Stavebná komora Slovenskej republiky

Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Reakcie na rozhovor prezidenta našej komory

Na rozhovor prezidenta priamo na email komory prišlo 36 reakcií zo Slovenska, ale aj z Čiech (5). Z týchto reakcií boli 2 vulgárne a ostatné v pozitívnom duchu. Zvlášť však zaujala jedna reakcia z Čiech od významného odborníka, ktorý si pre reálne možný konflikt záujmov neželá byť zverejnený, ale súhlasil so zverejnením časti jeho názoru, ktorý predkladáme:

 

Zdravím Vás pane prezidente,

článek je velmi výztížný a dobře popisujete nešváry společnosti, které jsou jak přes kopirák situace u nás, v Česku. Do obmedzení jsem chodil služebně často i na Slovesnko, tak si to dovolím konstatovat.

Moje postřehy.

 • Dochází k odlučování (odklonu) teorie a reality.
 • Pokud se podřizujeme jen finanční ekonomice, tak dospíváme k tomu, že se nám nevyplatí opravovat, ale stavět nové. Toto platí i u běžných výrobků. Neopravujeme, ale vyhodíme a koupíme nové. A zde úpadek celé společnosti začíná. Končí tvořivost a kulturnost lidí a začína konzum a debilizace společnosti (v obou zemích).
 • Společnost si neváží funkčních, (i když třeba starších) materiálů, staveb a pod. Výrobci mají na tomto velký vliv a to je jejich zisk. Honba za ziskem, stále více až do nenažranosti, vede výrobce k vymýšlení jak toho dosáhnou. Do tohoto kolotoče pak musíte vtáhnout i státní úředníky, politiky atd. abyste toho dosáhl.
 • Nastavení jasných pravidel, které jsou každému pochopitelné by zjednodušilo celé řízení. Ale ono to tak není. Vyznat se v předpisech a vzájemně je skloubit je uměním.
 • Urbanistické plánování a řešení územních vazeb se nám v tomto čase rychle mění. I když něco naplánujeme na mnoho let dopředu, na realizace nemáme prostředky a též kapacity. Nejde jen o zásadní otázky, ale i o běžné, krátkodobé plánování. Vše je podřízeno politice a rychlému zisku bez ohledu na společenské dopady.
 • Stavební zákon (i jiné) v obou našich zemích připravujou domácí a zahraniční lobisti a naši odborníci tiše sedí, přikývnou na nesmysly, jen aby nestratili své funkce, židle, zakázky a dostali alespoň zlámanou geršli za „poradenství“.  Potom se nedivme, jaké zákony nakonec vláda a poslanci produkují, které již na „druhý den“ se ukážou jako komplikované a často téměř nepoužitelné…
 • Nechci se do toho zaplétat, ale vlivy lobistů jsou pro některé společnosti zásadní. Např. výstavba nových obchodních center. Lidem to vyhovuje, ale že nám to vylidňuje města nikomu nevadí? O tomto je napsaná výborná kniha : smrt a život amerických měst. Zde se popisuji velkorysá řešení, která vedou k vylidňování města, přesunu lidí za prací atd. a co z toho všechno vzniká. Úředník je jen vykonávajícím článkem v řetězci, ale do toho vnáší svoje vlivy a tak to narůstá.
 • Já když chodím na stav.úřady a ministerstva, tak vidím rozdílnosti v požadavcích. Nikdy přesně nevím, co si kdy který vymyslí.
 • Velká chyba je, že se nedělá realizační dokuemntace, ale pro stavební řízení je to opravdu zbytečné, ale že se podle této dokumentace realizují stavby je pravda. Realizátoři si to dle svých znalostí dopracovávají a řeší a kvalita realizací tomu odpovídá.
 • Dozor není povinný ale i znalosti a zkušenosti dozorů nejsou už dostatečné. Kde by se to mladí naučili. A kdo ví o co jde, tak do toho nejde. Tuto činnost investor nezaplatí. A takto je to stále dokola. Chodíme v kruhu a nenalézáme konec.
 • Vždy platilo : jednoduché a jasné řešení je základ, aby vše proběhlo dobře. Čím více a komplikovaných zákonů, tím větší chaos, zlodějiny a nevymožitelnost práva.

 

 

Přeji Vám, abyste v zdraví vydržel v boji s větrnými mlýny. Nikdy nevyhrajete, ale nesmí se to vzdávat. I tak to má smysl, jinak se lobisti a další pijavice v našich státech ještě více nekontrolovaně rozmnoží a časem nás slušné lidi sežerou, což se možná za pomoci této záhadné pandemické situace už i děje.

 

Ďekuji za Vaši práci a pozornost,

 

s pozdravem….

 

Zdroj kresby: supertosty.ru

SKSR spoluzaložila výskumný, expertízny a znalecký ústav

Už cca 2 roky nám naši odborní partneri z oblasti práva, stavebníctva a zdravotníctva odporúčajú spojiť sa s nejakými výskumnými a znaleckými organizáciami. Po zvažovaní a predbežnom súhlase prezídia boli uskutočnené prípravné kroky s Košickým partnerom na vytvorenie spoločného znaleckého ústavu.

Na základe uznesenia a poverenia Valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2020 naše združenie Stavebná komora Slovenskej republiky ukončilo prípravu spoločného znaleckého ústavu s Košickým partnerom v rámci spoločnosti s ručením obmedzeným a s činnosťami aj mimo stavebníctvo. Zachovalo sa nezáväzné profesionálne partnerstvo a budúca spolupráca.

 

Podľa poverenia Valného zhromaždenia sa naše združenie stalo sa spoluzakladateľom neziskovej organizácie:

VEZUS – SKSR VÝSKUMNÝ EXPERTÍZNY A ZNALECKÝ ÚSTAV STAVEBNÝ

pri Stavebnej komore Slovenskej republiky n.o.

V súčasnosti sa zabezpečujú administratívne a technické podmienky práce. Praktická činnosť ústavu bude zahájená dňom 18. 01.2021 !

 

Nové stanovy Stavebnej komory Slovenskej republiky

Dňa 14.10.2020 sa uskutočnilo kvôli pandémii odložené Valné zhromaždenie nášho združenia.

Valné zhromaždenie schválilo a zobralo na vedomie správu o činnosti komory, účtovnú uzávierku.

Valné zhromaždenie sa oboznámilo a prerokovalo správu o činnosti niektorých členov nášho združenia a potvrdilo správnosť krokov prezídia na vykonané opatrenia.

Aby sa zabránilo a predišlo opakovaniu sabotovania činnosti, rozvoja, šíreniu nepravdivých informácií a poškodzovaniu mena komory a jej predstaviteľov, na základe požiadaviek členov komory a prezídia komory, Valné zhromaždenie navrhlo a schválilo nové stanovy nášho združenia Stavebná komora Slovenskej republiky.Valné zhromaždenie na základe dlhodobo opakujúcich odporúčaní odborníkov z oblasti práva, stavebníctva a zdravotníctva, úpravou stanov umožnilo združeniu (komore) zúčastňovať sa priamo na odborných činnostiach iných ústavov a zaviazalo prezídium, aby okamžite prerokovalo a zvážilo pokračovanie v dokončení spoločného znaleckého a forenzného ústavu s Košickou spoločnosťou, alebo s iným partnerom.

Valné zhromaždenie schválilo založenie neziskovej organizácie :

VEZUS – SKSR VÝSKUMNÝ EXPERTÍZNY A ZNALECKÝ ÚSTAV STAVEBNÝ

pri Stavebnej komore Slovenskej republiky n.o.

Valné zhromaždenie na záver schválilo plán činnosti pre rok 2021.

 

Nové stanovy združenia Stavebná komora Slovenskej republiky.

Tento článok prezident komory zverejnil 4.4.2020. Bol za neho skritizovaný a donútený ho odstrániť. Veľmi sa mýlil?

***

Zlikviduje premiér Matovič Slovenské hospodárstvo a ekonomiku? Zlikviduje aj stavebníctvo?

Vypnutie krajiny podľa premiéra Matoviča považujem za šialený „hókus pókus“ smerujúci možno k úplnému bankrotu Slovenských firiem, teda aj stavebných, ktoré nemajú také rezervy ako zahraničné, alebo ako obchodné skupiny formátu J&T alebo Penta. Keď ku tomu prirátame život štátu na ďalší plánovaný, možno miliardový dlh s úrokom napr. 1% HDP, tak neverím tomu, že Slovensko, ako torzo poriadne zadĺženého štátneho útvaru ešte ekonomicky a hospodársky prežije.

Nevidím tu žiadnu hospodársku stratégiu rozvoja, žiadne systémové východiská na zabezpečenie chodu štátu počas a po skončení tejto „karantény“… Vidím iba samé improvizácie, dennodenné tlačové besedy s predstavovaním snáh tejto vlády s kritizovaním bývalej a defenzívnu rezignáciu s masívnym doprovodom depresívnych informácií v médiách, po ktorých mnohé združenia, ktoré útočili na sociálnu a zamestnaneckú politiku bývalej vlády, možno niekedy oprávnene, teraz cudne čušia, alebo veľmi jemne reagujú na kroky tejto vlády odborníkov.

Je to úmysel úplne vytvoriť podmienky pre štátny bankrot a otvoriť priestor na skúpenie zbytku majetku Slovenska, alebo len neznalosť, nekompetentnosť a improvizácia?

Hermetické uzatvorenie štátu, je hermetické uzatvorenie dovozu a exportu všetkého tovaru a materiálu pre akékoľvek firmy na Slovensku vrátane potravín. Stavebný priemysel na Slovensku je tiež vo vysokej miere závislé na produkcii a importe stavebných materiálov a tovarov zo zahraničia, čo bude nesmierne pre produkciu chýbať, najmenej komplikovať prácu.

Som toho názoru, že Slovenské stavebné firmy neunesú niekoľko mesačnú nečinnosť, sú kapitálovo poddimenzované, často na hrane existencie a v horšej kondícii, ako zahraničné stavebné firmy pôsobiace na Slovensku. Z drobných nevyhnutných opráv a stavieb Slovenské stavebníctvo vo veľkej miere asi skončí. Či a ako sa znovu pozviecha a začne plniť štátnu pokladnicu sa týmto rozhodnutím stane veľkou neznámou.

Zastavenie hospodárskeho života na Slovensku v mene boja proti čomukoľvek vidím na bankrot aj mnohých ďalších odvetví na Slovensku, čo môže priniesť bankrot sociálneho zabezpečenia a odkázaného obyvateľstva, napr. invalidov, dôchodcov, rómov (pre nás starších cigánov), verejného zdravotníctva, súčasných a nových nezamestnaných len v stavebníctve čo vzniknú atď, atď.

Nová, možno miliardová zahraničná pôžička tento problém nevyrieši, len zvýši reštrikčné hospodárske a finančné opatrenia, aby sa dala vôbec niekedy už i tak zadĺženým Slovenskom splatiť veriteľovi.

Pri asi 60-70 % závislosti na dovoze potravín budeme žrať repku olejnú v modifikáciách napr. bravčový rezeň, alebo kuracina?

To chce premiér Matovič naozaj rozpútať sociálne nepokoje, poštvať občanov a národnosti proti sebe a v rámci výnimočného stavu povolať armádu proti občanom, ktorí sa budú drancovaním chcieť iba najesť, obliecť a byť pod strechou, a proti tým, čo si budú chrániť svoj majetok a životy pred drancovaním?

Otrasy zatiaľ doteraz ovčieho a na všetko odovzdaného Slovenského národa, ktoré môže takéto rozhodnutie spôsobiť, môžu mať nedozierne a možno aj nezvládnuteľné následky s krvou. Toto chceme?

Odprúčam premierovi Matovičovi a vláde aby upustilo od hermetického uzatvorenia štátu a zastavenia hospodárskeho života na Slovensku. Odporúčam vláde, aby sa v tomto krízovom období zaoberala rozvojovou politikou, ako zvyšovať potravinovú a priemyselnú sebestačnosť a ako produkovať vlastnými silami finančné prostriedky do štátnej pokladnice a nie, ako štát ešte viac zadĺžiť a zastaviť hospodársky život.

4.4.2020

Autor: Ivan Pauer

 

Dajte si sami odpoveď na otázky a zamyslite sa:

Bol som ďaleko od pravdy a súčasnosti ?

 • Sú stavbári naozaj spokojní s vývojom na trhu a so svojim roztriešteným „bojom“ za svoje práva a prežitie podlizovaním sa štátnym úradníkom, aby si uchmatli niečo zo stále zmenšujúceho „koláča“ nehladiac na ostatných a budúcnosť štátu a tým aj svoju?
 • Stavebníctvo napriek akémusi dobehu výstavby diaľníc, rodinných domov, menších bytoviek a kde tu nejakým skladovým halám je od roku 1992 resp. 1993-4 v neustálom poklese a ani jedna vláda po vzniku a „rozbehnutí“ samostatného štátu nič nespravila nič systémové pre jeho neustály úpadok… Pripomínam, že s úpadkom stavebníctva akéhokoľvek štátu upadá aj jeho hospodárstvo a celkový život štátu.
 • Sme my stavbári naozaj s týmto spokojní a budeme sa naďalej hrať každý na svojom „piesočku“ a ohýbať chrbty pred úradníkom, aby ho uspokojil a hlavne seba! Nech každý bojuje za seba, ako vie a vykašleme sa na nášho občana, živnostníka a podnikateľa ?

 

Oznam prezídia SKSR

Zmena výšky členských poplatkov pre rok 2021

 

Prezídium komory svojim uznesením zo dňa 27.11.2020 z dôvodu výrazného poklesu príjmov v stavebníctve Slovenskej republiky, ako aj neustály pokles výkonnosti celého hospodárstva Slovenskej republiky s paradoxným zvyšovaním nepriamych odvodov a daní stanovených vládou SR a miestnou samosprávou upravuje výšku členského poplatku pre rok 2021 nasledovne:

Od 1.1.2020 povinné členské poplatky vo výške:

 1. Študent pôvodne 12,00 €/rok, teraz 10,00 €/rok
 2. Fyzická osoba pôvodne 120,00 €/rok, teraz 90,00 €/rok.
 3. Školy, univerzity a ústavy pôvodne 120,00 €/rok 90,00 €/rok
 4. Občianske združenia, napr. cechy a pod. pôvodne 120,00 €/rok, teraz 90,00 €/rok
 5. Komory stavovské a pod. mimo zákon o združovaní občanov pôvodne 120,00, teraz 90,00 €/rok
 6. Právnické osoby bez ohľadu na sídlo, základný poplatok do 20 zamestnancov 360,00 €/rok, teraz 280,00 €/rok
 7. Právnické osoby bez ohľadu na sídlo nad 21 zamestnancov 540,00 €/rok, teraz 450,00 €/rok
 8. Právnické osoby bez ohľadu na sídlo založenia nad 35 zamestnancov 660,00 €/rok, teraz 540,00 €/rok
 9. Živnostník bez zamestnancov 180 €/rok, do 10 zamestnancov 240,00 €/rok a viac 360,00 €/rok, teraz 200,00 €/rok a viac 280,00 €/rok.
 10. Dôchodcovia 10,00 €/rok
 11. Podnikajúce osoby so zdravotným postihnutím – živnostníci a projektanti majú 50% zľavu z poplatku

Toto rozhodnutie prezídia nadobúda účinnosť dňom 1.12.2020.

Ako by mali vyzerať stavebný zákon a územné plánovanie 2.0 Publikované 13. novembra 2020

V blízkej budúcnosti by sa mal stavebný zákon rozdeliť na dva samostatné. Pripravuje ich už niekoľko vlád. Čo by mali nové zákony priniesť a čo zlepšiť?

„Stavebný zákon existuje od roku 1976, bol veľakrát novelizovaný, čím nedá sa udržať jeho konzistentnosť. Od jeho vzniku sa zásadne zmenili spoločenské a ekonomické pomery, na čo novely reagovali len čiastočne. Zmenili sa kompetencie samospráv a štátnej správy. Je veľa tém, ktoré sa nedarí zákonu riešiť, napríklad urýchlenie konaní. Tu sa žiada zásadná zmena, ktorú sa dlho nedarí prijať,“ vyhlásil vo štvrtok na Reality Summite Juraj Šujan, architekt a poradca primátora Bratislavy.

 

Viac: ASB časopis

Tak, ďalší most nám spadol medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Ďalší most nám spadol.
 
Dokedy tento štát, resp. zodpovední zástupcovia – úradníci platení z daní občana sa budú nezodpovedne starať o mosty, cesty, štátne budovy, vôbec stavby? Už dávno stavby nezabíjali, potrebujeme ďalších mŕtvych teraz vinou zanedbaných stavieb? Ako funguje kontrola a jej vyhodnocovanie stavu mostov a ciest?
 
Ako funguje prevencia, teda údržba stavieb v majetku štátu, VUC a miest? Všetky doterajšie vlády sa zaoberajú len svojimi kšeftami, podvodmi, klientelizmom vo verejnom obstarávaní, žalobami jeden na druhého, kauzami, frajerkami, politickými pomstami a pod. , sú toho plné všetky médiá…
 
Že máme stále viac zanedbané stavby infraštruktúry zrejme nikoho nezaujíma a to sa všetky doterajšie vlády chvália ako perfektne zvládajú ekonomiku a riadenie hospodárstva Slovenska, ako stále zlepšujú transparentnosť a operatívnosť výberových konaní na údržbu a výstavbu, pritom prax nie raz potvrdila, že vyberá sa hlavne firma, ktorá má vyhrať a na zodpovedných miestach máme stále viac a viac politických nominantov bez odbornosti pre danú sféru riadenia…
 
Roky sa tápa a improvizuje až sme sa dostali do stavu, ako po nástupe „Gottwaldových“ komunistov v roku 1948 pod heslom, neboj sa súdruh, zvládneš to, a keď bude problém, strana a vláda ti pomôže…
 
Jednoducho obohraný verklík ide pieseň dokola a ľudia majú zábavu, pokiaľ stavby nezačnú znovu zabíjať. Je to hrozné v tomto prepolitizovanom a preklientelizovanom zanedbanom štáte…
 
Nezabudnime a uvedomme si, že neodbornosť a oprava zanedbaných a zrútených stavieb vychádza štát a daňového poplatníka niekedy aj niekoľko násobne viac, ako keď sa robí pravidelná priebežná údržba!
Zdroj: www.tvkosice.sk
Autor: Ivan Pauer

Kalendár udalostí

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archív

Diagnostika porúch stavby

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.