Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: október 2015

Stavebníctvo potrebuje odbornosť, jasné pravidlá a zodpovednosť !

 

Posledné medializované udalosti so závažnými nebezpečnými poruchami nových stavieb, ktoré výrazne ohrozujú verejný záujem v ochrane života a zdravia občanov, znovu poukazujú na pretrvávajúce problémy v Slovenskom stavebníctve. Tvrdenie, že sa jedná len o jedného chybujúceho projektanta – statika a robiť na neho mediálny hon je z pohľadu reality a SKSR – Stavebnej komory Slovenskej republiky neobjektívne. Medializované nebezpečné stavby, vrátane nešťastného zrúteného mostu s obeťami v Kurimanoch sú len vrcholom ľadovca problémov v stavebníctve. Problematické novostavby s technickými poruchami s rôznym stupňom nebezpečenstva ich možného kolapsu alebo obmedzenia riadneho užívania nie sú problémom jedného alebo dvoch projektantov ale celého súboru problémov stavebníctva. Takéto novostavby môžeme na Slovensku za posledných cca 15-20 rokov počítať na desiatky až stovky, štatisticky možno aj viac.

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky vidí hlavné problémy stavebníctva vo viac ako dvadsaťročnej chýbajúcej koncepcii rozvoja Slovenského stavebníctva a rozvoja Slovenska najmä v

 1. dlhodobo zdeformovanej legislatíve,
 2. ad hoc neustálych zmenách legislatívy na riešenie aktuálneho „horúceho“ problému, prípadne niekoho objednávku,
 3. neodbornej príprave legislatívy pre stavebníctvo a ním dotknutých zákonov,
 4. mimoriadne silnom vplyve klientelizmu a politiky na legislatívu a minimálny vplyv odborníkov zo živej praxe,
 5. príprave nových prichádzajúcich generácií v školách s dominantným zameraním na humanitné a informačné programy,
 6. nedostatočnej legislatívnej a chabej ekonomickej podpore školám a stavebným firmám na podporu vzájomnej spolupráce v príprave študentov pre reálnu prax v celom spektre stavebných profesií a odborov,
 7. chýbajúcich jasných pravidlách financovania, povinností, práv a zodpovedností v nerovnovážnych dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v stavebníctve,
 8. prakticky nulovej vymožiteľnosti práva v stavebníctve,
 9. chýbajúcich pravidlách tvorby urbanistického plánovania Slovenska, jeho regiónov a zón, t.j. chýbajúci zákon o urbanizme,
 10. zdeformovanom zákone o územnom plánovaní umožňujúci neustále zmeny ad hoc,podľa toho kto ako aktuálne potrebuje,
 11. takmer nefunkčnom stavebnom poriadku.
 12. zdĺhavom a zložitom schvaľovacom procese prípravy stavieb zaťažujúcom investorov a úrady,
 13. žiadnej verifikácii – kontrole správnosti projektovej dokumentácie pred začatím výstavby (bežná vo svete a v EU),
 14. prakticky žiadnej kontrole stavebných aplikačných procesov vykonávanej zo zákona od projektovej prípravy a počas výstavby až po ukončenie a skolaudovanie stavby,
 15. žiadnej zákonnej úprave vyžadujúcej vykonávať všetky odborné stavebné činnosti len a výlučne osobami vzdelanými v niektorom stavebnom odbore alebo remesle,
 16. žiadnom povinnom celoživotnom(aktualizačnom) vzdelávaní a následnom preskúšaní v celom spektre stavebných činností ako napr.v advokácii, kozmetike a pod.,
 17. žiadnej serióznej príprave výrobných stavebných kvalifikácií „Majster stavebnej výroby“, „Stavbyvedúci“ a „Stavebný dozor“ pred preskúšaním a vydaním „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ komisiou akreditovanou MŠVVaŠ SR napriek tomu, že na túto činnosť organizácia na Slovensku a vo V4 existuje,
 18. vydávanie„Osvedčenia odbornej spôsobilosti“ pre kvalifikáciu a živnosť „Stavbyvedúci“ a „Stavebný dozor“ od 1992nevzdelávacou a neakreditovanou organizáciou osobám vzdelaním s napr. strojár alebo elektrotechnik pre stavebné odbory sú od roku 2009 spochybniteľné,ak sú to vôbec „Osvedčenia odbornej spôsobilosti“. A mnohé iné problémy.

Vzhľadom na množstvo problematických stavieb a rekonštrukcií, pretrvávajúci kritický nesystémový legislatívny stav a už nebezpečný klesajúci stav odbornosti v stavebníctve od prípravy po ukončenie stavieb, SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky pozitívne hodnotí septembrové stiahnutie návrhu stavebného zákona z parlamentu. Pán minister dal takto šancu na vytvorenie naozaj NOVÉHO STAVEBNÉHO ZÁKONA resp.súboru zákonov ako celku. Stiahnutý návrh zákona bol veľmi ťažko čitateľný, nezrozumiteľný, vôbec nie koncepčný a ťažko požiteľný v reálnej praxi. Návrh nevychádzal zo Slovenských, Európskych, ani svetových tradícií administrovania, pripravovania a uskutočňovania stavieb. Stiahnutie návrhu zákona však podľa SKSR Stavebnej komory Slovenskej republiky neznamená, že všetko má teraz zostať tak ako je a problém takmer nefunkčnej legislatívy stačí riešiť niekedy po voľbách v roku 2016.

Uvedomme si konečne, že keď nie je jasná zákonná požiadavka na kvalifikovanosť, odbornosť, povinnosť a zodpovednosť vykonávania a administrovania celého spektra stavebných činností, nie je v takom prípade ani – spoločenská objednávka na ich odbornú prípravu a využitie v praxi. Nečudujme sa potom, že stavebníci, stavebné úrady a zahraniční investori sa sťažujú, že nám chýbajú odborníci pomaly už na všetko a kvalita a bezpečnosť stavieb nemá rastúci trend!Odbornosť a zodpovednosť v stavebníctve znamená bezpečnosť stavieb a bezpečnosť stavieb je všade vo svete verejný záujem.

Preto odporúčame Vláde Slovenskej republiky aby nečakala na výsledok nových volieb a konštituovanie budúcej novej vlády. Navrhujeme Vláde aby zásadne a principiálne prehodnotila doterajší spôsob tvorby legislatívy pre stavebníctvo a aby bez ohľadu na blížiaci sa koniec jej volebného obdobia pripravila nový legislatívny zámer a zadala tvorbu skutočne nového súboru zákonov pre stavebníctvo, Slovenské hospodárstvo a občanov Slovenska. Žiadame Vládu SR aby dala prednosť pragmatizmu, systému, tradičným nepolitickým a nekomerčným, vo svete stovky rokov zabehnutým pravidlám pre urbanizmus, územné plánovanie a stavebný poriadok. Čakanie na výsledok volieb a novú vládu v roku 2016 znamená riskovať odloženie tohto legislatívneho problému najmenej o ďalší rok a viac, a či po voľbách bude záujem na prípravu nových rozvojových pravidiel pre Slovenské stavebníctvo. Zákony pre stavebníctvo nie sú zákony politické, sú to základné technicko-administratívne zákony nesmierne potrebné pre plánovanie a uskutočňovanie rozvoja celého spektra stavebných činností a hospodárstva Slovenskej republiky s významným dopadom na život občanov.

Tvorbu nového legislatívneho zámeru a zákona treba zveriť úzkemu okruhu stavebných praktikov a nie 50 či viacčlennej skupine teoretikov, obchodníkov a rôznym lobistom celého spektra spoločenského a hospodárskeho života, ktorí výstavbu nikdy nepripravovali a neriadili.

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky so svojimi partnermi ponúka terajšej a budúcej Vláde Slovenskej republiky aktívnu pomoc pri tvorbe skutočne nového súboru zákonov„Zákon o urbanizme, Zákon o územnom plánovaní a Zákon o stavebnom poriadku“. SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky preto nevidí žiadny dôvod na vyčkávanie na voľby a ich výsledok v roku 2016.

Autor: Ivan Pauer, prezident SKSR

Kalendár udalostí
október 2015
Po Ut St Št Pi So Ne
« sep   nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.