Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Členstvo v komore

.

Počet  členov SKSR k 23.10.2021:

 

 560 riadnych členov

a členov-prívržencov a sympatizantov na FB · 2069 k 23.10.2021 členov oproti 682 členom k 31.12.2020.

 

Členom SKSR – Stavebnej komory Slovenskej republiky sa môže stať každá fyzická a právnická osoba z oblasti ťažby materiálov pre stavebníctvo, výroby stavebných materiálov a hmôt,  distribúcie materiálov a tovarov, výroby ostatných doplnkových materiálov pre zhotovovanie, výbavu a užívanie stavieb a všetky osoby vzdelávacie, pripravujúce, uskutočňujúce a kontrolujúce prípravu a uskutočňovanie stavieb, ktorým záleží na stabilizácii a rozvoji Slovenského stavebného priemyslu a uskutočňovaní kvalitných stavieb. Taktiež sa môžu stať členmi všetky fyzické a právnické osoby z oblasti aktívnej praxe s právnymi normami (zákonmi), tvorby legislatívy, prípravy právnych a technických noriem pre stavebníctvo a stavebníctvom dotknutých, ochrany práv účastníkov stavebnej činnosti na oboch stranách prípravy a uskutočňovania stavieb.

 

Formy členstva

a) Riadny člen – fyzická osoba

Riadnymi členmi sa môžu stať:

1.  fyzické osoby zamestnanci pracujúci v stavebníctve a v odvetviach dotknutých stavebníctvom, hlavne v kvalifikovaných odbornostiach:

 • majster stavebnej výroby, stavbyvedúci, stavebný dozor, projektant,
 • bezpečnosť práce
 • hygiena a ochrana zdravia v stavebných objektoch
 • výroba stavebných hmôt a materiálov
 • distribúcia stavebných hmôt a materiálov
 • skúšanie stavebných materiálov a hmôt
 • poskytujúce právne služby zamerané hlavne na problematiku v stavebníctve
 • z oblasti vývoja, výskumu, kontroly, skúšania výrobkov, prípravy a pod.
 • právnik zameraný na problematiku v stavebníctve a pod.

2.  fyzické osoby podnikajúce na živnostenský list pracujúci v stavebníctve a v odvetviach dotknutých stavebníctvom,

 • majster stavebnej výroby, stavbyvedúci, stavebný dozor, projektant,
 • bezpečnosť práce
 • remeselník z oblasti výroby stavebných doplnkov
 • remeselník z oblasti odborných aplikačných procesov napr. murár, tesár, vodár, kúrenár, elektromontér, stavebný zámočník a pod.
 • právnik zameraný na problematiku v stavebníctve a pod.

 

 b) Hosťujúci člen – fyzická osoba

Hosťujúcimi členmi sa môžu stať:

1.  fyzické osoby zamestnanci pracujúci v stavebníctve a v odvetviach dotknutých stavebníctvom občania EU alebo inej krajiny dočasne vykonávajúci svoju prácu na území SR (najviac 12. kal.mesiacov), hlavne v kvalifikovaných odbornostiach:

 • majster stavebnej výroby, stavbyvedúci, stavebný dozor, projektant,
 • bezpečnosť práce
 • hygiena a ochrana zdravia v stavebných objektoch
 • výroba stavebných hmôt a materiálov
 • distribúcia stavebných hmôt a materiálov
 • skúšanie stavebných materiálov a hmôt
 • poskytujúce právne služby zamerané hlavne na problematiku v stavebníctve
 • z oblasti vývoja, výskumu, kontroly, skúšania výrobkov, prípravy a pod.

2.  fyzické osoby podnikajúce na živnostenský list pracujúci v stavebníctve a v odvetviach dotknutých stavebníctvom,

 • majster stavebnej výroby, stavbyvedúci, stavebný dozor, projektant,
 • bezpečnosť práce
 • remeselník z oblasti výroby stavebných doplnkov
 • remeselník z oblasti odborných aplikačných procesov napr. murár, tesár, vodár, kúrenár, elektromontér, stavebný zámočník a pod.
 • právnik zameraný na problematiku v stavebníctve a pod.

 

c) Hosťujúci člen – právnická osoba

Hosťujúcimi členmi sa môžu stať:

1.   Právnické osoby podnikajúce v stavebníctve v súlade so zákonmi SR alebo v odvetviach dotknutých stavebníctvom k krajín EU alebo inej krajiny dočasne vykonávajúce svoju činnosť na území SR (najviac 12. kal. mesiacov), hlavne odboroch:

 • zhotovenie stavby, alebo jej časti,
 • projekčná činnosť
 • bezpečnosť práce
 • hygiena a ochrana zdravia v stavebných objektoch
 • výroba stavebných hmôt a materiálov
 • distribúcia stavebných hmôt a materiálov
 • skúšanie stavebných materiálov a hmôt
 • poskytujúce právne služby zamerané hlavne na problematiku v stavebníctve
 • vývoj, výskum, kontrola, skúšanie výrobkov a pod.

 

d)    Kolektívny člen – právnicky subjekt

Kolektívnymi členmi – právnickými subjektmi – sa môžu stať právnické subjekty najmä:  školy, univerzity, ústavy a profesijné a stavovské občianske združenia z oblasti podpory zvyšovania kvality odbornosti v stavebných činnostiach, zvyšovania kvality vo výrobných a distribučných činnostiach pre stavebníctvo a ochranu stavebníka – investora a užívateľa stavebného diela.

 

e)    Profesijný člen – právnický subjekt

Profesijným členom sa môže stať každá právnická osoba napr.:

 • výrobný podnik materiálov, zariadení a doplnkov potrebných pre stavebníctvo a stavby;
 • výrobca stavebných strojov a montážnych zariadení;
 • výrobca drobnej stavebnej mechanizácie;
 • výrobca energetických zariadení pre stavebníctvo a stavby;
 • výrobca stavebnej chémie;
 • výrobca čistiacej a hygienickej chémie pre stavby a ich užívanie;
 • stavebné realizačné firmy;
 • kontrolné organizácie z oblasti skúšania stavebných materiálov a výrobkov pre stavebníctvo;
 • kontrolné organizácie z oblasti kontroly aplikačných činností;
 • organizácie na ochranu zákazníka;
 • právnické subjekty zamerané na problematiku v stavebníctve a pod.

 

f)    Mimoriadny člen

Mimoriadnymi členmi sa môžu stať významné fyzické osoby i právnické subjekty, ktoré svojou činnosťou morálne i materiálne podporujú, alebo významne propagujú komory. Mimoriadny člen nie je povinný platiť členský príspevok.

 

g)    Čestný člen

Čestnými členmi sa môžu stať vynikajúci odborníci v oblasti hospodárstva, priemyslu a stavebníctva a osoby, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o vznik a rozvoj komory, alebo o rozvoj stavebníctva v Európskom, alebo svetovom meradle. Čestný člen neplatí členský príspevok.

 

toré mimoriadne prispeli k rozvoju stavebníctva alebo technickýc

h)  Členovia korešpondenti

Členmi korešpondentmi sa môžu stať v zahraničí žijúce osoby, kh vied svojimi odbornými a popularizujúcimi článkami, prípadne inými prácami v médiách bez ohľadu ich charakteru a druhu nosiča, pričom nie je povinný platiť členský príspevok.

i)  Pridružený člen

pridruženým  členom sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá sa živí prácou v stavebníctve alebo v školstve v stavebnom smere, v administratíve  dotknutej stavebníctvom, výrobe a v predaji stavebných produktov, urbanizmom vrátane ochrany životného prostredia a tvorby prírody, ochranou stavebných a technických pamiatok. Takýto člen ne je povinný platiť prvý rok členský príspevok, platí až druhý dok a po dobu členstva.

e)  Dobrovoľný neprofesný člen

Dobrovoľným  neprofesným členom sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá sa neživí prácou v stavebníctve alebo v školstve v stavebnom smere, v administratíve dotknutej stavebníctvom  alebo inej dotknutej činnosti dotknutej stavebníctvom, ale záleží mu na rozvoji Slovenského stavebníctva a jeho hospodárstva a urbanizmu na Slovensku – rozvoji Slovenska.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.