Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Naša komora poukazuje na nezdravé vzťahy v stavebníctve a problémy s osvedčeniami o odbornej spôsobilosti vydávaných Slovenskou komorou Stavebných inžinierov.

Slovenská komora stavebných inžinierov – SKSI po máji t.r. opäť obvinila Stavebnú komoru Slovenskej republiky – SKSR z neoprávneného používania svojho názvu, z neoprávnenej podobnosti činnosti, z priživovania sa na dobrom mene komory SKSI a z vyjadrovania sa k stavebníctvu v médiách. Podľa včera doručenej výzvy zmocnenej advokátskej kancelárie SKSI, právo informovať verejnosť o stavebníctve a stavebných inžinieroch podľa zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch a architektoch  prináleží len komore stavebných inžinierov SKSI. Na tento dokument advokátskej kancelárie a SKSI naša komora náležite a včas odpovie.  (Dokument právnickej kancelárie a poverenie SKSI je pod článkom.) Stále nevieme prečo nás  SKSI neustále z čohosi obviňuje a hlavne nášho prezidenta! Alebo vieme?

Ukazuje sa, že pre SKSI je dlhodobým problémom existencia a činnosť našej komory, pretože už prvom medializovanom obvinení dňa 24. 05. 2018 prostredníctvom TASR v článku OTS: „Tlačová správa SKSInepravdivých a zavádzajúcich skutočnostiach,“ na ktoré sme nereagovali,  Slovenská komora stavebných inžinierov spochybňovala našu profesijnú činnosť, záujem pomáhať stavebníctvu a obvinila protiprávneho konania aj s ďalšími mimoriadne nevhodnými osobnými vyjadreniami. Sme presvedčení, že treba spoločnými silami riešiť prehlbujúce problémy v stavebníctve, ktorých je stále viac a nie vytýkať jeden druhému jeho názov, alebo kto sa môže v médiách ku stavebníctvu vyjadrovať, alebo nemôže.

Pre vysvetlenie širokej verejnosti aj touto cestou pripomíname, že naša Stavebná komora SR je občianskym, stavovským a dobrovoľným združením a je aj členom komisií na úrovni NRSR a MDaV SR. Komora je riadne zriadená a registrovaná podľa platných zákonov Slovenskej republiky v súlade s EU legislatívou. Neobmedzujeme fyzické a právnické osoby v ich združovaní a činnosti, nenanucujeme nikomu povinné členstvo aby po 4 či 9 rokoch odborného štúdia so štátnou skúškou mohol vôbec svoju odbornosť vykonávať a nikomu nebránime aby sa akýmkoľvek spôsobom vyjadril k problémom v stavebníctve.  Naopak, naša komora od svojho vzniku ponúka spoluprácu každému, kto má záujem zlepšiť nelichotivý stav v stavebníctve a v jeho legislatíve. Medzi iným sme  v roku 2015, 2016 a 2017 písomne a osobne ponúkli vedeniu SKSI spoluprácu, ale nemali o ňu záujem.

Konanie komory stavebných inžinierov nás presvedčilo, že sme sa vydali správnou cestou v prvoradom úsilí vrátiť systém a odbornosť na Slovenské stavby, zvýšiť kvalitu projektov a do stavebnej legislatívy zaviesť systém, vymožiteľnosť, jednoznačnosť a Urbanizmus, t.j. dlhodobý širokospektrálny rozvoj pre obyvateľov v Slovenských mestách a obciach. Pomenúvame problémy v stavebníctve pravým menom a poskytujeme aj konkrétne návrhy na riešenia na nápravu hlavne v oblasti legislatívneho poriadku, vzdelávania, kvality a bezpečnosti na stavbách.

Žiaľ aj z vlastných praktických skúseností musíme konštatovať, že Slovensko má totálne zanedbané celoživotné vzdelávanie v stavebníctve, ktoré sa v spolupráci s Ministerstvom školstva mohlo zaviesť a postupne zdokonaliť už od roku 2013, keď boli pre vzdelávaciu organizáciu vydané akreditácie na unikátne vzdelávacie programy pre kvalifikácie  Stavebný dozor, Stavbyvedúci, Majster stavebnej výroby a Projektant (konštruktér). Pre odmietavé stanoviská SKSI so závesom MDaV SR, MV SR nebola už zo strany MŠVVaŠ SR akreditovaná aj skúšobná komisia, čím sa príprava a celoživotné vzdelávanie týchto výrobných kvalifikácií v stavebníctve podľa akreditovaných programov stali bezpredmetné a pripravené vzdelávanie sa neuskutočňovalo a neuskutočňuje.

Tento nezmyselný stav spôsobil, že organizácia, ktorá nespĺňa podľa živnostenského zákona a zákona o celoživotnom vzdelávaní vôbec nič, môže na trojdňovom seminári „pripravovať“ uchádzačov o kvalifikáciu Stavbvedúci a Stavebný dozor vrátane preskúšania. Absolventovi seminára SKSI vydá, cit.: „Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti“ pre živnosť Stavbyvedúci alebo Stavebný dozor… Takáto definícia v stavebnom zákone nikdy neexistovala a neexistuje, takže vzniká otázka, akú právnu váhu a hodnotu má tento dokument pre jeho držiteľa, úrady a v súdnych sporoch. Za čo vlastne držiteľ Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti zaplatil stovky Eur? Výsledok v praxi je taký, že znalci a technici už nestíhajú riešiť problémy na stavbách a nie len to.

Šesťročnú korešpondenciu od všetkých uvedených organizácií, v ktorej sa odvoláva jedna na druhú s dôvodmi prečo sa nedá zmeniť nezmyselný právny stav máme k dispozícii.

Záverom môžeme len hádať, ako dlho budeme naprávať už spôsobené škody v Slovenskom stavebníctve a koľko bude ich odstraňovanie stáť Slovenského daňového poplatníka doterajší prístup zodpovedných úradníkov a funkcionárov v spomenutých organizáciách len preto aby chránili kohosi záujmy. Najvážnejšie škody sú však spôsobené v povedomí laickej verejnosti, ktorá stavbárov už považuje za podvodníkov, čo nič nevedia a berú za to nič veľké, aj keď malé peniaze a to len vďaka bezbrehému klientelizmu a ochrane chaotického legislatívneho stavu, ktorý niekomu vyhovuje a ktorý kvalitných stavbárov vyhnal a vyháňa do zahraničia.

Nech si teraz celá odborná a laická verejnosť spraví sama úsudok a zváži, či je dôležitejšie chrániť záujem nejakých skupín alebo vplyvných jednotlivcov, nezmyselne sa hádať o názve a činnosti inej organizácie pretože ktosi má s ňou nejaký problém, alebo je rozumnejšie v prospech občanov a tohto štátu spájať svoje vedomosti a zručnosti bez ohľadu na to, či sa niekto niekomu páči alebo nie.

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Výzva právneho zástupcu SKSI :

Kalendár udalostí
december 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
« nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.