Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Zaujímavosti

SKSI potvrdila stabilitu panelových sústav a pochybnosti nad vinou robotníkov za tragédiu v Prešove

Je potrebné poďakovať Slovenskej komore stavebných inžinierov, ktorá včera aj keď nepriamo potvrdila náš odborný názor hneď po tragédii, že traja robotníci nemôžu byť hlavnými vinníkmi ak vôbec nejakú vinu nesú. Taktiež, že bolo potrebné budovu pred zbúraním podrobne vyšetriť.

Predseda SKSI Vladimír Benko potvrdil, že panelové sústavy boli dostatočne projektované a pevné proti prípadným výbuchom a otrasom, čo potvrdil aj extrémny výbuch v bytovke na Mukačevskej ulici 7. v Prešove. Tiež veľmi správne poukázal na potrebu podrobne preskúmať budovu po výbuchu aby bolo všetko podrobne zmapované a správne vyvodené závery pre budúcnosť, ale aj pre spravodlivé rozhodnutie o vine a nevine. Problém však je, že budova bola pred jej podrobným vyšetrením okamžite strhnutá.

Je to správny názor predsedu Vladimíra Benku a komory SKSI, škoda že neprišiel pred rozhodnutím rýchlo zbúrať budovu a dôkladne ju vyšetriť, možno by neprišlo k rýchlej likvidácii tejto stavby, ale aj tak plne súhlasíme!

 

Celý článok TU.

https://www.hlavnespravy.sk/bytove-domy-su-navrhovane-aby-vyhovovali-aj-mimoriadnej-situacii-pri-poziari-pripade-panelaka-presove-bola-explozia-extremne-silna-hovori-odbornik/1996068

 

Autor: Ivan Pauer

Náš web znovu napadnutý.

Ospravedlňujeme sa našim partnerom a kolegom za nevhodný príspevok, ktorý bol zverejnený na našom webe dňa 14.11.2019 pod názvom „Stát fakticky zprivatizoval zákonodárný proces“ bez podpisu. Od roku 2017 je to druhý prípad, ktorý nás má poškodiť.

Žiaľ o existencii článku sme sa dozvedeli až na upozornenie dnes 14.12.2019. Článok sme vymazali a prijímame nové technologické opatrenia na zvýšenie bezpečnosti nášho webu. Dúfame, že sa teraz podarí nájsť zdroj a miesto od kadiaľ sa napadnutie uskutočnilo.

 

Ivan Pauer

prezident SKSR

Rýchlo nájdení hlavní vinníci a rýchlo odstraňované trosky po havárii bytovky v Prešove. Prečo?

Podľa informácie z lokálnych novín Prešovského Korzára dorazil demolačný stroj z Čiech k bytovému domu na Mukačevského 7 v Prešove skôr ako sa očakávalo. Vzhľadom ku tomu, že stroj sa skladá zo štyroch častí práce začnú prirodzene za pár dní po jeho zmontovaní. V podstate by ani o nič nešlo, keby sa tieto demolačné práce vykonali po dôkladnom zmapovaní a zdokumentovaní miesta havárie, čo sa s vysokou pravdepodobnosťou ani ku dnešnému dňu nestalo.

Podľa nášho odborného názoru by sa malo postupovať tak ako u každej stavebnej, alebo inej havárie. Pred odstránením trosiek má vyšetrovateľ a ním privolaní odborníci zdokumentovať stav po havárii a až potom odstraňovať trosky.

Možno sa mýlime a nespravodlivo vnášame podozrenie do činnosti vyšetrujúcich a represívnych orgánov moci, ale v prípade bytového domu na Mukačevskej v Prešove sa od expresného obvinenia a zatknutia troch robotníkov krátko po havárii všetko deje akosi prirýchlo… S vysokou pravdepodobnosťou nemáme zmapované a zaznamenané zostatky budovy a trosky a už máme na stavbe demolačný stroj na ich likvidáciu, čo vzbudzuje podozrenie o snahe zahladiť, resp. odstrániť stopy po zrútení horných podlaží spôsobených explóziou. Podľa nášho názoru a vizuálneho stavu zostávajúcej konštrukcie panelovej sústavy je možné vykonať podrobnú obhliadku požiarnym expertom, statikom a stavebnými odborníkmi z oblasti technického zariadenia budov (elektro, voda, kanalizácie, vzduchotechnika a plyn) za podmienky súčinnosti s demolačnou firmou a požianikmi.

Stojí to na zamyslenie, pretože vo verejnom záujme považujeme za potrebné aj na tejto havárii vykonať podrobnú analýzu stavu budovy, nájsť skutočné objektívne príčiny havárie a jej dôsledky z ktorých je potrebné vylúčiť pochybnosti o vine a nevine kohokoľvek, kto má do činenia so stavenými prácami a s budovou.

 

Autor: Ivan Pauer

Stavebná komora podala trestné oznámenie pre výbuch v Prešove

Stavebná komora Slovenskej republiky sa nestotožňuje s názorom vyšetrovateľov a súdu, že hlavnými vinníkmi sú traja robotníci, ktorí obsluhovali technologické zariadenie na vykonanie prikázanej práce.

 

Stavebná komora SR neustále sleduje dianie a vývoj udalostí okolo tragickej havárie bytového domu a okolia na Mukačevskej ulici v Prešove. Prezident komory Ivan Pauer informoval, že po analýze doposiaľ známych zverejnených faktov a informácií so svojimi odborníkmi s dlhodobými praktickými skúsenosťami aj z podobných prípadov komora dospela k pochybnostiam o možnej vine troch robotníkov, ako hlavných vinníkov za tragickú haváriu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

 

Ivan Pauer uviedol, že zaistení robotníci vykonávali stavebné prace na prerážaní podzemnej trasy pre nejaký podzemný rozvod a ich úlohou bola obsluha technologického zariadenia a dodržanie vytýčenej trasy vrtu.

 

Ďalej uviedol, že všeobecne známe, že systémom podvrtávania, pretláčania otvorov v zemi ľudovo nazývaným „krtkovanie“ sa občas stáva, že bez vplyvu operátora zariadenia pretláčacia hlavica po náraze na tvrdú prekážku nekontrolovane zmení smer. Toto sa mohlo stať aj v danom prípade, ale mohlo sa stať aj to, že plynové potrubie nebolo tak uložené, ako to niekto deklaroval pri vyjadrovaní k projektovej dokumentácii, prípadne chybne zakreslil do projektovej dokumentácie. Taktiež sa mohlo stať, že pred zahájením pretláčania boli podzemné rozvody chybne identifikované a vytýčené… To sú činnosti, za ktoré robotníci obsluhujúci stroj by nemali niesť zodpovednosť.

 

Tiež sa vynára otázka, prečo plyn nevybuchol v mieste narušenia, ale až desiatky metrov ďalej v najvyšších poschodiach budovy, ale sú aj ďalšie otázky pre odborníkov a vyšetrovateľov, ktoré spochybňujú základnú vinu troch robotníkov vyšetrovaných vo väzbe.

 

Podľa názoru Ivana Pauera a jeho odborného tímu komory, činnosť vyšetrovaných robotníkov  by sa nemala považovať za primárnu a hlavnú príčinu výbuchu údajne niekoľko dní hromadeného plynu v bytovom dome. Mohol byť maximálne len sekundárnym spúšťačom, ak naozaj ním bol!

 

Zostáva taktiež nezodpovedaná otázka, ako je možné, že v bytovom dome bolo niekoľko dní cítiť zápach plynu a pravdepodobne nikto zo zodpovedných s tým nič nerobil. Na čo čakali? Taktiež je nezodpovedaná otázka, ako je možné, že sa plyn niekoľko dní hromadil v stúpačkách domu a nevychádzal vetracími otvormi nad strechu a mnohé iné otázky, ktoré čakajú na odpoveď odborníkov, a ktoré považujeme za kľúčové a zásadné pre rozhodnutie o vine a nevine dotknutých zodpovedných osôb a organizácií, povedal Ivan Pauer, prezident komory.

 

Ivan Pauer záverom uviedol, že na základe podozrení zo zanedbania pracovných povinností a neodborného prístupu pri správe a užívaní bytov v bytovom dome, podozrení z hrubého zanedbania povinností projektantov navrhujúcich stavebné zmeny v bytoch ich vlastníkov; možných pochybení projektanta obnovy bytového domu, alebo jeho jednotlivých častí; možného hrubého porušenia povinností pri správe a odstraňovaní poruchy plynárenského verejnoprospešného zariadenia alebo rozvodov v dome, ktorých suma – súčet môže mať znaky spôsobených zvlášť závažného trestného činu všeobecného ohrozenia s následkom usmrtenia a ujmy na zdraví ľudí.

 

Pre uvedené a ďalšie pochybnosti z porušenia ovinnotí, notiem a zákonov Stavebná komora SR po vyhodnotení situácie okolo tragickej havárie bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove podala včera, dňa 11.12.2019 trestné oznámenie pre podozrenie zo zvlášť závažného trestného činu všeobecného ohrozenia s následkom usmrtenia a ujmy na zdraví ľudí.

 

Dňa 11.12.2019

Ivan Pauer

Stavebná komora SR

Trestné oznámenie vo veci Tragickej havárie bytového v Prešove

Trestné oznámenie vo veci Tragickej havárie bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove pre podozrenie zo zvlášť závažného trestného činu všeobecného ohrozenia s následkom usmrtenia a ujmy na zdraví ľudí.

Sledujeme dianie a vývoj udalostí okolo tragickej havárie bytového domu a okolia na Mukačevskej ulici v Prešove.

Podľa známych medializovaných informácií polícia a vyšetrovateľ zaistil troch hlavných vinníkov. Ide údajne o troch robotníkov, ktorí vykonávali stavebné prace prerážanie podzemnej trasy pre nejaký podzemný rozvod.

Na základe našich odborných vedomostí a desaťročia trvajúcej odbornej praxe plne nezdieľame názor médií a vyšetrovateľov, že hlavnými vinníkmi sú traja nešťastníci, ktorí obsluhovali technologické zariadenie na vykonanie prikázanej práce.

Je všeobecne známe, že systémom podvrtávania, pretláčania, podtunelovania otvorov pre vloženie rôznych rozvodov ľudovo nazývaným „krtkovanie“ sa občas stáva, že bez vplyvu operátora zariadenia pretláčacia hlavica po náraze na tvrdú prekážku nekontrolovane zmení smer. Toto sa mohlo stať aj v danom prípade, ale mohlo sa stať aj to, že plynové potrubie nebolo tak uložené ako to niekto deklaroval pri vyjadrovaní k projektovej dokumentácii. Toto však podľa nášho odborného názoru a skúseností našich odborníkov nie je hlavnou príčinou tragickej havárie a výbuchu nahromadeného plynu v bytovom dome. Mohol byť len spúšťačom ak naozaj ním bol.

Dlhodobo hromadený plyn v bytovom dome bez jeho odvedenia z budovy je podľa nášho odborného názoru primárnou príčinou tragickej havárie.

Na základe uvedeného týmto podávame trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania zvlášť závažného trestného činu na neznáme osoby, ktoré podľa nášho odborného názoru pravdepodobne zanedbali svoje povinnosti pri výkone svojej práce a funkcie, čím mohli spôsobiť usmrtenie ľudí, ujmu na zdraví a majetku.

 

Dňa 11.12.2019

Ivan Pauer

Prezident Stavebnej komory SR

Návrat k nešťastnému panelovému domu v Prešove

Vraciame  sa ešte k nešťastnému panelovému domu s tragickým koncom v Prešove, pretože táto havária okrem našich už zverejnených stanovísk zanechala niekoľko principiálnych otázok.

Podľa známych informácií polícia a vyšetrovateľ zaistil troch hlavných vinníkov. Ide údajne o troch robotníkov, ktorí vykonávali stavebné prace prerážanie podzemnej trasy pre nejaký podzemný rozvod.

Zostávajú nám nezodpovedané otázky:

 1. Kto je objednávateľom prác?
 2. Kto zabezpečoval projektovú dokumentáciu?
 3. Kto vyhotovil projektovú dokumentáciu?
 4. Kto zabezpečoval vyjadrovačky k projektovej dokumentácii?
 5. Kto všetko sa vyjadroval k projektovej dokumentácii a aké podmienky zadal?
 6. Kto vydal stavebné povolenie a s akými podmienkami?
 7. Kto nariadil, dal príkaz na vykonanie prác?
 8. Kto na stavbe priamo riadil stavebné práce?
 9. Kto priamo na stavbe vykonával dozor nad vykonávanými prácami?
 10. Kto zameral podzemné rozvody?
 11. Prečo nebol zastavený plyn v potrubí, keď bolo známe, že sa v jeho blízkosti budú vykonávať pretláčacie práce v zemi?
 12. Kto zabezpečoval havarijnú službu zo strany vlastníkov sietí v mieste vykonávaných prác?
 13. Kto zodpovedal za havarijnú službu zo strany vlastníkov sietí v mieste vykonávaných prác?
 14. Kto a ako poučil robotníkov o bezpečnosti a spôsobe vykonávania prác v mieste vykonávania prác?
 15. Kto nahlásil únik niekoľko dní unikajúceho plynu na dispečing havarijnej služby?
 16. Ak bola naozaj nahlásená porucha úniku plynu, kto bol zodpovedný za jej odstránenie?
 17. Ak bola naozaj nahlásená porucha úniku plynu, prečo nebola po niekoľko dní odstránená?
 18. Ako bolo zabezpečené a zachované pôvodné vetranie stupačiek v bytovom dome?
 19. Ako bolo zachované a udržiavané pôvodné vetranie bytov a bytových jadier cez rozvodné vzduchotechnické zariadenia v stupačkách domu?
 20. Ako bolo zabezpečené a zachované ukončenie a vyústenie vetrania bytov a stupačkového priestoru nad strechou? Bolo voľné ?
 21. Ak bolo vzduchotechnické potrubie z bytov a kanalizácií prerušené alebo zaslepené po rôznych stavebných zmenách, kto ich vykonal, kto vyhotovil projektovú dokumentáciu a kto ju na stavebnom úrade schválil?
 22. Vyšetruje niekto plynárov za to, že plyn tam podľa neoficiálnych informácií niekoľko dní zapáchal a unikal a oni nič nerobili napriek tomu, že porucha bola nahlásená ?

Minimálne na tieto otázky by mal vyšetrovateľ nájsť odpovede, aby neboli nakoniec obvinení a odsúdení nevinní ľudia…

Ivan Pauer

Prezident Stavebnej komory SR

Tragická havária panelového domu v Prešove

Stavebná komora Slovenskej republiky prejavuje hlbokú sústrasť a účasť s pozostalými rodinami, priateľmi a susedmi nad stratou ich blízkych po tragickej havárii v bytovom dome na Mukačevskej ulici č. v Prešove. Táto tragédia je o to väčšia, že je možné, že obyvatelia domu stratili nie len svojich blízkych ale aj strechu nad hlavou.

Stavebná komora SR v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že táto tragédia sa vôbec nemusela stať, keby niektorí vlastníci bytov v panelových domoch nehazardovali so stavebnými úpravami bez ohľadu na to, či im to nejaký nezodpovedný projektant a statik bez znalostí a vlastností panelových sústav technicky vyrieši alebo nie. Stavebných zmien v panelových domoch je na Slovensku veľké množstvo a veľké množstvo ich je nebezpečných! Máme za to, že takýmto a podobným nešťastiam sa mohlo a môže predísť, keby stavebné úrady zodpovednejšie a razantnejšie pristupovali ku zmenám v panelových domoch a tieto zmeny jednoducho nepovoľovali, pretože panelové sústavy okrem pôvodných plastovo-kovových bytových jadier nepoznajú pojem nenosná priečka! Taktiež by stavebné úrady nemali vydávať dodatočné stavebné povolenia a súhlasy s ohláseniami na stavebné úpravy v panelových domoch! Mali by dôrazne, nekompromisne a neodkladne trvať na odstránení takýchto zmien a ich vinníkov tvrdo a nekompromisne sankcionovať, prípadne odovzdať na doriešenie prokurátorovi ako trestný čin všeobecného ohrozenia.

Tu niet výhovorky, že máme 42 zmenami zdevastovaný starý stavebný zákon. Starý, teraz platný stavebný zákon umožňuje tieto neodborné zmeny do panelových sústav riešiť a dajú sa riešiť aj podľa Občianskeho a Trestného zákona.

Stavebná komora SR pre snahu „zamiesť pod stôl“ niektoré zatiaľ menšie havárie podala už viac trestných  oznámení. V takýchto prípadoch nebýva len jeden vinník, je to zvyčajne súhra viacerých faktorov a osôb za nimi, ktorých jadro vidíme vo výraznom a rastúcom poklese odbornosti ako aj v deštrukcii a v strate osobnej zodpovednosti, v neexistencii striktne platných technických noriem (sú len odporúčanim), v strate právneho povedomia takmer v celej spoločnosti a v strate v rešpekt pred zákonom a výkonom uplatnenia zákona.

Nech je toto tragické nešťastie ako ďalšia mimoriadne vážna výstraha všetkým tým, ktorí vykonali a chcú vykonávať a odsúhlasovať akékoľvek zmeny v bytoch panelových domov!

Je najvyšší čas počúvať odborníkov a nie laikov a lobistov v stavebníctve.

So všetkou úctou k obetiam a pozostalým

Ivan Pauer,

Prezident Stavebnej komory SR

Havária zateplenia stropu v Levickej škôlke!

V levickej škôlke sa zrútil podhľad pripevnený k stropu. Šťastím v nešťastí bolo, že k zrúteniu došlo zrejme počas víkendu, kedy boli malí škôlkári doma. Podľa informácií TV Markíza je paradoxom, že nešlo o starý podhľad, ale o zrekonštruovaný. O stanovisko k nepríjemnej udalosti sme požiadali mesto Levice i firmu, ktorá škôlku rekonštruovala

Rastislav Juhár, prednosta Mestského úradu v Leviciach vysvetlil, že napriek vážnosti situácie na predmetnej stavbe si nedovoľuje fabulovať a nahrádzať odborné stanoviská, ktoré pre mesto k tejto záležitosti pripravujú odborníci v statike a súdny znalec v odbore stavebnom.

„Predmetná stavba bola projektovaná na základe verejného obstarávania externe, stavebný dozor bol externý a samotný dodávateľ bol vybraný na základe verejného obstarávania,“ ozrejmil Juhár a dodal, že strop bol zrekonštruovaný formou kotvenia, zasieťkovaním, prekrytím lepidlom a stierkou.

„Uvedená metóda sa používa v stavebníctve, samozrejme musia byť dodržané všetky technologické postupy a tie určuje projekt,“ vysvetlil v reakcii na otázku, prečo nebola na tak značnej ploche stropu využitá sadrokartónova konštrukcia.

Konať v tomto prípade začala aj polícia. „Polícia v Leviciach začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla vo vyjadrení Renáta Čuháková z oddelenia komunikácie Krajského riaditeľstva PZ v Nitre.

Toľko v skratke z médií:

Náš názor je taký, že zvolený postup, ktorý navrholprojektant nebol vhodný. ale aj z toho mála fotodokumentácie máme názor, že aj samotné vyhotovenie má svoje problémy…

Zdroj: Hlavné správy, SME a Pravda.

Autor: Ivan Pauer

Kalendár udalostí
jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
« apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archív
Diagnostika porúch stavby

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.