

Ako som uviedol, vodné pary a kondenzát-voda sa zo strešných vrstiev plochej strechy dostávajú aj do neopravených škár medzi panelmi obvodového plášťa prienikom škár medzi týmto plášťom a atikou. Z doteraz vyšetrovaných obytných budov bez rozdielu panelovej sústavy sme zistili len jednu budovu s kompletne ošetrenými a opravenými škárami vykonanými v rámci zateplovania!

Po sondážnom narušení starého pôvodne plastického tesnenia škáry medzi panelmi v spodnej časti, sa na nás vyliali litre vody (Nitra, Sitnianska ul.)… Takéto závady sme náhodne zistili aj vo vnútorných spojoch medzi panelmi… Zatekanie do spojov nie je nič neobvyklé, ale takmer vždy prehliadané pri príprave a realizácii obnovy panelových sústav bytových domov a sústav.

Príčina tejto vady je spôsobená zvyčajne porušením technológie výstavby – montáže panelov počas výstavby pri zalievaní spojov panelov betónovou zmesou. Stávalo sa, že na zálievku použili hustý, alebo polosuchú už hustú zálievku, čím sa vytvárali netesnosti medzi panelom a zálievkovou zmesou. Cez tieto netesnosti sa potom dostáva voda do spojov panelov odkiaľ vsakovala do konštrukcie hmoty panelu. Problémy s negatívnymi následkami prejavujúcimi sa hlavne vlhkosťou a plesňami po celej výške kútov medzi obvodovým pozdĺžnym panelom a priečnym interiérovým panelom sa vyskytujú hlavne po obnove panelovej sústavy budovy. Tento problém sa pred obnovou obytnej budovy z niektorej z panelových sústav takmer nevyskytoval, pretože kondenz a voda zo škár a v spojoch medzi panelmi sa stíhali odparovať cez trhliny do exteriéru. Po prekrytí spojov a škár medzi panelmi zeteplovacím systémom sa kondenz a voda odparujú už len do interiéru.

Orientačné schéma vlhnutia v kútoch obvodového plášťa v styku s interiérovým priečnym panelom.
(Autor Ivan Pauer 2010)

 

Plesne v kute obvodovej steny s vnútornou priečnou stenou. Bytový dom v Nitre.
(foto Ivan Pauer)

Chyby vyhotovenia kontaktného zateplenia a dôsledky:

Pri montáži zateplenia je ďalším veľkým problémom nedodržanie technologických postupov, napr. používanie univerzálnych lepidiel a stierok pod omietky, zle – nedostatočne  zatlačená armovacia sieťka a tenká vrstva stierky (sieťku nesmie byť vidieť a nesmie vyčnievať), alebo používanie lacnejších interiérových sieťok do exteriéru.

Zanedbáva sa tiež očistenie podkladu od nečistôt a mastného povlaku stien budovy pred lepením izolantu.

Často sa zanedbáva odtrhová skúška prilnavosti zateplenia k podkladu – ku stene.  Pri stenách s dikoplastovým povrchom alebo pri starých vápenocementových a brizolitových omietkach sa po nalepení izolantu stáva, že sa izolant aj s omietkou, alebo dikoplastom odtrhne zo steny a vydvorí tak voľný priestor medzi izolantom a stenou, kde sa postupne hromadí-akumuluje kondenovaná voda.

 

 

 

 

 

 

Odtrhová skúška prilnavosti lepidla k podkladu a pevnosti podkladu
Podklad je v tomto prípade nevhodný, skúšobné kotvy odpadli aj s omietkou!
(Foto: Ivan Pauer)

Napriek mnohým školeniam a vydaným certifikátom sa stále stretávame s chybne lepených tepelnoizolačných dosiek na terče (buchty) namiesto nanesenia lepidla po obvode izolačnej dosky. Takýto spôsob spôsobuje nestabilitu prilepených dosiek, ich deformácie vplyvom tepla a chladu a napokon aj vlhnutie stien v bytoch. Sekundárnym javom sú tiež mikrotrhliny a trhliny vrchnej krycej časti zateplenia – omietky, cez ktorú preniká atmosferická vlhkosť a dažďová voda do izolantu a z neho do steny a interiéru budovy.

Deštrukcia vrchných vrstiev zateplenia a odtrhnutie tepelnoizolačnej dosky od podkladu.
(Foto: Ivan Pauer)

V takýchto prípadoch je nutná odborná kontrola zateplenia, na zálade ktorej sa určí rozsah a spôsob sanácie zateplenia.

 

Kontrolná sonda zisťovania montáže kontaktného zateplenia a dôsledok nesprávneho lepenia izolantu.
(Foto: Ivan Pauer)

Nerobte polovičaté opatrenia!

 

UPOZORNENIE:

Uvedené informácie nenahrádzajú žiadne právne a technické predpisy platné na území Slovenskej republiky! Je to jen nezáväzná orientačná pomocná informácia na zlepšenie úrovne prípravy, alebo opravy stavieb a je na projektantoch, investoroch a úradníkoch, či sa pri svojej práci budú niečim z nej riadiť!

Autor: Ivan Pauer
21.6.2017

 

Ako sa prejavuje nesprávna montáž okien ?

 

Vlhké fľaky a plesne okolo okien a v nadpraží okien

Až 90 % sťažností zo strany vlastníkov bytových domov a ich správcov, s ktorými sa na nás obrátili, sú sťažnosti a žiadosti o pomoc s problémami vlhkosti a plesňou v bytoch, ktoré sa prejavili cca 24 až 60 mesiacov po zateplení domu kontaktným zateplovacím systémom (ETICS). Plesne sa vyskytujú hlavne okolo stavebných otvorov v obvodových plášťoch.

Vlhko a plesne sa najčastejšie vyskytujú na ostení otvorov po výmene okien v bytoch. Nájdeme ich najčastejšie v okolí okien v kuchyni a v spálni, v okolí dverí balkónov a v spoločných priestoroch – schodištia, chodby a pod. Zisťujeme tiež závažné chyby po výmene kopylitových stien a veľkoplošných okenných panelov, ktoré mali odstrániť systémovú poruchu, ale neodstránili.

Vlhnutie a plesne hlavne po nahradení starých drevených okien plastovými, alebo hliníkovými okennými stenami, mnohokrát ešte intenzívnejšie… Najčastejšie sa objavujú plesne po zmene parciálnych tlakov, t. j. na jeseň a na jar.

Najčastejším oficiálnym dôvodom vzniku plesní sa zo strany správcu a vlastníkov domu udáva nedostatočné vetranie v byte. Toto však je len čiastočný a nie hlavný dôvod.

Plesne na osteniach. Okná bez hydroizolačnej a parozábranovej pásky.

Ku týmto plesniam možno ešte doplniť, že ich rozsah môže napomáhať nedostatočné vetranie obzvlášť, ak rodina má malé deti a veľa sa perie. Taktiež sa stáva, že susedné byty okolo postihnutého bytu minimálne vykurujú svojimi vykurovacími telesami spoločného ústredného kúrenia aby ušetrili a postihnutý vlastník musí prekurovať svoj byt, čím sa tvorí zvýšená vlhkosť. Tieto skutočnosti však nie sú príčinou plesní okolo okien a nadpraží.

Príčina:

Hlavnou príčinou býva zanedbanie správneho postupu montáže okien v rozpore s STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie !

Mnohí motážnici vynechajú montáž parotesných a hydroizolačných pások chrániacich styk rámu okien so stavebnou konštrukciou. Dôvody bývajú rôzne, najčastejším je dosiahnuť najnižšiu cenu pri výberovom konaní, kedy súťažiace firmy vynechávajú viaceré materiálové položky bez ktorých sa stavba „môže zaobísť“, tlak investora na najnižšiu cenu, chýbajúce detaily v projektovej dokumentácii a napokon aj neznalosť projektanta, stavbyvedúceho a stavebného dozoru…

Tieto pásky musia byť použité z vonkajšej strany okenného rámu z dôvodu zastavenia prieniku dažďovej vody do škáry medzi rámom okna a ostením. Z vnútornej strany musí byť osadená paropriepustná expanzná páska.

Montážnici tieto pásky nelepia, ale medzeru vyplnia PUR penou veriac že postačuje na zabránenie prieniku vlhkosti, z ktorej orežú vyčnievajúcu hmotu, čo je obrovský omyl a chyba a na 99% jadro problému vlhnutia stien okolo okien.

 

Zdroj foto: Ivan Pauer                                   Nesprávna montáž okien.

 

Názorný príklad zo správnych riešení izolovania škár okien:

Zdroj obr.: prednáška prof. Ing. Puškár

  

Hydroizolačná páska z exteriéru. (foto Môj dom)    Parozábrana páskou. (foto Môj dom)

Vlhnutie v nadpraží okien vzniká hlavne z dvoch dôvodov a to vtedy ak je nedostatočne vyhotovená tepelná izolácia prekladu a venca nad oknom, čím vzniká tepelný most a kondenz sa vyzráža nad oknom z vnútornej strany. V druhom prípade vzniká kondenz nad oknom vtedy, ak je počas dňa niekoľko hodín pootvorené výklopné vetracie krídlo okna a vonkajší vzduch podchladzuje nadokenný preklad z vnútornej strany interiéru.

V oboch prípadoch vlhkosť stavebnej konštrukcie okolo okien a v nadpraží vytvára podmienky pre kolonizáciu napadnutej konštrukcie hubami.

Odporúčané orientačné opatrenie:

Stavebným odborníkom, prípadne znalcom identifikovať sondami, či je vykonaná správna montáž okien a zateplenia nadokenných prekladov a venca budovy.

Ak je vykonaná nesprávna montáž okien, prípadne je vyhotovené nedostatočné zateplenie prekladu a venca, je potrebné obnažiť okno po celom obvode z vonkajšej a vnútornej strany a doplniť potrebnými tesniacimi páskami podľa STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Ak chýba, alebo je nedostatočne navrhnutá a vyhotovená tepelná izolácia venca, je potrebné aj ten doplniť tepelnou izoláciou.

Po doplnení chýbajúcich izolácií je nevyhnutné odstrániť omietku v celom priestore miestnosti, ktorá bola napadnutá hubami, dezinfikovať a ošetriť obnaženú stavebnú konštrukciu fungicídnym roztokom a vyhotoviť novú omietku.

 

Nerobte polovičaté opatrenia!

 

UPOZORNENIE:

Uvedené informácie nenahrádzajú žiadne právne a technické predpisy platné na území Slovenskej republiky! Je to jen nezáväzná orientačná pomocná informácia na zlepšenie úrovne prípravy, alebo opravy stavieb a je na projektantoch, investoroch a úradníkoch, či sa pri svojej práci budú niečim z nej riadiť!

Autor: Ivan Pauer
14.6.2018

Zmena v odmeňovaní za niektoré naše platené služby

UPOZORNENIE.

Z dôvodu podnetu Slovenskej komory stavebných inžinierov listom č. 416/2021 zo dňa 12.03.201 na Ministerstvo Vnútra SR, ktorom naše združenie obviňuje z nekalej obchodnej súťaže, nedovoleného podnikania, zneužívania údajnej podobnosti nášho názvu s názvom komory stavebných inžinierov, priživovanie sa na dobrej povesti  komory stavebných inžinierov, požiadavky na zmenu názvu nášho združenia, zákaz mediálne vystupovať a odpovedať na otázky médií a ďalšie a ďaľšie naše údajné hriechy, ktoré údajne pácha naše združenie, doručilo nám Ministerstvo Vnútra SR rozhodnutie pod č. listu SVS-OVS3-2021/016323-002 v ktorom nás vyzvalo na okamžitú nápravu, pretože inak naše združenie ministerstvo rozpustí.

Naši právnici na základe analýzy listu Ministerstva Vnútra SR vyhotovili pre daný právny stav a doručili Ministerstvu vnútra podrobnú odpoveď k ďalšej šikane zo strany komory stavebných inžinierov a pokusu na odstránenie nášho združenia teraz prostredníctvom Ministerstva Vnútra SR, keď sa jej to za 6 rokov našej existencie nepodarilo inými spôsobmi.

Aby sme dali právne a vecne plne za dosť požiadavke Ministerstva Vnútra SR, dňom 1. 9. 2021 rušíme zverejňovanie informácií o výške odmien za niektoré naše platené služby. Odmeny za niektoré služby už nebudú stabilné, budú sa kalkulovať individuálne, ako dohoda o odmene.

Prezídium SKSR

Aktuálne problémy so zmluvnými cenami stavebných diel.

Problém so zmluvnou cenou stavebného diela pri nestálosti cien vstupov.

V tomto období rastu cien sa na nás obracajú stavebné firmy s otázkou čo majú robiť pri aktuálnom rýchlom raste cien materiálov na stavebnom trhu oproti zmluvnej cene o dielo.

 

V danom prípade nemôžeme poskytnúť záväzné právne stanovisko, pretože takéto stanoviská nie sú v našej kompetencii. Môžeme však predložiť len  náš nezáväzný názor vychádzajúci z vlastnej praxe a praxe našich členov a partnerov.

Otázkou je, či stavebná firma uzatvorila pevnú cenu, alebo cenu dohodou. Ak uzatvorila pevnú cenu a v zmluve nie poznámka možnosti úpravy ceny vplyvom vyššej moci napr. poškodenie diela živelnou pohromou, znehodnotenie meny, inflácia a pod. na ktorú nemajú účastníci zmluvy vplyv, takom prípade je stavebný fiema – zhotoviteľ vydaný na milosť a nemilosť objednávateľa, pretože so zmenou ceny dolu, alebo hore musí nepochybne a preukazne súhlasiť.

Ak sa jednalo o cenu len podľa rozpočtu bez ustanovenia, že cena je pevná, a že cena je predpokladaná prípadne orientačná, v takom prípade môže zhotoviteľ požadovať zvýšenie ceny z dôvodu mimo jeho dosah z vyššej moci aj na súde. V takom prípade by mal objednávateľ uzatvoriť dodatok o zmene ceny. Z našej skúsenosti v takýchto prípadoch pred súdom sa zachováva cena práce a mení sa cena vstupov mimo práce. V prípade súdneho konania sa potom operuje stanoviskom znalca z oblasti tvorby cien v stavebníctve.

Z praxe môžeme konštatovať, že pri uzatváraní zmluvy je pre zhotoviteľa stavby najlepším riešením nepristupovať na pevné ceny, ale na ceny kalkulované, dohodou s dovetkom, že cena sa upravuje v závislosti na inflačnom koeficiente NBS a kvartálne ceny materiálov podľa schváleného časového a vecného harmonogramu výstavby s tým, že objednávateľ stavebného diela sa zaväzuje tieto objektívne úpravy ceny zaplatiť. Do kalkulovanej ceny je vhodné započítať aj úrok banky ak zhotoviteľ zobral na seba preklenovací úver od svojej banky. Toto je zvlášť dôležité pri plnení zmluvy o dielo, keď objednávateľ neposkytuje zálohu na výstavbu.

Zo skúseností taktiež môžeme konštatovať, že oceňovanie stavebných činností štandardnými priemernými cenami rôznych oceňovacích systémov s objektívne prirodzeným časovým sklzom cenovej úrovne zvyčajne cca 3 mesiace oproti vývoju na trhu prináša malým firmám problémy. Preto môžeme odporúčať, aby cenár-kalkulant firmy tvoril vlastné firemné ceny podľa skutočných firemných réžií (správna a výrobná), odvodov, normočasov a aktuálnych cien materiálov a energií podľa kalkulačného vzorca  položky napr. URS a nie podľa rozpočtu k projektu.

Rozpočet stavby, ktorý je súčasťou projektu je vhodné  brať do zreteľa maximálne len, ako podklad pre výpočet vlastnej ceny, pričom v posledných rokoch vo viacerých prípadoch sledujeme značné nepresnosti vo výpočtoch výkazu výmer a niekedy nereálnosť cien niektorých stavebných prác a dodávok poskytovaných malými firmami podľa štandardných štatistických – priemerných cien databáz kalkulačných systémov… Preto je vhodné, každý projekt odborne preveriť, či sú objemy, plochy, kusy, metre atď správne vypočítané, či rozpočtár zahrnul všetky práce a dodávky a ak sú zistené rozdiely, tak na ne osobitne preukazne upozorniť objednávateľa a tieto zahrnúť do ceny diela ako cena mimo rozpočet pre chyby v rozpočte.

Do zmluvy o dielo odporúčame uviesť, že cena je vyhotovená ako kalkulovaná predbežná cena diela v cenovej úrovni ku dňu jej vyhotovenia, alebo ku dňu podpisu zmluvy (sú to „zadné dvierka“ zhotoviteľa pre budúcu úpravu ceny z titulu „vyššej moci“).

V prípade, že pre časovú tieseň nie je možné preveriť správnosť výkazu výmer, býva zvykom uzatvoriť cenu prác a dodávok len, ako jednotkové ceny týchto prác a dodávok, bez uvedenia jednotlivých objemov, ale s uvedením celkovej ceny diela, ako ceny orientačnej, alebo predbežnej. Zvlášť je to dôležité pri rekonštrukciách a prácach na stavebných pamiatkách.

UPOZORNENIE!

Tento názor Vám poskytujeme, ako praktické skúsenosti bez právnej zodpovednosti a záruky. V prípade konfliktu s objednávateľom diela je potrebné obrátiť sa na Vášho právnika, ktorý má povinnosť a zodpovednosť pomôcť vo veci.

Autor: Ivan Pauer

Obnova bytového domu z pohľadu jeho bezpečnosti

.

Ak chceme mať bezpečne a kvalitne obnovené bytové domy, alebo ak sa ktosi rozhodne vykonať v spoločných bytových domoch vykonať akékoľvek prestavby, nadstavby, prístavby, zmeny v stavebných konštrukciách panelových sústav a železobetónových rámových nosných konštrukcií (skeletov napr. z rokov 1948 a viac) musia byť posúdené v súlade s platnými Slovenskými technickými normami a eurokódmi, hlavne :

a) STN EN 1990:2002 (73 0031 ) Eurokód – Zásady navrhovania konštrukcií, určuje zásady a požiadavky na bezpečnosť, používateľnosť a trvanlivosť konštrukcií, popisuje zásady ich navrhovania a overovania a uvádza pokyny pre súvisiace hľadiská spoľahlivosti konštrukcií.

b) STN EN 1991-1-1:2007-05 Eurokód, Zaťaženia konštrukcií Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia; Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov, vyhotoviť aj statický posudok na vyhodnotenie vplyvu zmien na statickú bezpečnosť bytového domu, a jeho časti.

c) STN EN 1992-1-1 + A1/NA: 2015 (73 1201), Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií Časť 1-1 Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy a ďalšími dotknutými STN EN, zvlášť, keď budova je umiestnená na problematickom podloží.

d) STN ISO 13822:2012-04 (STN 73 0038) Táto medzinárodná norma poskytuje obecné požiadavky a postupy hodnotenie existujúcich konštrukcií (budov, mostov, priemyslových stavieb, atď.), ktoré vychádzajú zo zásad spoľahlivosti konštrukcií a z následkov ich poruchy. Podkladom je ISO 2394.

e) STN 73 4301 Táto norma platí pre navrhovanie a projektovanie budov na bývanie a obytných častí budov členených na: a)bytové domy; b)rodinné domy; c)polyfunkčné bytové domy; d) nové byty vrátane nových bytov v nadstavbách, prístavbách a v budovách s iným primárnym účelovým využitím. Teplotné a vlhkostné parametre vnútorného prostredia v bytoch.

f) Vyhláška MZ SR č. SR 210/2016 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.;o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia;

To znamená, že ak sa majú vykonať, vykonávajú sa, alebo boli vykonané akékoľvek zásahy do nosných stavebných konštrukcií stavieb, osobitne pri panelových sústavách do všetkých stavebných konštrukcií okrem kovovo-plastových bytových jadier, musí byť celá budova statikom zmapovaná – skontrolovaná, musia byť zakreslené všetky stavebné zmeny voči pôvodnému projektu a vyhotoveniu, a musí byť stavba statikom prepočítaná z pohľadu vplyvu týchto zmien na stavbu so zahrnutím všetkých existujúcich zmien.

1.  Každý seriózny projektant obnovy domu, alebo projektant plánovaných zmien domu od roku 2010 by sa mal riadiť uvedenými technickými predpismi – normami a eurokódmi. Žiaľ, málo kto to tak robí, mnohé stavebné úrady túto povinnosť nekontrolujú a nevyžadujú, nech už je dôvod akýkoľvek, kontrolujú len či je nejaké vyjadrenie statika ku projektovanej konkrétnej zmene.

Takmer vo všetkých prípadoch sa projektanti a úrady odvolávajú na normu ETAG, ktorá nevyžaduje takéto posúdenie budovy pred zateplovaním. Predpisujú to však iné právne a technické pravidlá a predpisy, ktoré by mal projektant vo svojom projekte zohľadniť. Ak sa takéto opatrenia zanedbávajú, v mnohých prípadoch neskôr pridaním hmotnosti a zmenou pôsobenia síl na konštrukciu budovy vznikajú nové trhliny pre nerovnomerné sadanie, alebo iný pohyb budovy. V tejto súvislosti musím upozorniť, že každá trhlina v stene znamená nezvratnú poruchu steny bez ohľadu na to, či je nosná, alebo nenosná, vždy je to určitý stupeň jej oslabenia, ktoré sa nedá v mieste trhliny opraviť do pôvodnej kompaktnosti, pevnosti a tuhosti. Cez trhliny potom preniká kondenz, teplý, alebo studený vzduch, pri zmene parciálnych tlakoch vzniká vlhnutie v bytoch a neskôr tvorba plesní v tom lepšom prípade…

 

2.  Čo sa týka samotného schválenia obnovy domu stavebným úradom máme za to, že povinnosťou stavebného úradu je mať kompletnú projektovú dokumentáciu k obnove budovy, teda aj komplexné statické posúdenie budovy obsahujúce všetky stavebné úpravy a zmeny v bytoch z dôvodu zachovania statickej bezpečnosti budovy, čo ukladá aj zákon č. 50/1976 Zb. v aktuálne platnom znení okrem iného aj §47 ods. k) bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, vibráciami, otrasmi..; § 48 ods. (5) Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a..; § 66 ods. (3) písm. c) dodržanie príslušných technických predpisov,… §66 ods. (4) písm. c) predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov… §66 ods. (4) písm. g) spodrobnenie statických výpočtov na vyhotovenie stavby (poznámka: vzťahuje sa aj na zmeny stavby!)…

To znamená, že projekt musí byť vyhotovený v súlade platných technických predpisov uvedených v úvode a samozrejme aj ďalších, objekt musí byť posúdený s podrobnými statickými výpočtami podľa zákona zákon č. 50/1976 Zb. v aktuálne platnom znení a samozrejme podľa príslušných technických predpisov – noriem.

 

Záverom,
v rámci predprojektovej prípravy by mal každý projektant a jeho statik komplexne posúdiť všetky zmeny v budove v rámci odbornej obhliadky budovy pred vyhotovením projektu obnovy v rozsahu projektu a v jeho cene.

Ak projekt komplexné posúdenie budovy s vplyvom nových konštrukcií, ako zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy, navrhované zásahy do stavebných konštrukcií a doterajšie stavebné úpravy v bytoch bez ohľadu na ich legálnosť neposúdi, môže byť projekt považovaný za projekt neúplný a nevhodný pre stavebné povolenie. Nie je pritom dôležité, či si projektant takéto posúdenie započítal do ceny projektu, alebo nie! Zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon jasne hovorí, že stavby musia byť bezpečné a zdravé.

Žiaľ nie všetky stavebné úrady poznajú a vyžadujú komplexné statické posúdenie v zmysle uvedených technických noriem – eurokódov, preto niekedy tieto prípady ex post riešime s nimi aj my, prípadne vyšetrovateľ a prokuratúra, ak je podozrenie z porušenia zákonnosti, alebo ohrozenia bezpečnosti stavby.

 

UPOZORNENIE:

Uvedené informácie nenahrádzajú žiadne právne a technické predpisy platné na území Slovenskej republiky! Je to jen nezáväzná orientačná pomocná informácia na zlepšenie úrovne prípravy stavieb a je na projektantoch, investoroch a úradníkoch, či sa pri svojej práci budú niečim z nej riadiť!

Autor: Ivan Pauer

Sme rodina stiahla návrh nového stavebného zákona.

Ak je toto pravda, tak je to dobrá správa pre odborníkov, mestá, obce a občana!

.
Nakoniec vyše 1750 pripomienok je dostatočným ohodnotením návrhu zákona. Už len ich štúdium a začleňovanie do návrhu zákona znamená ďalšie mesiace práce… Zákon musia tvoriť výlučne odborníci z reálnej mnohoročnej praxe a nie politici, obchodníci, lobisti a stavbári s viac teoretickou praxou ako na stavbe…
.
Po preštudovaní návrhu zákona a niektorých pripomienok si dovolím potvrdiť, že navrhovaný zákon okrem iného zneprehľadní zástavbu v mestách a obciach a rozhodne obmedzí možnosti ochrany práv občana aj miest a obcí. Čo sa týka skutočného presadzovania odbornosti a kontrolných mechanizmov vo výstavbe ako celku sa dá tiež veľa polemizovať.
Pan Sulík zasa okrem iného hovorí, že zákon má pobádať stavebné firmy k súťaženiu, ale dobrý stavebný zákon nie je o podnikaní, súťažení a obchodovaní. Dobrý stavebný zákon je výlučne o pravidlách rozvoja územia, jeho zástavby, výstavby, odsúhlasovania – povolovania a kontroly!
.
Masová výstavba napr. bytov sa dá uskutočňovať aj za teraz platného zákona, treba len zredukovať 45 úprav a pridružené zákony ovplyvňujúce výstavbu (napr. Zák. o verejnom obstarávaní ap.), uzákoniť pravidlá urbanizmu pre plánovanie rozvoja územia obytných sídiel, aby sa nestavali byty bez infraštruktúry, kde ich ani netreba, aby sa súčasne s bytovou výstavbou budovala aj primeraná infraštruktúra.
.
Štát musí v prvom rade „poľudštiť“ podnikateľské prostredie pre slovenské stavebné a výrobné firmy a umožniť im vytvoriť výrobno technickú základňu pre masovú výstavbu. Bez tohto sú reči o masovej výstavbe bytov len prázdne, pekne znejúce vyhlásenia.
.
Autor: Ivan Pauer
.
Výstavba štátnych bytov sa odkladá. Sme rodina stiahla návrh. Koaliční partneri majú výhrady
Zdroj: hlavnydennik.sk

Stále aktuálna téma ?

Stále aktuálna téma o stavebných prácach a ich kontrole stavebným dozorom. Diskusia alebo názory privítame na našom FB.
.
Prikladám neskrátený rozhovor pre denník SME z roku 2014, ktorý napriek časovému odstupu nestráca nič na aktuálnosti. Našli sa aj jedinci, ktorí ma vtedy odsúdili za očierňovanie stavbárskeho stavu, ale na veci to nič nemení aká je realita v živote. Škoda, že redakcia napokon z rozhovoru použila možno 30% z odpovedí, ale išlo o rozsiahlejšiu tému ku ktorej sa vyjadrovali aj iní odborníci a funkcionári, nie však tak otvorene. Posúďte sami z vlastnej skúsenosti aké zmeny od roku 2014 nastali.
.
1. Ako stavebný dozor vidíte mnohé stavby v praxi, vrátane prác na zateplení. Veľa sa hovorí o fušerine, šetrení na nesprávnych miestach, nekvalifikovaných zásahoch počas prác, manipulácii s naberanim dodávateľov, odklonoch od projektov, alebo nedôslednej dokumentácii. Je to všetko pravda? S čím z toho sa stretávate?
.
Je to všetko pravda? S čím z toho sa stretávate?
.
Aby nedošlo k nedorozumeniu, najprv musím upozorniť, že som síce prezidentom SASDARS (Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby) ale nie som formálne registrovaný, ako odborne spôsobilá osoba pre výkon stavebný dozor. Oficiálne som vykonával stavebný dozor, ako zamestnanec v rôznych podnikoch za bývalého režimu do roku 1992 podľa vtedy platných predpisov. Od vzniku Slovenskej republiky vykonávam stavebný dozor v rámci svojej firmy pod zodpovedným zástupcom a vďaka mojej bohatej praxi a odvedenej práci nikomu neprekáža či mám nejaký „papier“ alebo nie a nikto doposiaľ nepýtal osvedčenie, alebo pečiatku – stačil môj podpis.
.
A teraz k Vaším otázkam. S uvedenými problémami sa stretávam. Žiaľ je vo veľkej miere pravdou čo spomínate, ale nemôžem osobne ani všeobecne povedať, že je to tak všade. Tento stav má množstvo príčin, ale budem sa snažiť uviesť aspoň tie najhlavnejšie. V prvom rade je to stav peňazí v peňaženkách obyvateľov a vlastníkov bytov a rodinných domov priamo sa viažuci na istoty v zamestnaní. Ľudia na Slovensku myslím tým hlavne generácie nad cca 40 rokov stále viac zvažujú na čo peniaze dajú, alebo nie, resp.kde môžu ešte ušetriť.
.
Fušerina:
Na stavbách nám chýbajú kvalifikovaní odborníci od robotníka – aplikačného pracovníka (klampiar, pokrývač, tesár a pod.) cez už neexistujúcu funkciu prvého kľúčového riadiaceho a kontrolného pracovníka – „Majster stavebnej výroby“, k stále viac chýbajúcim kvalitným kvalifikovaným Stavbyvedúcim v danom odbore, až po v zákone zvrátenú a nepochopenú kvalifikáciu Stavebný dozor. Vôbec nie je nezvyčajné ak pekár muruje, automechanik omieta, kaderník kladie škridľu, stavbyvedúci je elektrotechnik a stavebný dozor je chemik, alebo strojár. Výsledky činnosti takýchto odborníkov sa nám na stavbách často ukazujú.
.
Šetrenie na nesprávnych miestach:
Ak sa rozhodnú napr. vlastníci bytového domu vykonať obnovu ich stavby, prvé na čom budú šetriť je projekt obnovy. Nechajú si vyhotoviť len projekt pre stavebné povolenie čo na realizáciu vôbec nestačí, pretože sa jedná len o technickoadministratívny dokument o plánovanej činnosti na objekte. Takýto projekt stačí vyhotoviť v najmenšej mierke 1:100 ktorý by mohol mať približne pre 46 bytov hodnotu asi 800-1200 €. Klobúk dolu pred projektantmi a vlastníkmi ktorí si dajú zhotoviť aj realizačný projekt so všetkými technickými podrobnosťami a grafickými detailami za možno 4-5000 € alebo aspoň kompromis „podrobný“ projekt pre stavebné povolenie v mierke 1:50 s niektorými aspoň kľúčovými detailami ako to požaduje ŠFRB v cene cca 2500-3500 €. Žiaľ stavebný zákon v dnešnej totálne deformovanej podobe podporuje tento stav, pretože nevyžaduje zhotoviť akúkoľvek stavbu pre výrobu, služby, komunikácie a bývanie podľa vykonávacieho projektu ! Vykonávací projekt sa v zákon prakticky nevyžaduje vôbec.
.
Ďalšou významnou úsporou vlastníka bytu, alebo domu je neobjednanie si od samého počiatku úmyslu vykonať nejakú stavebnú činnosť svoj Stavebný dozor. Stavebný zákon nevyžaduje prítomnosť stavebného dozoru na stavbe ak stavbu realizuje stavebná firma. Stavebný dozor je vďaka platnému, žiaľ aj pripravovanému zákonu nesprávne chápaná činnosť. Slovák a občan Slovenska čo nemusí to nespraví aj keď ide v konečnom dôsledku o jeho peňaženku, nebodaj aj o život… 22 rokov devastácie legislatívy v stavebníctve degradovalo kvalifikované vykonávacie a kontrolné činnosti v stavebníctve na čosi zbytočné – nepotrebné, na čo netreba dávať peniaze. Môžem konštatovať, že len vďaka zkonu o ŠFRB, zahraničným investorom, niektorým verejným zákazkám a stavebným úradom, sa kde tu stavebný dozor naozaj vykonáva. Vo verejnosti je už zaužívané, že stavebný dozor je zbytočný a drahý, pritom si neuvedomujú, že je to jediná inštitúcia, ktorá vlastníkom-stavebníkom môže zachrániť a kontrolovať ich rozpočet a kvalitu ich stavby.
.
Uvedené dôvody sekundárne prinášajú tlak na cenu samotných stavebných prác a dodávok, preto vlastníci tlačia na najnižšiu možnú cenu zhotoviteľa. Nie je ojedinelé, ak zhotoviteľ má cenu niekedy 10-15 % nad hodnotu materiálu, len aby vyhral zákazku. Podpíše sa zmluva o dielo, zaháji sa dodávka s prácami a vlastníci sa nestačia diviť, že každú chvíľu sú na stavbe iní „majstri“, nevykonali sa žiadne testy muriva a podkladu pre zateplenie, kotvy zateplenia nezodpovedajú parametrom podľa projektu, alebo testu ak sa robil, nie je namontovaný dostatočný počet kotiev, nanášané vrstvy hmôt sú príliš tenké, a pod. Málo vlastníkov si chce priznať a uvedomiť, že nízka cena prináša nízku kvalitu práce, nižšie množstvo potrebného materiálu, nízku úroveň kontroly a často krát dodatky k cene a zmeny termínu ukončenia. Po peripetiách počas výstavby máme napokon dom krásne vymaľovaný a všetci si vydýchnu a sú spokojní so svojim pekným domom. Problém nastane až vtedy, keď sa začne vydúvať izolant, praskať alebo rozpadávať omietka a pod. Potom vlastníci zistia, koľko majú v dome „odborníkov“, čo mali spraviť, ale nespravili… Lenže sa pýtam, je na vine len zhotoviteľ ? Ja si myslím, že nie, každý má svoj podiel na tomto stave.
.
Nekvalifikovaných zásahoch počas prác:
Zvyčajne sú dve príčiny. Prvou je neznalosť zhotoviteľa na úrovni stavbyvedúceho, ktorý sa spolieha na fortieľ aplikačného pracovníka, ale ten má tiež svoj kvalifikačný problém a spolieha sa na skúsenosť stavbyvedúceho. Výsledok síce občas po trojstrannom trápení aj so stavebníkom je napokon ako tak prijateľný, ale stáva sa že neuplynie ani záručná doba a nastanú problémy, ktoré občas riešime…
Druhou príčinou a nie nečastou je zásah samotného vlastníka stavby a to tým, že núti zhotoviteľa počas realizácie zmeniť materiál, alebo postup, lebo kdesi na internete alebo v nejakom letáku našiel iný odporúčaný spôsob vyhotovenia a použitých materiálov údajne s rovnakým výsledkom, ale lacnejším. Zhotoviteľ sa niekedy nechce hádať, potrebuje zaplatiť ľudí, dá si od vlastníka podpísať zmenu postupu prác a materiálu a po nejakom čase nás pozvú pozrieť prečo má stavba poruchu… Zvyčajne vlastník potom musí dať asanovať celú dodávku a urobiť všetko znovu na svoje ďalšie náklady.
.
Manipulácii s naberaním dodávateľov:
Na Slovensku sme zlikvidovali väčšinu tradičných stavebných firiem s množstvom kvalifikovaných zamestnancov – profesistov, ktoré vedeli postaviť napríklad celé bytové domy takmer bez potreby subdodávok. Zmenou poisťovacej a odvodovej politiky spojenej s ubúdaním a upadaním najsilnejšej strednej vrstvy obyvateľstva (nie len však tohto) stavebné firmy sa najprv začali úzko špecializovať napr. na kúrenie, ploché strechy, klampiarstvo a pod. pričom minimalizovali počet realizačných pracovníkov na zvyčajne 5-12 zamestnancov. Pokračovaním zvyšovania nepriamych odvodov za zamestnancov a sprísnením postihov za meškanie úhrad, alebo ich nezaplatenie aj v prípade druhotnej platobnej neschopnosti stavební zamestnávatelia napokon zmenili svoje správanie. Začala éra kaskádového a aktuálneho – krátkodobého zamestnávania firiem podľa zákaziek. Neskôr stavebné firmy prepustili všetkých realizačných zamestnancov a ponechali si len ekonóma, právnika a stavbyvedúceho a stavby doposiaľ realizujú manažérsky. To znamená, že víťaz zákazky – generálny dodávateľ (zhotoviteľ) si objedná základných poddodávateľov podľa druhu prác a dodávok a tí si zasa objednajú nižších dodávateľov, tí nižších a tí samostatných živnostníkov, ktorí práce a dodávky vykonajú. Má to niekoľko efektov z ktorých vyberiem tie hlavné a to obídenie odvodovej politiky, znižovanie zisku a zahmlenú až stratenú právnu zodpovednosť v kaskáde jednotlivých dodávateľov v prípade porúch alebo havárie stavebného diela. Môžeme viniť za tento systém zhotoviteľov ? Ja si myslím, že nie! Chyba je v nastavenom a nestabilnom systéme ak sa vôbec odvážime povedať, že tu nejaký systém ešte zostal… O kvalite takýchto stavieb môžeme polemizovať, zvlášť v pohľade na životnosť stavieb a ich neustále sa meniacu odpisovú politiku.
.
Odklonoch od projektov alebo nedôslednej dokumentácii:
S projektami a ich odklonmi je to dosť komplikované ale aj nie. Mnohí odborníci v stavebnej aj úradnej praxi poukazujú na rastúci trend znižovania kvality projektovej dokumentácie, sám sa s týmto občas stretnem. Tu si dovolím poukázať na fakt, že mnohé stavby a ich obnova sa už dlhodobo uskutočňujú bez vykonávacieho projektu ale len podľa projektu pre stavebné povolenie. Podľa projektu pre stavebné povolenie je takmer nemožné ho striktne zhotoviteľom držať, pretože zhotoviteľ musí často krát riešiť chýbajúce detaily a návrh materiálov, prípadne technologických postupov podľa vlastného zváženia a na svoju zodpovednosť. Ťažko potom viniť zhotoviteľa, ak mu investor v rámci finančných úspor nedá vykonávací projekt a ak ešte ku tomu má len administratívny stavebný dozor, alebo ho nemá vôbec. Problém však nastáva ak sa nám na stavbe stretne chybný projekt, problematická realizačná firma a neznalý, prípadne administratívny stavebný dozor a dielo skazy máme na svete. Vinníci sú všetci a nikto. Nie je na Slovensku jediný takýto prípad na všetkých úrovniach stavebných investorov.
.
2. Aký je pre to podľa vás dôvod?
Dôvod vidím v zle nastavenom ekonomicko-hospodárskom systéme počnúc radikálnymi zmenami v celom spektre legislatívy bez jej nahradenia a nastavenia na nové pomery po roku 1992. Mám za to, že 22 rokov improvizujeme, súťažíme koľko zákonov denne zmeníme veriac, že teraz to už dobre dopadne, ale ako vždy vyskočí nový problém a nastúpi novela na novelu. Chýba koncepcia a ciele v hospodárstve, v stavebnej legislatíve je chabá previazanosť na iné zákony. Návrhom nového stavebného zákona v poslednej podobe sa dostávame do patovej situácie pre jeho zrozumiteľnosť a použiteľnosť v laickej a odbornej praxi. Jednoducho prostredie na Slovensku je pre stavebníctvo a jeho rozvoj minimálne neprajné až zničujúce. Veď skončením „hromadnej“ výstavby montážnych liniek a veľkoskladov s hypermarketmi stavebníctvo na Slovensku neustále upadá. Výstavba diaľníc pre stavebníctvo nepostačuje a zlým signálom už je, keď sa veľké stavebné kolosy uchádzajú o výstavbu 100 chodníka kdesi v hornom dolnom, pričom to aj tak bude robiť 5-6 miestnych živnostníkov… Príčin je však oveľa viac, dovolím si povedať v celom spektre našej spoločnosti, ale uvediem ešte tie ktoré najviac vidí mysliaci občan:
.
A) nedostatok peňazí v strednej vrstve obyvateľstva, neustále klesajúci počet a sila strednej vrstvy, jej neustále nepriame zaťažovanie zmenami odvodov a rôznych poplatkov, aby si potom mohla dovoliť investovať do bytov, domov, drobných prevádzkarní pre služby – aj obchody a pod., a vôbec do domácej spotreby,
C) katastrofálny stav legislatívy v stavebnom poriadku, územnom plánovaní, chýbajúci zákon o urbanizme a naň nadväzujúce zákony,
D) totálna legislatívna nestabilita v stavebníctve a naň nadväzujúce zákony,
E) prílišná závislosť a neistota občanov na cestovných zahraničných investoroch, to znamená, že zahraničný investor jednoducho vyhlási, že naše nízke platy a štátne stimuly-dotácie sú pre neho už vysoké tak odíde do lacnejšieho priestoru, a pod. Nečudujme sa, že občan má obavu investovať do vyššej spotreby kam počítam aj obnovu bytového alebo rodinného domu, nie to ešte jeho výstavbu alebo kúpu nejakej prevádzkarne na službu, alebo obchodík…
.
3. Musí, alebo mal by byť stavebný dozor prítomný počas prác na zateplení bytovky či rodinného domu? Ako je to pri svojpomoci? A čo sa deje v praxi?
Podľa môjho názoru a mnohých kolegov s ktorými som v kontakte musí byť stavebný dozor na každej stavbe pre výrobu, služby, bývanie a inžinierske stavby. Stavebný dozor predsa kontroluje prípravu, uskutočňovanie a ukončenie stavby v súlade s platnými zákonmi, normami, projektom a rozpočtom. Inými slovami stavebný dozor kontroluje a chráni zákonnosť, bezpečnosť, kvalitu a i. vrátane ekonomického záujmu objednávateľa.
.
Čo sa týka výstavby svojpomocou, existuje v zákon zvrátenosť, že stavebný dozor je povinný riadiť výstavbu svojpomocou. Stavebný dozor už svojim významom slova nieje riadiacim článkom uskutočňovania stavby, ale dozorným – kontrolným. Stavbu aj svojpomocou má riadiť minimálne Majster stavebnej výroby, alebo stavbyvedúci ako je to aj v inom, dokonca v menej rozvinutom svete ako Slovensko… Stavebné úrady vyžadujú pri výstavbe svojpomocou mať na stavbe aj stavebný dozor, ale v praxi je verejným tajomstvom, že ide len o administratívny stavebný dozor, t.j. dozor na dokumentoch pre úrady… Je preto len osobnou vecou, či sa stavebný dozor stavby svojpomocou zúčastní naozaj, alebo nie pretože malý stavebník rodinného domu nemá záujem zaplatiť viac ako 100-200 € za celú stavbu, pričom keď si zhodnotíme strávený čas, dopravu, zodpovednosť, riadenie robotníkov a i. je táto odmena smiešna… Takže každý si to rieši ako vie.
.
4. Je poplatok za výkon stavebného dozoru v prípade rekonštrukcii a zateplenia taký vysoký, že môže byť dôvodom obchádzania tejto možnosti (povinnosti)?
Nie, nie je. Problém je len v ľuďoch, pretože nevidia zodpovednosť, odbornosť a ochranu ich spotrebiteľských záujmov, vidia len človeka, ktorý občas príde, pozrie, odmerá, odfotí, odíde a dá si to všetko zaplatiť z ICH peňazí.
.
5. Koľko sa vlastne zaplatí napríklad pri rodinnom dome, alebo pri bežnom paneláku?
Cena za výkon stavebného dozoru sa pohybuje je od 0,5 do 1,5 % z celkovej ceny diela v závislosti na objem prác, požiadavky na periodicitu kontrol, či si musí prizvať špecialistu a pod. Pri zateplení sa cena dozoru pohybuje okolo 1% z konečnej ceny.
.
6. Ak ste prizvaný ako stavebný dozor a zistite nezrovnalosti, čo môzete urobiť pre nápravu a čo ak vás nerešpektujú?
Žiaľ podľa teraz platnej legislatívy nemá stavebný dozor veľa priestoru v prípade požadovania nápravy. V prvom rade musí stavebný dozor skontrolovať zakrývané časti stavebnej konštrukcie aby mohol odsúhlasiť na zakrytie a pokračovanie v prácach. Odsúhlasenie, alebo iné svoje stanovisko, dozor zapíše do stavebného denníka. Pokiaľ zistí vadu alebo nesúlad s projektom, prípadne s technickou normou, zapíše do stavebného denníka, že žiada vykonať nápravu a nepovoľuje pokračovať v následných prácach. Informuje o tomto objednávateľa – stavebníka, odporučí stavebníkovi, aby neplatil zhotoviteľovi za problematickú časť až do odstránenia vady. Je potom už na stavebníkovi, ako sa zariadi. Jednou z významných právomocí stavebného dozoru je, že neprevezme od zhotoviteľa vadnú časť diela, alebo aj celé dielo v prípade, že zhotoviteľ nerešpektoval stanoviská a príkazy stavebného dozoru. Musím tu však uviesť, že bremeno vykonania tejto právomoci napokon aj tak skončí na rozhodnutí stavebníka, či on sám prevezme dielo, alebo aj neprevezme, alebo dielo zaplatí akoby bolo v poriadku. Stáva často na škodu objednávateľa, že podcení vady diela na ktoré poukázal stavebný dozor a dielo – stavbu prevezme ešte aj s dovetkom v protokole, že stavba je bez závad, spĺňa technické normy a stavbu preberá. Potom sa vlastníci a užívatelia takýchto stavieb nestačia diviť koľko problémov stavba má a prečo prehrávajú súdne spory.
.
Odpovedal: Ivan Pauer

S KÝM MÁ VEDENIE SKSI PROBLÉM ?

***

Vážení kolegovia stavbári, odborná verejnosť a členovia našej komory a komory SKSI – Slovenskej komory stavebných inžinierov,

dňa 1.apríla 2021 nám vedenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) doručilo „prvoaprílový žartovný“ list „Opakovaná výzva na odstránenie protiprávneho stavu – zmena názvu občianskeho združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky, o.z.List na stiahnutie TU. Aby tento „prvoaprílový žart“ bol úplný, tak vedenie SKSI poslalo tento list aj Ministerstvu vnútra SR ako prílohu k jeho listu „Žiadosť o zabezpečenie nápravy a odstránenie protiprávneho stavu, vo veci poškodzovania mena Slovenskej komory stavebných inžinierov  a Žiadosť o súčinnosť vo veci zmeny názvu občianskeho združenia Stavebná komora Slovenskej republiky, o.z.“ (stiahnúť TU) .

V dobe, keď všetci prežívame vážny hospodársky útlm a všetci prežívame rastúce existenčné problémy, ako osoby tak aj firmy, tak v tomto problémovom období namiesto vzájomnej pomoci a súdržnosti, opäť niektorí jedinci vo vedení SKSI majú problémy s našim občianskym združením „Stavebná komora Slovenskej republiky“ (ďalej SKSR) a s jej prezidentom. Vzhľadom na históriu od júla roku 2012 by bolo správnejšie poradie: s prezidentom SASDARS (obč. združenie Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby * Anno 2010) a teraz so Stavebnou komorou Slovenskej republiky(Anno 2015)…

Ivan Pauer a naše združenie sme nikdy nekonali a nekonáme proti žiadnej organizácii a osobe! Nevykonávame žiadne ohováračské kampane v médiách, úradoch a organizáciách vrátane ministerstiev, tobôž proti osobám a členom v SKSI, ktorá v minulosti pre Slovenské stavebníctvo vykonala veľa prospešného. Už niekoľko rokov nám život ukazuje, že takáto činnosť sa neustále vyvíja proti nám.

Nerobíme pre peniaze, kariéru a tituly!
Robíme pre občanov Slovenska, Slovenské stavebníctvo a Slovensko !

Ako to všetko začalo?

Zmena vo vzťahu SKSI ku SASDARS nastala tesne pred voľbami nového predsedu SKSI v roku 2012. SKSI v apríli 2012 vypovedala Rámcovú zmluvu o podpore a spolupráci , ktorú januári 2012 podpísal bývalý predseda prof. Dušan Majdúch so združením SASDARS zastúpenú prezidentom Ivanom Pauerom. Dôvod vypovedania zmluvy bol aj na Slovenské právne pomery unikátny, „zmena predsedu SKSI“...

Jadro problému je, že SASDARS založil Ivan Pauer so svojimi spolupracovníkmi, a tento Ivan Pauer bez akademického vzdelania a nečlen SKSI, si dovolil v súlade so živnostenským zákonom (stiahnuť ustanovenia § 7a a § 22 ods.1) písm. c) a e) zákona 455/1991 Zb.) a zákonom  o celoživotnom vzdelávaní vypracovať a dať akreditovať na Ministerstve školstva vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti kvalifikácií majster stavebnej výroby, stavbyvedúci, stavebný dozor a projektant.

Napriek listu SKSI pre Ministerstvo školstva zo dňa 26.7.2012 jej vtedy nového predsedu,  v ktorom píše, ako je výborné riešiť celoživotné vzdelávanie, ale nie združením SASDARS a už vôbec nie na základe nečlena SKSI akéhosi Ivana Pauera, ktorý má len osvedčenie SKSI na výkon stavbyvedúci a akéhosi Ing. Vladimáíra Beluského, ktorý nie je ani členom SKSI a nemá dokonca ani žiadne oprávnenie SKSI na výkon činnosti… Ministerstvo školstva potom  SKSI vyradilo z komisie pre konflikt záujmov… Stanovisko SKSI zo dňa 26.7.2012 na stiahnutie TUstanovisko SASDARS zo dňa 11.7. k stanovisku SKSI zo 4.7.2012 na stiahnutie TU

Po havárii mostu v Kurimanoch Ministerstvo školstva SR akreditovalo vzdelávacie programy SASDARS Majster stavebnej výroby (stiahnuť), Stavbyvedúci (stiahnuť), Stavebný dozor (stiahnuť) a Projektant (stiahnuť), ale bez možnosti vydávať osvedčenie o nadobudnutí odbornej spôsobilosti. Dôvodom oklieštenej akreditácie bolo podivné stanovisko vtedajšieho Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, v ktorom sa uvádza, že oprávnenie vydať osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti nebolo pridelené nikomu okrem SKSI. Teda nie, že nikto iný v zmysle živnostenského zákona nemôže vzdelávať, skúšať a vydávať osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti, alebo len odbornej spôsobilosti v stavebníctve, pretože aj v živnostenskom zákone sú v definíciách nejasnosti podobne ako v zákone č. 138/1992 Zb… (Pozri zákon č.455/1991 Zb. a zákon č. 138/1992 Zb)

Takto sa podarilo niektorým akademicky vzdelaným vrcholovým jedincom vo vedení SKSI zničiť pripravené, poctivé, nekomerčné akreditované celoživotné vzdelávanie pre pracovníkov v stavebnej výrobe. V tom čase (rok 2013) bol pod gesciou Ministerstva školstva pripravený vysoko odborný 28. členný lektorský tím  zo Slovenských  a Českých technických univerzít, ale aj odborníkov z praxe. Žiaľ, učebné osnovy a programy vypracoval stredoškolák len s maturitou a s autorskými právami na tieto programy a nie nejaký funkcionár  obostretý titulmi a bez praxe na stavbách. Od marca roku 2013 ucelené systémové celoživotné vzdelávanie na Slovensku prakticky neexistuje, pretože nikto nepôjde do školy, ktorá mu nedá doklad, že nadobudol odbornú kvalifikáciu…

Čo na tom, že ktosi za dva dni akéhosi kurzu získa neodnímateľné celoživotné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť „stavbyvedúci“ alebo stavebný dozor“. Platiaci uchádzač osvedčenie o čiastočnej, alebo úplnej kvalifikácii odbornej spôsobilosti v súlade so živnostenským zákonom, zákonom o celoživotnom vzdelávaní a so zákonom č. 138/1992 Zb.  nedostane (stiahnúť § 7a a § 22 ods.1) písm. c) a e) zákona 455/1991 Zb.stiahnuť § 31 zak. 138/1991 Zb.) !

SKSI nespĺňa žiadne ustanovenie zákonov č. 455/1991 Zb; 568/2009 Z.z. a dokonca nevydáva ani osvedčenie v súlade zákonom č. 138/1991 Zb., ktorým sa údajne riadi…

Jediná organizácia čo spĺňa zákonné podmienky pre vydávanie osvedčenia odbornej spôsobilosti je SASDARS, ale bez oprávnenia vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 568/2009 Zb., preto sa nikto na také vzdelávanie ani neprihlási…  Ale čo môžeme očakávať na Slovensku za posledných 20-25 rokov, nieto ešte teraz, keď mnohé zákony na Slovensku vydržia maximálne jedno volebné obdobie a sú už aj tak len trhacím kalendárom pre klientelistické záujmy rôznych záujmových skupín, movitých jedincov a politikov.

Že nám stavby stále častejšie stavajú podľa chybných projektov pre stavebné povolenie, ktorý pojem zákon nepozná, a že stavby vedú stavbyvedúci, ktorí nestíhajú a niektorí dokonca ani nevedia čítať projekty, alebo nám narastá počet stavebných dozorov, ktorí nevedia ani čo dozorujú, a kde je stavba, že stavby zhotovujú remeselníci bez vzdelania v stavebnom odbore, to už nikomu nevadí.

V posledných rokoch je však pre niekoho najdôležitejšie, odpratať zo stavebníctva „Stavebnú komoru Slovenskej republiky“ s jej prezidentom a ďalšie občianske združenia, ktoré spoluzakladal, nech to stojí čo to stojí.

Nepomohol hanlivý urážajúci inzertný článok v TASR zo dňa 24. mája 2018, nepomohla sťažnosť na RTVS listom SKSI č. 2291/2018 zo dňa 20.11.2018, nepomohla ani výzva renomovanej advokátskej kancelárie Vojčík & Partners, s.r.o zo dňa 28.11.2018, ktorá žiadala aby sme zmenili názov, činnosť a stanovy Stavebnej komory Slovenskej republiky (výzva kancelárie na stiahnutie TU ), nepomohol anonym rozposielaný v dňoch 10 až 25.januára 2020 do médií, niektorým našim známym členom, partnerom, klientom  a kriminálnej polícii o právnej neexistecii nášho združenia a o kriminálnej činnosti Ivana Pauera, prezidenta SKSR a SADRAS… (Anonym na stiahnutie TU). Pre predmetný anonym s ďalšími súvislosťami sme podali podnet na  vyšetrenie podozrenia zo spáchania trestných činov, ktoré po odmietnutí s prapodivným odôvodnením vyšetrovateľa je po našej sťažnosti na príkaz prokuratúry v štádiu vyšetrovania.

Teraz tu máme ďalší najnovší materiál autorizovaný vedením SKSI (Opakovaná výzva na odstránenie protiprávneho stavu… na stiahnutie TU) napísaný údajne dňa 12.3.2021, ale doručený až dňa 1.4.2021, v ktorom SKSI opätovne vyzýva na zmenu činnosti, stanov a názvu združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky“ a okrem iného nás obviňuje:

 1. z poškodzovania dobrého mena SKSI,
 2. z priživovania sa na dobrej povesti SKSI,
 3. z nekalej obchodnej súťaže,
 4. z vykonávania činnosti v rozpore so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovných stavebných inžineroch,
 5. z oslovovania prezidenta združenia Ivan Pauera stranou RTVS a uverejňovania jeho osoby v RTVS…
 6. z chybného uvedenia Ivana Pauera redaktorom RTVS, ako prezidenta stavebných inžinierov v spravodajskom vysielaní dňa 3.11.2018, napriek tomu, že RTVS na list SKSI č. 2291/2018 zo dňa 20.11.2018 so sťažnosťou sa obratom elektronicky písomne vedeniu SKSI ospravedlnilo a vysvetlilo, ako došlo k nejasnosti. (Informáciu o vyriešení nedorozumenia z nejasnosti podalo RTVS na osobnom rokovaní  dňa 8.2.2019. RTVS opakovane, po tomto „incidente“ písomne ponúklo SKSI spoluprácu, ale SKSI na ňu nereagovalo. (Zápis z rokovania RTVS na stiahnutie TU.)
 7. že cit.: „pán Ivan Pauer sa ako prezident občianskeho združenia k problémom v stavebníctve vyjadroval aj v dňoch 26.2.2021, 27.2.2021, 2.3.2021 vo vysielaní správ RTVS…
 8. atď…

Zaujímavé však je, že vedenie SKSI vo svojej výzve na jej druhej strane v druhom odseku uvádza cit.:

„Postavenie občianskeho združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky“ a Slovenskej komory stavebných inžinierov sú z hľadiska spôsobu a cieľov zriadenia, pôsobenia, účelu skladby členov diametrálne odlišné.“

V štvrtom odseku nám SKSI zakazuje zastupovať stavebných inžinierov… (Opätovná výzva  na stiahnutie TU.)

Takže nezodpovedanou otázkou je, čo vlastne niektorí jedinci z vedenia SKSI chcú, keď na jednej strane tvrdia, že ich poškodzujeme v obchodnej súťaži a žiadajú nás a ministerstvo, aby sme zmenili názov a činnosť pretože im podľa obchodného zákona nekalo konkurujeme a na druhej strane tvrdia, že máme diametrálne odlišné ciele, pôsobenie, činnosť a členov…

Výsledok tejto rovnice sa ukazuje v dvoch rovinách:

 • primárne: nenávisť k prezidentovi združenia SASDARS a našej komory,
 • sekundárne: odstrániť konkurenta, ktorý konkurentom nieje aj podľa vyjadrenia samotného vedenia SKSI…

Predmetné dokumenty sme postúpili našim právnikom na posúdenie aktuálnej situácie aj z pohľadu, či takéto konanie nesie znaky trestného činu voči našej komore a jej prezidentovi. Ak ich stanovisko bude, že najnovšie konanie voči nám má znaky možného spáchania trestného činu, bude toto podozrenie neodkladne postúpené orgánom činným v trestnom konaní, pretože všetko má svoje hranice.

SADARS a naša komora nie raz  ústne aj písomne ponúkla vedeniu SKSI spoluprácu pri vzdelávaní a osvedčovaní odbornej spôsobilosti pre „výrobárov“ na stavbách (majster, stavbyvedúci a stavebný dozor) a tiež v legislatívnom procese prípravy nového stavebného zákona. Ani raz sme sa nedočkali odpovede, iba v máji 2015 svitla nádej na dohodu na osobnom rokovaní, ale po zaslaní návrhu zmluvy zostalo ticho.

Tento hlúpy, ješitný a detinský stav nás profesionálne mrzí, ale ak niekomu vyhovuje, tak vyhovuje už aj nám. Je to však na škodu hlavne pre zavedenie skutočného systému v legislatíve pre stavebníctvo a uceleného systémového, odborného celoživotného vzdelávania a osvedčovania  odb. spôsobilosti tak, ako to predpisuje živnostenský zákon, teda bez komerčných a politických vplyvov.

Akreditované celoživotné vzdelávanie mohlo v prospech oboch organizácií SKSI a SASDARS spolu s 3. slovenskými a 1. českou univerzitou  už 8. rokov fungovať a školiť.

Pre ješitnosť jedinca, prípadne viacerých jedincov sa ucelené systémove vzdelávanie pre odborníkov v stavebnej výrobe a vôbec pre stavebníctvo pod gesciou Ministerstva školstva doposiaľ nevykonáva. Pri neustálom raste neodbornosti už takmer v celom stavebníctve a v ním dotknutých odvetviach je to na škodu aj celej spoločnosti.

Na druhej strane to má vďaka „utešenému“ nárastu aj závažných chýb na stavbách pozitíva pre rast práce znalcov a znaleckých ústavov…

V Slovenskom stavebníctve sú ďaleko vážnejšie problémy !  Je potrebné sa venovať naprávaniu napáchaných škôd v stavebníctve a vo vzdelávaní odborníkov, namiesto nekonečného vymýšľania nových a nových hlúposti, ako zo stavebníctva odstrániť  naše združenie a jeho prezidenta.

Vzhľadom ku tomu, že vedenie SKSI vo svojej žiadosti Ministerstvu vnútra SR upozorňuje, že nezastupujeme stavebných inžinierov, tak teraz oznamujeme, že zastupujeme aj stavebných inžinierov a radi privítame aj autorizovaných stavebných inžinierov, členov SKSI bez toho, že by museli u nás platiť  nejaké členské príspevky.

Členovia SKSI platia za povinné členstvo v SKSI už dosť na to, aby mohli vykonávať svoju prácu – projektovať… Preto členovia SKSI u nás nebudú musieť platiť nič, ale nebudú mať niektoré požitky riadnych členov. To však nie je prekážkou, aby sme si nemohli pomáhať a podporovať jeden druhého v tomto chaotickom období neustálych zmien a zhoršujúcej hospodárskej situácii nie len u nás…

Kto bude chcieť prispeje, kto nie, neprispeje. Našej komore nejde o zisky a vysoké platy. Svoju prácu od vzniku komory robíme všetci bez nároku na odmenu, len za náhradu nevyhnutných nákladov !

 

Nám ide o vrátenie odbornosti, morálky, poriadku a systému do stavebníctva. Aby stavebníctvo prestalo byť dojnou kravou a aby zodpovedne slúžilo občanom a tomuto štátu a aby sa stavbárom vrátilo ich spoločenské postavenie a úcta.

 

Nerobíme pre peniaze, kariéru a tituly!

Robíme pre občanov Slovenska, Slovenské stavebníctvo a Slovensko !

 

Každý odborník je vítaný, nie len vyslovene stavebný, ak chce snami spojiť sily a pomôcť svojim umom a skúsenosťami Slovenskému stavebníctvu a hospodárstvu .

 

Ivan Pauer

Prezident komory

 

 

 

október 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.