Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

NAŠE SLUŽBY a cena

  • V záujme udržiavania a zvyšovania kvality v stavebníctve vykonáva kontrolnú činnosť prác svojich členov a vyškolených absolventov v rozsahu ich získanej kvalifikácie.
  • Vykonáva kontrolnú činnosť vykonávania praxe osôb s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti, alebo osobitnej odbornej spôsobilosti prípadne osôb s certifikátom o vykonávaní takejto činnosti, alebo iným obdobným osvedčením potvrdzujúcim odbornú spôsobilosť.
  • Vykonáva kontrolnú činnosť vhodnosti a kvality materiálu navrhnutého a aplikovaného stavebného materiálu, výrobku a lebo konštrukcie do stavebného diela. Navrhuje, odporúča alebo vyžaduje nápravu v prípade zistenia chýb. Na tento účel v najväčšej možnej miere využíva vedomostný potenciál svojich členov, prípadne si prizve iných externých expertov alebo spolupracuje so špecializovanými pracoviskami mimo komoru ak takéto sama nemá.
  • Ochraňuje práva a kvalitatívne záujmy investorov – stavebníkov, vlastníkov stavieb, užívateľov stavieb a stavieb historického, alebo inak spoločenského významu.
  • Ochraňuje práva a kvalitatívne záujmy projektantov, zhotoviteľov stavieb, živnostníkov, remeselníkov, výrobcov materiálov, výrobcov konštrukcií, výrobcov zariadení a doplnkov vo všetkých oblastiach stavebníctva a investičného procesu.
  • Zastupuje a obhajuje morálne, hospodárske, právne a odborné záujmy svojich členov.
  • Vykonáva poradenskú činnosť z oblasti prípravy, uskutočňovania a užívania stavieb.
  • Vykonáva kontrolnú činnosť stavebných a doplnkových materiálov používaných na stavbách.
  • Uskutočňuje semináre, kongresy, konferencie, odborné prezentácie a kultúrne akcie pre stavbárov a odborníkov stavebníctvom dotknutých, nevylučujúc aj súbeh týchto akcií.
  • Spolupracuje, prípadne sama vykonáva diagnostiku technického stavu stavebných diel, expertízne činnosti a odborné posúdenia a stanoviská v oblasti stavebníctva; súdnoznaleckú činnosť členmi, alebo pracovníkmi oprávnenými na takúto činnosť; výskum v oblasti stavebníctva.

AKTUÁLNY CENNÍK SLUŽIEB podľa smernice SKSR VS č. 09-2020/01

Staršie cenníky:

CENY SLUŽIEB upravené vykonávacou smernicou SKSR VS – 08-2019/05

CENY SLUŽIEB upravené vykonávacou smernicou SKSR VS – 07-2018/04

CENY SLUŽIEB upravené vykonávacou smernicou SKSR VS – 06-2017/10

Kalendár udalostí
august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archív
expertízy a znalecké posudky
Odborná literatúra

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.