Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Ivan Pauer, profil prezidenta

Životopis                                                        

Narodil sa v Nitre dňa 8.12.1955.

 

Vzdelanie:

 • Základné vzdelanie absolvoval na Základnej deväťročnej škole Chmeľová dolina v Nitre.
 • Úplné stredné odborné vzdelanie vyštudoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej, Cabajská cesta v Nitre.

Vykonávané odbornosti v rámci odboru pozemného staviteľstva:

 • Profesionálnu činnosť začal už v roku 1975 popri hlavnom zamestnaní  ako pomocný majster stavebnej výroby a neskôr ako majster stavebnej výroby (Mestský stavebný podnik Nitra), následne od roku 1986 pokračoval ako stavbyvedúci
 • Od roku 1979 začal vykonávať činnosť staveného dozoru v rámci funkcie samostatný investičný referent (DUSLO n.p.Šaľa s pokračovaním v iných vtedajších podnikov).
 • Priebežne vykonáva diagnostiku závad bytových panelových domov, navrhuje riešenie na ich odstránenie a vyhotovuje odborné posudky pre vlastníkov, stavebníkov, správcov, alebo súdy.
 • V rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonáva stavebný dozor hlavne pri obnove stavieb doposiaľ.

Funkčné zaradenie a kvalifikácie:

 • 1975-1977 samostatný rozpočtár DRUPOS s.v.d. Nitra,
 • 1976-1977 samostatný projektant DRUPOS s.v.d. Nitra,
 • 1977-1978 samostatný prípravár a cenár hlavnej stavebnej výroby HSV  Hydromeliorácie š.p. Nitra,
 • 1978-1979 samostatný referent investičnej výstavby a stavebný dozor Duslo s.p. Šal’a,
 • 1979-1981 samostatný referent investičnej výstavby a stavebný dozor Bioveta š.p. Nitra,
 • 1981-1982 vedúci investičnej výstavby a stavebný dozor Bioveta š.p. Nitra,
 • 1982-1986 samostatný referent investičnej výstavby a stavebný dozor, vedúci strediska ACZ Nitra, CEVA servis k.p.,
 • 1986-1987 vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby a chozrasčotu (samofinancovanie) JRD Hybe,
 • 1987-1988 vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby a chozrasčotu (samofinancovanie) Agrochemický podnik š.p. Zvolen,
 • 1988-1989 vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby a chozrasčotu (samofinancovanie) Státní statky š.p. Český Krumlov,
 • 1989-1990 vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby a chozrasčotu (samofinancovanie)  Agrochemický podnik š.p. Čadca,
 • 1990-1995 živnostenský list zapísaný v obchodnom registri – súkromné podnikanie,
 • 1995-1998 Oceľové konštrukcie spol.s.r.o., riaditeľ podniku,
 • 1999-doposiaľ – konateľ spoločnosti GiPA system, spol.s r.o.,
 • 1993-2007 stavebný dozor súbežne s hlavnou činnosťou vo vtedajších zamestnaniach.
 • Poznámka: Vzhľadom na legislatívne zmeny a zánik pôvodných osvedčení odbornej spôsobilosti po r.1992 a nahradením nového zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch bola od feb.r.1993 do konca roku 2007 činnosť stavebného dozoru vykonávaná hlavne pre stavebný dozor Marián Korbel, Bosákova 614 Bratislava ako asistent stavebného dozoru.
 • 2008-doposiaľ výkon stavebného dozoru vykonávaná v rámci spoločnosti GiPA system, spol.s r.o.,
 • 2010-doposiaľ prezident a generálny sekretár SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby,
 • 2013-doposiaľ prezident a generálny sekretár SSATA Slovenská stavebná a technická akadémia,
 • 2015-doposiaľ prezident a generálny sekretár SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky.

Aktuálne aktivity:

 • Je autorom akreditovaného vzdelávacieho a aktualizačného vzdelávacieho systému pre stavebníctvo jediného v rámci krajín V4.
 • Píše odborné články o problematike obnovy bytových domov a ich porúch pre vydavateľstvo JAGA v periodiku Správa budov, vo vydavateľstve V.O.Č. pre periodikum SPÁVCA. Sám sa priebežne zúčastňuje odborných školení potrebných na vykonávanie svojej činnosti.
 • Píše odborné stanoviská k aktuálnej problematike výstavby a stavebníctva pre rôzne denníky a webové portály.

Zakladateľ odborných vzdelávacích, profesných a stavovských občianskych združení:

 • Rok 2010 – založil „SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby“, ktorá medzi iným školí stavebných dozorov a stavbyvedúcich ako jediná organizácia na Slovensku podľa akreditovaných vzdelávacích programov a kvalifikačných štandardov, ktorých je sám autorom. Pomáha stavebným dozorom a stavebníkom v riešení ich problémov so stavebnou činnosťou.
 • Rok 2013 – založil Slovenskú stavebnú a technickú akadémiu SSATA.
 • Rok 2015 – založil Stavebnú komoru Slovenskej republiky SKSR.

Iná odborná činnosť:

 • Viac rokov pravidelne prednáša na rôznych konferenciách o kontrolných činnostiach a spôsoboch kontroly pri uskutočňovaní a obnove stavieb, o diagnostikovaní porúch stavieb a legislatíve pre stavebníctvo.
 • Od roku 2010 sa v rámci organizácie SASDARS špecializuje na poradenstvo, kontrolu vykonaných zateplovacích systémov hlavne z pohl’adu ich prípravy a realizácie, zisťovanie po záručných závad zateplení (ETICS) na základe dodatočných požiadaviek vlastníkov na nestranné posúdenie v sporoch, zisťovanie statických závad bytových panelových domov a riešenie ich odstránenia.
 • Je autorom akreditovaných vzdelávacích programov pre odbornú spôsobilosť a kvalifikácie podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a zákona č. 568/2001 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
 • Je autorom kvalifikačných štandardov vypracovaných v roku 2012 podľa zákona č. 568/2001 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
 • Je autorom a predsedom úzkej odbornej špecializovanej komisie pre alternatívny stavebný poriadok (zákon), ktorý ešte v roku 2012 ponúkol vláde SR s tým, že návrh je potrebné ešte dopracovať.

 

Kalendár udalostí
január 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
« dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archív
Diagnostika porúch stavby

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.