Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Ing.Vojtech Mozgay, profil 1. viceprezidenta

 Životopis

Narodil sa v Dolnom Štále, 02.03.1950
Vzdelanie:

 • 1965-1968 SVŠ Dunajská Streda,
 • 1968-1974 SvF SVŠT Bratislava, (štipendista Hydrostavu š.p.),
 • 1998-00 PraF UMB Banská Bystrica, medzinárodné právo a diplomacia

Funkčné zaradenie:

 • 1974-1977 Hydrostav PR Bratislava, prípravár diaľkovodov,
 • 1977-1984 MS SR, odbor zahr. vzťahov, vedúci referent špecialista,
 • 1984-1986 expert v oblasti stavebníctva, Alžír-Biskra,
 • 1987-1990 Min. výstavby a stavebníctva SR, odbor technického rozvoja, ved. odd. riadenia a kontroly kvality výr. staveb. látok,
 • 1990-1993 Stavmal s.r.o. Bratislava, technický riaditeľ,
 • 1994-1998 Carnaudmetalbox Crown Cork & Seal Company, Dunajská Streda, projektový manažerpre centr. Európu,
 • 1998-2000 Min. výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava, vedúci úradu, 1998-02 člen predstavenstva NÚP,
 • 1998-2001 vedúci Úradu Ministerstva výstavby a verejných prác SR,
 • 2000-2002 Váhostav a,s, Žilina, ved. obchodného strediska, Bratislava,
 • 2002-2003 Alefdom s.r.o. Dunajská Streda, technický riaditeľ,
 • 2003-2011 Slovenská komora stavebných inžinierov Bratislava, riaditeľ úradu,
 • 2009 Auditor stavby Cite de la Cultur Tunis,
 • 2010-doposiaľ  SASDARS riaditeľ legislatívneho odboru, expertíz a poradenstva,
 • Rok 2015-doposiaľ 1. viceprezident a riaditeľ legislatívneho odboru Stavebná komora Slovenskej republiky SKSR.

Aktuálne mimopracovné aktivity:

 • Je odborným konzultantom tvorby akreditovaného vzdelávacieho a aktualizačného vzdelávacieho systému pre stavebníctvo jediného v rámci krajín V4.
 • Je odborným konzultantom a spolutvorcom alternatívneho stavebného poriadku (zákona)
 • Píše odborné články o problematike obnovy bytových domov a ich porúch pre HN, Sme Reality, Dashofer, TV, Rozhlas, odborné prednášky, časopis Správcovstvo.

Osobitné uznania:

Ďakovný list z príležitosti významného životného jubilea za významný prínos pri budovaní Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) a za aktívnu činnosť v Komore;

2011 Ďakovný list predsedu a Predstavenstva z príležitosti ukončenia dlhoročného pôsobenia v Slovenskej komore stavebných inžinierov.

Spoluzakladateľ občianskych združení:

 • Rok 2010 – doposiaľ „SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby“, ktorá medzi iným školí stavebných dozorov a stavbyvedúcich ako jediná organizácia na Slovensku podľa akreditovaných vzdelávacích programov a kvalifikačných štandardov, ktorých je sám autorom. Pomáha stavebným dozorom a stavebníkom v riešení ich problémov so stavebnou činnosťou.
 • Rok 2013 – doposiaľ Slovenská stavebná a technická akadémia SSATA.
 • Rok 2015 – doposiaľ Stavebná komora Slovenskej republiky SKSR.

Členstvo v iných organizáciách:

 • 1998-2001 Vedúci Licenčnej skupiny Ministerstva hospodárstva SR pre udelení licencií slovenským subjektom v SRN.
 • 1998-2001  člen Dislokačnej komisie Vlády SR,
 • 1998-2002 Člen Predstavenstva Národného úradu práce SR,
 • 2009-2010 Agentúra OSN so sídlom v Nairobi v odbore rehabilitácia a rekonštrukcia budov,
 • 2010-2020 Člen Hlavnej plánovacej skupiny Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky ;
 • 2010-doposiaľ Združenie pre podporu obnovy bytových domov,
 • 2014-doposiaľ Čestný člen Európskeho združenia stavebných odborníkov   založenej jeho výsosťou II. Albertom, kráľom Belgicka.
 • 2012-doposiaľ Člen predstavenstva združenia „Správcovstvo domov a správcovstvo bytov“.

Iná odborná činnosť:

 • Viac rokov pravidelne prednáša na rôznych konferenciách o uskutočňovaní a obnove stavieb, o diagnostikovaní porúch stavieb a legislatíve pre stavebníctvo.
 • Od roku 2010 sa v rámci organizácie SASDARS špecializuje na poradenstvo, kontrolu vykonaných zateplovacích systémov hlavne z pohl’adu ich prípravy a realizácie, vykonáva nestranné posúdenie v technických sporoch, zisťovanie statických závad bytových panelových domov a riešenie ich odstránenia.
 • Je podpredsedom úzkej odbornej špecializovanej komisie pre alternatívny stavebný poriadok (zákon), ktorý ešte v roku 2012 ponúkol vláde SR s tým, že návrh je potrebné ešte dopracovať.

 

Jazykové znalosti:

francúzsky, maďarsky, rusky, anglicky, česky.

 

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.