Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Poruchy stavieb

Nočný požiar ochromil cestný uzol v Žiline

Nočný požiar ochromil cestný uzol v ŽilinePo požiari divadelnej sály na Stanici-Záriečie v Žiline vyhlásilo mesto mimoriadnu situáciu. Oheň poškodil konštrukciu mosta nad objektom sály. Časť dôležitej dopravnej infraštruktúry – takzvaný Rondel, odporučili statici uzatvoriť. Vlado Záborský

Zveřejnil(a) Správy RTVS dne Neděle 19. května 2019

Po požiari divadelnej sály na Stanici-Záriečie v Žiline vyhlásilo mesto mimoriadnu situáciu. Oheň poškodil konštrukciu mosta nad objektom sály. Časť dôležitej dopravnej infraštruktúry – takzvaný Rondel, odporučili statici uzatvoriť.

Vlado Záborský

Zdroj: RTVS

TUNEL VIŠŇOVÉ: Zhotoviteľ stavby dlží menším subdodávateľom milióny eur.

Firmy, ktoré pracovali na stavbe tunela Višňové, dostanú peniaze

Zhotoviteľ stavby dlží menším subdodávateľom milióny eur. Podľa opozície nedostanú zaplatené všetky firmy. Národná diaľničná spoločnosť oznámila, že nového zhotoviteľa stavby chce vybrať ešte na jeseň.

Podrobnejšie v správach RTVS:

Autor: spravodajstvo RTVS

Tunel Višňové

Uvidíme ako to všetko dopadne v skutočnosti.

Redakcia SKSR.

Denník PRAVDA: Zbabraný obchvat na D4 a rýchlocesta R7? Pozrite si video z diaľnice

PRAVDA 29.03.2019:

Polícia vykonala v Bratislave raziu, ktorá súvisela s podozreniami, že sa na stavbu obchvatu D4R7 používa kontaminovaná zemina. Štrk a odpad namiesto lomového kameňa? Ako dlho vydrží nová diaľnica? Španielski stavitelia výhrady odmietajú, ale polícia v kauze koná. Spravte si názor sami na základe aktuálneho videa priamo z miesta budúcej rýchlostnej cesty R7.

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravdazábery z okolia Šamorína, na ktorých je vidieť ako sa stavia rýchlostná cesta R7 medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou

R7 Ilustračné foto: PRAVDA 29.03.2019

Prezident našej komory sa pýta: „Kde je koniec a vrchol ľadovca, pyramídových stavebných dodávok, neodbornosti, hazardu so zdravím a životmi národa a občanov Slovenskej republiky, klientelizmu a úpadku morálky v stavebníctve ? V normálnych štátoch je stavebníctvo zrkadlom hospodárstva a politiky štátu“

Ivan Pauer

29.3.2019

V Petrohrade sa zrútila časť budovy univerzity, nikto sa nezranil.

Problémy s bezpečnosťou a kvalitou stavebných prác sú všade…

Petrohrad 17. februára (TASR) – Bez obetí a zranených sa zaobišlo sobotňajšie zrútenie časti univerzitnej budovy v ruskom Petrohrade. Pre agentúru TASS to potvrdilo ministerstvo pre mimoriadne situácie. Podľa pôvodných informácií mohlo byť pod sutinami vyše 20 ľudí.

Foto: TASS

Foto: TASS

Škôlka vo Veľkých Úľanoch po zrútení niekoľkotonového altánku

Stavba mala slúžiť žiakom na vyučovanie najmä v letných mesiacoch.

Stavebná komora Slovenskej republiky (SKSR) podala podnet na Generálnu prokuratúru SR na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia a marenia vyšetrovania, pretože stavebná konštrukcia nemala priečne zavetrenie konštrukcie krovu k stĺpom a zavetrenie nosných stĺpov, nebola spájaná predpísanými tesárskymi spojmi a bola nesprávne až nebezpečne zakotvená do spevnenej betónovej plochy. SKSR nemala možnosť preskúmať vyhotovenie konštrukcie samotného krovu. Poukazuje i na to, že konštrukcia nebola zhotovená na základe projektu overeného stavebným úradom a stavebný úrad obce nemôže vydávať stavebné povolenie sám sebe.

Podľa podnetu SKSR pochybenia urobil aj samotný policajný vyšetrovateľ, ktorý vyhlásil, že nejde o trestný čin, neprizval na obhliadku znalca z odboru stavebnej statiky, na základe čoho bola zrútená konštrukcia následne operatívne odstraňovaná, čím ide podľa SKSR o zmarenie dôkazov z miesta nehody. Nie je jasné, či polícia dôkazy zdokumentovala. V prípade skolaudovania altánku na letné vyučovanie by boli podľa SKSR ohrozené životy detí aj pedagóga a bolo by iba otázkou času, kedy by stavebná konštrukcia povolila.

„Takýto postoj už považujeme za rozklad a stratu morálky a zodpovednosti za svoje činy na Slovensku,“ uviedol prezident SKSR Ivan Pauer. Dodal, že nie je možné, aby kontrola neprebehla, hoci bola stavba vyprojektovaná oprávneným projektantom a statik ju schválil. Problémy v stavebníctve siahajú podľa jeho slov až do roku 1992, od roku 2003 ide podľa Pauera o neustále zmäkčovanie legislatívy.

Viac na TV Noviny – Markíza

 

Tlačová správa SKSR k havárii stavby vo Veľkých Úľanoch

Stavebná komora Slovenskej republiky podala návrh na preverenie podozrenia zo všeobecného ohrozenia a marenia vyšetrovania pre zrútenie prístrešku v základnej škole Veľké Úľany.

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky po medializovaní ďalšej nehody stavby na Slovensku, tento krát prístrešku pre výučbu detí v letnom období je znepokojená z vyhlásení zodpovedných osôb, ktoré majú s touto stavbou do činenia, s klesajúcou odbornosťou v stavebníctve  a s takmer žiadnou zodpovednosťou v celej škále činností v stavebníctve.

V tejto súvislosti je tu principiálna otázka, Ako je možné, že sa postaví stavba, ktorú vyprojektuje oprávnený projektant s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom, statiku stavby navrhne statik s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom a statika má vážne až nebezpečné chyby; ako je možné, že hotový projekt po technickej stránke nikto neskontroluje; ako je možné, že stavba už počas výstavby vykazuje závažné viditeľné nedostatky a nikto to nekontroluje; ako je možné, že miestny stavebný úrad vydá stavebné povolenie sám sebe; ako je možné, že stavbu ktosi postaví bez ohlásenia a stavebného povolenia, a bez akejkoľvek zodpovednosti a postihu; ako je možné, že stavby bez stavebného povolenia napokon úrady zlegalizujú; ako je možné, že problémové stavby posúdia odborníci a určia príčiny závažných vád na len na základe dohadu bez výpočtov a prieskumu; ako je možné, že prizvaný vyšetrovateľ k havarovanej stavbe vyhlási, že nejde o všeobecné ohrozenie bez toho, aby si prizval odborníka na poruchy stavieb alebo znalca atď… Tých otázok a problémov v našom stavebníctve je ďaleko viac a ich korene siahajú až do roku 1992 odkedy neplatia predpisy určujúce kontrolu a zodpovednosť za prácu v stavebníctve a stavebných úradov. „Zlatý kliniec“ do devastácie povoľovania, uskutočňovania a kontrolovania stavieb dala nedomyslená zmena kompetencií stavebných úradov od 1.1.2003 a neustále zmäkčovanie legislatívy. V tomto názore nás utvrdzuje a dáva odpovede na niektoré otázky aj príprava tzv. nového stavebného zákona, kde vidíme viac rôznorodého klientelizmu a komerčných záujmov, ako odbornosti a záujem mať pod kontrolou bezpečnosť stavieb a rozvoj stavebníctva na Slovensku.

Na prípade zrúteného prístrešku v základnej škole vo Veľkých Úľanoch je zarážajúci dopad deformovaných zákonov na ľudí a ich konanie.

Neuvedomujú si, že konštrukcia, ktorú mali o pár dní kolaudovať, bola technicky odsúdená na skoršiu, alebo neskoršiu haváriu a mohla zabíjať aj ich deti, alebo vnúčence. Konštrukcii podľa nášho zistenia chýbali základné prvky jej bezpečnosti. Takýto postoj už považujeme za rozklad a stratu morálky a zodpovednosti za svoje činy na Slovensku. Až sem sme sa dostali nevšímaním si dôsledkov klientelizmu a osobných záujmov na legislatívu a celú spoločnosť.

Vedenie našej komory sa pre uvedené dôvody rozhodlo podať trestné oznámenie vo veci havárie tejto stavby a vidiac stav v stavebníctve a v spoločnosti naša podala v histórii komory prvý návrh na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia a marenia vyšetrovania.

Naša komora súčasne bude trvať na zásadnej zmene prístupu k novému stavebnému zákonu a výraznému zásadnému obnoveniu kontrolných činností v celom spektre stavebníctva a jeho administrácie.

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR

SKSR dňa 9.10.2018 vydala tlačovú správu k výročiu budovy CENTROOM

Odborná, morálna, systémová a legislatívna kríza Slovenského stavebníctva pretrváva.

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky pri príležitosti tretieho výročia vysťahovania nebezpečnej polyfunkčnej obytnej budovy Centroom v Piešťanoch (8.10.2015), sobotňajšom zrútení zateplenia bytového domu v Stupave a včerajšom zrútení ešte neskolaudovaného niekoľkotonového prístrešku v škole vo Veľkých Úľanoch, upozorňuje a poukazuje  na dlhotrvajúci neriešený súčasný stav stagnácie odbornosti a takmer úplne chýbajúcej kontrole a zodpovednosti v celom procese stavebnej činnosti na Slovensku.

 

Tento stav sa preukázal najviac nárastom vážnych kolízií a havárií stavieb hlavne po roku 2012 zrútením mostu aj s ľudskými obeťami pri obci Kurimanoch, havárie časti polyfunkčnej stavby Trinity,  niekoľko novostavieb rodinných domov, bytových a administratívnych budov s vnútorným zdraviu nebezpečným hygienickým prostredím spôsobeným plesňami a spórami, nezvratné statické poruchy bytoviek po neodborných zásahoch do konštrukcií panelových sústav, statické poruchy po neodbornej výmene a doplnení ďalších výťahov atď., atď.

 

Stavebná komora Slovenskej republiky okrem iných problémov v systéme stavebníctva vidí základný problém hlavne v nestabilnej legislatíve pre stavebníctvo. Najväčšie problémy nastali po roku 1992 zrušením významných predpisov týkajúcich sa obsahu, povinností a zodpovedností projektanta, majstra stavebnej výroby, stavbyvedúceho, technického dozoru a ako aj stavebných úradov bez náhrady! Zostal len pôvodný stavebný zákon č. 50/1976 Zb., ktorý pod zámienkou prispôsobovania európskym kritériám neustále podlieha desiatkam nesystémových účelových zmien a hasenie problémov pre potreby rôznych developerov a lobistických skupín. Podobná situácia je aj s technickými normami, verejným obstarávaním a pod.

 

Výsledok je taký, že prácu projektanta, resp. projekt po jeho vyhotovení nikto nekontroluje, pretože už neexistuje zákonom predpísaná výstupná kontrola projektu a vstupná kontrola projektu na strane zhotoviteľa stavby.

 

Projekty by podľa stavebného zákona mali kontrolovať a osvedčovať stavebné úrady, ale mnohé úrady sú personálne – kapacitne poddimenzované a niekedy aj odborne nepostačujúce. Toto je však výsledok nedomyslenej zmeny kompetencií stavebných úradov od 1.1.2003. Stavebné úrady odvtedy jednoducho nestačia pokrývať potreby zvýšenej administrácie, byrokracie a výstavby.

 

Dlhoročné problémy sú aj v osvedčovaní odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu stavbyvedúci a stavebný dozor, teda pre výrobnú činnosť, ktoré bez vzdelávacej prípravy podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní vydáva organizácia združujúca projektantov, ktorá nie je akreditovaná a ani vzdelávacia podľa živnostenského zákona.

 

Prakticky od roku 1992 neexistuje skutočné celoživotné vzdelávanie v celom spektre stavebníctva.

 

Činnosť stavebného dozoru je podľa stavebného zákona vymedzená len na vedenie a uskutočňovanie jednoduchej stavby vykonávanej svojpomocou.

Máme za to, že je skutočne akútny čas pripraviť naozaj zmysluplný, zrozumiteľný a   vykonateľný stavebný zákon, ktorý zavedie a prinavráti systém do stavebníctva v záujme mať na Slovensku bezpečné a zdravé stavby.

 

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Dnes je to 3. rok po mimoriadnej situácii CENTROOM v Piešťanoch

V roku 2015 bol náš prezident komory dočasne povereným vedúcim stavebného úradu v Piešťanoch, keď len niekoľko dní po poverení prišli zástupcovia vlastníkov bytových a nebytových priestorov do kancelárie vedúceho úradu pána Ivana Pauera. Pri tejto príležitosti prinášame krátky spomienkový rozhovor s naším prezidentom komory Ivanom Pauerom. Pán prezident, ako to bolo, keď k Vám prišli zástupcovia vlastníkov tejto budovy a oznámili Vám, že majú veľký problém s ich stavbou? V ten deň 8.10.2015 som sa venoval oboznamovaniu sa s povinnosťami vedúceho celého odboru, pretože som mal v náplni okrem stavebného úradu aj odbor životného prostredia a odbor majetku, investícií a informatiky. Bolo to pomerne hektické obdobie, pretože mestský úrad prechádzal celkovou organizačnou prestavbou, ktorá priniesla so sebou aj niektoré negatívne situácie a bolo ich potrebné prakticky denne riešiť, čo nebolo zrovna jednoduché. Práve v ten deň a jeden-dva dni predtým boli pokojnejšie a ako som uviedol, musel som si naštudovať niektoré vnútorné smernice, pracovné náplne podriadených a pod. Takže v ten deň prišli tuším traja zástupcovia vlastníkov a opísali mi aké majú problémy so svojou budovou. Z počiatku som považoval ich informáciu za mierne zdramatizovanú, ale keď mi neskôr priniesli Odborný posudok spoločnosti Betoning & Partners s.r.o. a prečítal som si jeho záver, bolo mi hneď jasné, že tu pochybnosti končia a vec je vážnejšia ako vážna. Potom sme spolu išli pozrieť na stavbu, kde som si spravil prvú foto dokumentáciu. Čo ste po tomto zistení vykonal?

Ivan Pauer a Miloš Tamajka

Nuž prvé čo som spravil bolo, že som si otvoril stavebný zákon a študoval som. Súčasne som zvolal krízový štáb mesta, ktorému som vysvetlil situáciu ako ju vidím ja a oznámil som, že bez ohľadu na názory vlastníkov a krízový štáb dám v záujme ochrany životov a zdravia osôb v budove a okolo nej vypratať stavbu s okamžitou platnosťou. Faktom je, že som zavolal aj niektorým kolegom z iných stavebných úradov a na ministerstvo vnútra a výstavby, ale len vnútro so mnou komunikovalo aj keď mi nevedelo poradiť v tejto situácii, pretože sa jednalo o problém v jurisdikcii stavebného zákona. Ministerstvo výstavby odpovedalo až po asi dvoch mesiacoch v zmysle aby som postupoval podľa citovaných § zo stavebného zákona, ale to som už mal problém vyriešený a už som bol aj mimo úrad… Takže z nadriadených centrálnych úradov nebola žiadna pomoc? Nie, len ministerstvo vnútra malo snahu, ale to muselo vec komunikovať s ministerstvom výstavby a to s ním operatívne nekomunikovalo tak ako ani so mnou. Bola veľmi dobrá spolupráca s miestnou štátnou políciou, mestskou políciou, hasičmi, civilnou obranou a okresom. Vráťme sa ku tomu jubilejnému dňu. Čo bolo ďalej? Nuž volal som ešte prof. Vladimíra Benku, ktorý bol podpísaný pod posudok spoločnosti Betoning & Partners s.r.o. a požiadal som ho o operatívne stretnutie a bližšie vysvetlenie k posudku. Neviem už presné časy, ale prišiel a všetkým v krízovom štábe vrátane asi 25-30 vlastníkom vysvetlil o čo ide a potvrdil, že rozhodnutie mesta vypratať stavbu bolo správne. Je pravdou, že mnohí vlastníci sa odmietli vysťahovať, ale trval som na vysťahovaní a v tejto súvislosti musím poďakovať primátorovi Tamajkovi, prednostke pani Rehákovej a kolegom stavebného úradu, že ma v tomto rozhodnutí plne podporovali a pomáhali v neľahkej situácii. Takže potom to už prebiehalo hladko? Vôbec nie! Nastúpili právnici správcu budovy Centroom, právnik vlastníkov a pôvodného investora Centroom, s.r.o., BK construction, s.r.o. a susedného Auparku. Takže namiesto hladkého priebehu a čakania na rozhodnutie vlastníkov ako chcú riešiť situáciu sme bojovali s útokmi právnikov na neplatnosť rozhodnutia o vyprataní, na kadejaké možné drobné formálne nejasnosti a pod. Súčasne prebiehali rokovania s firmou, ktorá ponúkla vlastníkom nemalú dotáciu na náklady opravy a pod. (vlastníci túto, podľa mňa korektnú dotáciu z mne doteraz nepochopiteľných dôvodov vraj na radu právnika odmietli…). Tiež sme riešili ochranu okolia a bojovali sme aj s množstvom iných vyvolaných problémov, ktoré stavebný zákon nerieši. Bola to neľahká situácia, keď na Slovensku takýto stav a takýmto spôsobom ešte nikto neriešil, jednoducho precedens. Prečo ste mali problém so stavebným zákonom? Je to jednoduché ale aj zložité. Túto situáciu, vypratanie stavby pre jej nebezpečný stav rieši jediný § 94. v pôvodnom znení z roku 1976 s tým, že vykonávací predpis bol po nežnej revolúcii zrušený bez náhrady… Ide o to, že za socializmu mal štát, kraje, okresy a mestá fondy na krízové situácie vrátane bytov pre takéto situácie. Prišlo nariadenie úradu a ľudí jednoducho presťahovali do iných bytov ak nastala takáto situácia. Samozrejme čakatelia na nový byt boli o poradie odsunutí, ale pokiaľ viem pre takéto dôvody nikto nereptal.  Poisťovňa alebo štát zaplatil a vec bola vybavená. Tu sme museli riešiť veci veľmi komplikovane, pretože išlo o súkromné byty a nebytové priestory a štát, kraj,  okres a ani mesto v dnešnej dobe okrem rómov nikomu nič nedaruje. Takže vlastníci si museli zaplatiť úplne všetko aj s poriadne drahou opravou. Teraz už tretí rok čakajú na vyšetrenie zodpovednosti za havarijný, resp. nebezpečný stav ich budovy. Polícia už vyšetruje, kto je vinný? Nuž, pravdu povediac som sa po odchode z úradu už nezapodieval problémom Centroomu. Z médií na jar tohto roku som sa dozvedel, že Centroom sa nevyšetruje. Napriek tomu však ešte v roku 2016 po mojom odchode z Piešťan sa nie raz stalo, že mi ktosi hodil do schránky nejaké dokumenty zo stavby (kópie aby bolo jasno). Po mojom odchode z Piešťan som sa síce 2-3 x stretol s oznamovateľmi na úrade, čo som vedel poradil som, ale to bolo všetko. Do určitej miery ma to aj potešilo, že mi ktosi neznámy prejavil dôveru a nádej, že mu pomôžem, pravdepodobne nejaký vlastník, alebo vlastníci, ale žiaľ nie som vyšetrovateľ ani spasiteľ. Prekvapuje ma len, že vyšetrovanie trvá už tri roky a stále nič nie je jasné… Po zverejnení článkov v rôznych médiách a po televíznom vysielaní Občana za dverami, ako stavbár mám na problém tejto stavby svoj názor na mieru zavinenia statika Tomčániho ale aj niekoľkých ďalších osôb, ktoré z titulu svojej odbornosti mali konať a nekonali, ale o ktorých sa cudne mlčí. Niekedy mám dojem, že z Tomčaniho chce ktosi spraviť obetného baránka a výstražný prípad namierený na nesprávnu cieľovú skupinu. Takých statikov s principiálnymi chybami v projektoch je na Slovensku viac. Sám mám v aktuálnom riešení 4 stavby, ktoré Tomčániho nie sú. Niektorým ľuďom by sa môj názor na osoby, ktoré riešili a nevyriešili problém budovy Centroom nepáčil, preto ho nebudem zverejňovať, lebo by ma ukrižovali. Verím, že vyšetrovateľ a prokurátor dospeje k podobnému názoru a uprednostní pravdu a spravodlivosť pred tlakom funkcionárov, aj keď sa v tejto spoločnosti na pravdu a spravodlivosť veľmi spoľahnúť nedá. Nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť, že v vo väčšine prípadov s ktorými som mal do činenia, mali by vyšetrovatelia, prokurátori, advokáti a sudcovia výrazne zvýšiť spoluprácu s odborníkmi v odvetví v ktorom aktuálne konajú. Sú dobrí v trestnom poriadku, v obchodnom a občianskom zákone, v správnom poriadku ale v legislatíve pre stavebníctvo sú často mimo realitu a „obraz“. Nie raz som sa stretol s doslova odporom k aj právne odôvodnenému názoru stavbára z pohľadu stavebného zákona k riešenej veci, až prehrali spor svojho klienta. Ale to len na okraj. Môžete uviesť , kto je podozrivý? Tak ako každý svedok je poučený, aj ja som bol poučený a oboznámený s tým, že je trestne stíhaný pán Ing. Tomčáni, statik budovy Centroom ale aj Správca budovy. Sú tam dve podania. Viac ku tomu neviem uviesť. Čo si vy myslíte o práci zodpovednosti tohto statika? K pánovi Tomčánimu môžem povedať len toľko, že je asi nepochybné, že spravil v statike budovy chybu. Po odchode z výsluchu a znalosti niektorých dokumentov, ktoré poznám už z úradu a z neskôr anonymne doručených dokumentov, už nie som presvedčený, že statik je na 100% vinný. Som presvedčený, že vinný je celý rozbitý systém v príprave a v uskutočňovaní stavieb na Slovensku.  Čo je však hlavné, od 1. januára roku 1992 chýba kontrolný a celoživotný vzdelávací systém v celom spektre stavebníctva. Od roku 2010 poukazujem na klesajúcu odbornú a morálnu úroveň stavbárov všeobecne, aby sa nikto neurazil, ale zodpovední pracovníci za legislatívu, ale aj v niektorých bývalých dominantných združeniach stavbárov, namiesto toho aby počúvali a spolupracovali, sledujú len svoje komerčné záujmy donorov a vymýšľajú kadejaké výhovorky ako sa nedá vynucovať zvyšovanie odbornosti a zodpovednosti v stavebníctve… Škoda slov! Poukazujem aj na nedostatky v projektových dokumentáciách a na katastrofálnu právnu úpravu riadiacu projektovú činnosť, vôbec vyhotovovanie projektov a ich neexistujúcu kontrolu. Nejde však len o projekty ale aj o vykonávanie stavieb a hlavne chýbajúca KONTROLA na všetkých stupňoch prípravy a riadenia výstavby!!! Takže je vinný len pán Tomčáni? Myslí si niekto, že keď podhodia verejnosti Tomčániho s exemplárnym vzorovým rozsudkom tak odstránia systémovú chybu? Ja tvrdím, že nie! Dovolím si oponovať, pretože v zákone je Stavebný dozor a ten je predsa na kontrolovanie! Áno, máme stavebný dozor, ale viete kde je priestor na jeho činnosť? Stavebný dozor má priestor len pri uskutočňovaní jednoduchých stavieb svojpomocou a aj to v rovine, že túto stavbu vedie (ako stavbyvedúci)!! Dokonca stavebný zákon hovorí, že to ani nemusí byť stavebný dozor, zjednodušene povedané: postačuje iná odborne vzdelaná osoba s primeraným vzdelaním a praxou (§44 ods.2.). Čo ma však hnevá je, že tvorcovia nového stavebného zákona otázku kontroly ešte viac komplikujú a paralizujú napriek tomu, že sa mu návrhu zákona viac venujú… Je tam príliš veľa klientelizmu, neznalosti problematiky a názvosloví. Vráťme sa k Centroomu a k statikovi stavby. Statik svojou chybou vydal nebezpečenstvu života budúcich vlastníkov stavby tak musí niesť zodpovednosť. Vy však poukazujete na chybu v systéme stavebnej činnosti a preto by nemal byť na 100% vinný podľa Vás. Ale zákony sú také, aké sú, takže nemá byť kto iný vinný! Zdalo by sa, že máte pravdu, ale musím povedať, že vlastne aj nemáte pravdu. Ide totiž o to, že na tejto stavbe sa neistota o jej bezpečnosti vinie už od jej začiatku výstavby v roku 2009, o čom hovorí niekoľko dokumentov, hlavne ďalšie dva posudky z roku 2010 a 2011. Preto sa pri výsluchu vynorila otázka, že Ako je možné, že sa roku 2009 – 2011 postaví budova, ktorú vyprojektuje oprávnený projektant s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom, statiku stavby navrhne statik s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom, a táto budova už počas výstavby vykazuje závažné viditeľné nedostatky vo forme veľkých trhlín v nenosných stenách, má viditeľné priehyby stropov nad 4 cm, objednávateľ stavby objedná posudky na zistenie príčin trhlín, skupina odborníkov s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom vypracuje dva posudky – odborný 1/2010 a znalecký 4/2011 s určením neexistujúcej príčiny viditeľných a opakujúcich sa porúch, a napriek tomu ten istý autor posudkov až v roku 2015 asi dva mesiace po záruke zistí, že budova môže neočakávane spadnúť a usmrtiť ľudí, ktorí sa v danom čase kolapsu budú v nej nachádzať ?“ Nie je to divné? Aby som Vám odpovedal, tak Tomčániho považujem za vinného ale nie absolútne! Naznačujete, že sú tu aj nejakí iní vinníci okrem zlých zákonov, teda štátu? V predchádzajúcej odpovedi som uviedol, že boli včas spravené dva posudky, ktoré vyhotovilo niekoľko odborníkov a z nepochopiteľných dôvodov neboli po týchto posudkoch vykonané žiadne technické opatrenia na zlepšenie statickej bezpečnosti budovy. Prečo? Ak by sa vtedy spravili zabezpečovacie opatrenia, boli by lacnejšie, určite účinnejšie a dnes by sme sa bavili o niečom celkom inom… Je to vecou vyšetrovateľov na koho úradne ukážu a obvinia a nie mojou, nás. Smutné však je, že je vo hviezdach či nevinní vlastníci vôbec niekedy uvidia svoje peniaze za drahú sanáciu. V každom prípade musím konštatovať, že legislatíva pre stavebníctvo je v katastrofálnom stave a jej aktuálne tvorená rekonštrukcia mi vôbec nedáva nádej na zlepšenie. Hlavného vinníka vidím v legislatíve a v takmer úplnej nevymožiteľnosti zodpovednosti – práva, aj keď sa ukáže, kto a kde chybil bez ohľadu na dôvod vzniku chyby. Takže je to jednoduché a nie je to jednoduché? Presne tak, pokiaľ nebudeme mať nekomerčný, jasný a jednoznačný zákon a vykonávacie predpisy pre stavebníctvo budeme mať stále takéto prípady a nie len takéto. Treba v stavebníctve konečne spraviť poriadok a vniesť systém, ktorý je od roku 1992 priebežne ničený – odstraňovaný. Čo by ste mohol ešte na záver povedať? Záverom? Čo povedať, asi len toľko, že túto stavbu považujem za precedens v Slovenskom stavebníctve v celom rozsahu a zároveň je to aj zrkadlo odvrátenej strany Slovenského stavebníctva. Žiaľ! Na druhej strane má táto stavba pre mňa osobný význam, dovolím si povedať, že zlomový, pretože od tej doby sa venujem hlavne diagnostikovaniu porúch stavieb a zvyšovaniu nárokov na vzdelávanie a legislatívu v Slovenskom stavebníctve. Ďakujem za rozhovor. Dňa 8.10.2018, Vladimír Uheľ    
Kalendár udalostí
september 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
« jún    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.