Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Cenník za služby – VYKONÁVACIA SMERNICA SKSR VS – 05-2017/1

Názov VS:   Technické poradenstvo, odborné posúdenie stavby alebo jej časti a iné služby. 

VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 05-2017/1

Účel VS:     

Poskytovanie stanoviska SKSR, Odborného posudku, alebo vykonanie “Zápisu z obhliadky stavby” pre posúdenie správnosti vyhotovenia diela, zisťovanie alebo overovanie poruchy stavby, alebo jej časti, odborné technické posúdenie vizuálne prístupného aktuálneho stavu stavby alebo jej časti.

Dôvody vydania novej smernice:

Pre neustály rast požiadaviek na našu organizáciu a rozširovanie okruhu problémov na stavbách sme nútení aktualizovať a pokryť činnosti v našich službách a v cenníku. Prezídium SKSR dňa 20.5.2017 na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo, že dňom 1.6.2017 rozhodnutím prezídia SKSR nadobúda platnosť “VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 05/2017/1.

Postup pri preberaní žiadosti o technické poradenstvo:

Sekretariát oboznámi vopred žiadateľa so znením VS-05-2017/1 podľa ktorej SKSR postupuje. Žiadateľ potvrdí svojim listom alebo elektronickou cestou návrh ceny a rozsahu prác a doručí SKSR objednávku. Objednávka môže byť doručená poštou, kuriérom, osbne na adresu : SKSR o.z., Strmá ulica 616/26, 949 01  Nitra, alebo elektronicky na e-mailovú adresu poruchystavieb@sasdars.sk,

Základný cenník služieb :

1.1       Odborný posudok stavby s odborným stanoviskom” :

a)         od 750,- €/ Odborný posudok o odbornej technickej obhliadke jednej problematickej časti stavby  ak žiada fyzická osoba – nepodnikateľ na svoj rodinný dom, pripadne inú doplňujúcu stavbu rodinného domu na priľahlom pozemku.

Poznámka: v cene sú dopravné náklady do vzdialenosti 50 km od sídla organizácie.

b)         od 850, €  posúdenie jednej problematickej časti stavby, v závislosti na jej charakter a rozsah, ak žiada podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, združenie, spoločenstvo a pod.

Poznámka: v cene sú dopravné náklady do vzdialenosti 50 km od sídla organizácie.

2.0     Odborný posudok na celú stavbu od výmery 150 m2:

a)         od 6,00 € /m2 zastavanej plochy – na stavbu od výmery 150 m2. Príplatok za každé ďalšie podlažie 2,00 € /m2 zastavanej plochy;

3.0    Zhotovenie sondy v závislosti na použitú technológiu a rozsah od 130,- €/sonda. Cena môže byť aj v inej dohodnutej výške ak sa budú vzorky pripravovať pre externé laboratóriá bez ohľadu na druh stavby.

4.0    Laboratórne analýzy vzoriek

a)       mikrobiologické a iné pre ochranu zdravia ……………………………………………… od 600,00 €/1 analýza,

b)       technické vo veci technických vlastností stavby a jej časti ………………………… od 600,00 €/1 analýza.

5.0     Zľava za vyhotovenie odborného posudku pri závadách sa jedná o chybnú realizáciu diela členom SKSR :

a)        na rodinnom dome  zľava – 20,00 %;

b)        na ostatných stavbách zľava – 10,00 % z ceny podľa tejto vykonávacej smernice.

6.0      Konzultácia

a)         osobná na pracovisku v Nitre  ………………………………. 53,40 € / hod./osoba

b)        osobná mimo pracovisko …………………………………….. 53,40 € / hod./osoba

7.0      Písomné odborné stanovisko na predložené písomnosti vrátane osobnej konzultácie, alebo účasti ako svedok na súdnom pojednávaní v technicko-právnej veci v oblasti stavebnej problematiky od 350,00 € + 53,40 € / každá hod.

8.0     Technické poradenstvo pri zmenách projektu, alebo stavby pri obhliadke …. 200,00 € + 80,00 €/hod.

9.0     Príprava kritérií výberového konania pre vyhotovenie projektu a projektanta stavby:

a)        350,00 €/ budova do 500 m2 zastavanej plochy a max. 4 podlažia, + 50,00 €/ďalšie podl.

b)        600,00 €/ budova nad 500 m2 do 1000 m2 zastavanej plochy a max. 4 podlažia, + 100,00 €/ďalšie podlažie;

c)         1000,00 €/ budova nad 1000 m2 + 100,00 €/každých 100 m2 zastavanej plochy , + 800,00 €/ďalšie podlažie.

10.0   Príprava kritérií výberového konania pre zhotoviteľa stavby a jeho výber:

a)        od 300,00 € + 0,1 % z rozpočtovej, alebo dohodnutej ceny diela pre bytové domy

b)        od 300,00 € + 0,3 % z rozpočtovej, alebo dohodnutej ceny diela pre ostatné stavby.

Samotný výber nevykonávame, vykonávame cenovú analýzu, prieskumnú činnosť referencií uchádzača, konzultácie a poradenstvo objednávateľovi, ktorý vykoná konečné rozhodnutie sám.

11.0   Poradenstvo a prípadné priama účasť v riešení spornej technickej alebo technicko-právnej veci

a)        osobnou účasťou v spore  …. 80,00 €/úkon + 23,40 € / každá hod. + prípadné dopravné a iné náklady.

b)        osobná účasť a poradenstvo v riešení sporných otázok medzi spornými stranami rokovaním a písomným konaním…. od 500,00 €/strana + 2% z hodnoty spornej otázky – 100,00 €/hod. alebo osobitná dohoda. 

12.0   Dopravné náklady (obsahuje cenu aj za cestu späť). Sadzba sa aktualizuje podľa výšky ceny PHM …. 0,50 € / km.

13.0   Iné náklady spojené s výjazdom v závislosti na rozsah činnosti v mieste konania sa účtujú v súlade s platnými zákonmi a smernicami. Pri výjazde nad 200 km a práca na mieste nad 3 hod. (bez obedovej prestávky a prestávky šoféra na ceste) sa účtujú minimálne ubytovacie náklady vo výške 40,00 €/osoba/noc.

14.0    Iné platené služby v oblasti problematiky stavebníctva vykonávame vždy podľa osobitnej dohody o rozsahu a cene.

Rozhodnutím prezídia SKSR zo dňa 18.9.2016 neplatí a nahrádza ju “VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 05-2017/1” zo dňa 20.5.2017.

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Dňa 20.5.2017

 ……………………………………………….

Kalendár udalostí
august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archív
expertízy a znalecké posudky
Odborná literatúra

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.