Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

NAŠE SLUŽBY a cena

  • V záujme udržiavania a zvyšovania kvality v stavebníctve vykonáva kontrolnú činnosť prác svojich členov a vyškolených absolventov v rozsahu ich získanej kvalifikácie.
  • Vykonáva kontrolnú činnosť vykonávania praxe osôb s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti, alebo osobitnej odbornej spôsobilosti prípadne osôb s certifikátom o vykonávaní takejto činnosti, alebo iným obdobným osvedčením potvrdzujúcim odbornú spôsobilosť.
  • Vykonáva kontrolnú činnosť vhodnosti a kvality materiálu navrhnutého a aplikovaného stavebného materiálu, výrobku, alebo konštrukcie do stavebného diela a ich umiestnenie v stavebnom diele. Navrhuje, odporúča alebo vyžaduje nápravu v prípade zistenia chýb. Na tento účel v najväčšej možnej miere využíva vedomostný potenciál svojich členov, prípadne si prizve iných externých expertov alebo spolupracuje so špecializovanými pracoviskami mimo komoru, ak takéto sama nemá.
  • Ochraňuje práva a kvalitatívne záujmy investorov – stavebníkov, vlastníkov stavieb, užívateľov stavieb a stavieb historického, alebo inak spoločenského významu.
  • Ochraňuje práva a kvalitatívne záujmy projektantov, zhotoviteľov stavieb, živnostníkov, remeselníkov, výrobcov materiálov, výrobcov konštrukcií, výrobcov zariadení a doplnkov vo všetkých oblastiach stavebníctva a investičného procesu.
  • Zastupuje a obhajuje morálne, hospodárske, právne a odborné záujmy svojich členov.
  • Vykonáva poradenskú činnosť z oblasti prípravy, uskutočňovania a užívania stavieb.
  • Vykonáva kontrolnú činnosť stavebných a doplnkových materiálov používaných na stavbách.
  • Uskutočňuje semináre, kongresy, konferencie, odborné prezentácie a kultúrne akcie pre stavbárov a odborníkov stavebníctvom dotknutých, nevylučujúc aj súbeh týchto akcií.
  • Spolupracuje, prípadne sama vykonáva diagnostiku technického stavu stavebných diel, expertízne činnosti a odborné posúdenia a stanoviská v oblasti stavebníctva; súdnoznaleckú činnosť členmi, alebo pracovníkmi oprávnenými na takúto činnosť v súlade so zákonom č. 160/2015 Občiansky sporový poriadok; výskum v oblasti stavebníctva.

UPOZORNENIE.

Z dôvodu podnetu Slovenskej komory stavebných inžinierov listom č. 416/2021 zo dňa 12.03.201 na Ministerstvo Vnútra SR, ktorom naše združenie obviňuje z nekalej obchodnej súťaže, nedovoleného podnikania, zneužívania údajnej podobnosti nášho názvu s názvom komory stavebných inžinierov, priživovanie sa na dobrej povesti  komory stavebných inžinierov, požiadavky na zmenu názvu nášho združenia, zákaz mediálne vystupovať a odpovedať na otázky médií a ďalšie a ďaľšie naše údajné hriechy, ktoré údajne pácha naše združenie, doručilo nám Ministerstvo Vnútra SR rozhodnutie pod č. listu SVS-OVS3-2021/016323-002 v ktorom nás vyzvalo na okamžitú nápravu, pretože inak naše združenie ministerstvo rozpustí.

Naši právnici na základe analýzy listu Ministerstva Vnútra SR vyhotovili pre daný právny stav a doručili Ministerstvu vnútra podrobnú odpoveď k ďalšej šikane zo strany komory stavebných inžinierov a pokusu na odstránenie nášho združenia teraz prostredníctvom Ministerstva Vnútra SR, keď sa jej to za 6 rokov našej existencie nepodarilo inými spôsobmi.

Aby sme dali právne a vecne plne za dosť požiadavke Ministerstva Vnútra SR, dňom 1. 9. 2021 rušíme zverejňovanie informácií o výške odmien za niektoré naše platené služby. Odmeny za niektoré služby už nebudú stabilné, budú sa kalkulovať individuálne, ako dohoda o odmene.

Prezídium SKSR

 

 

jún 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.