Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Požadavky současných předpisů na technické vlastnosti podstřešních fólií (PHI)

Autor :  Jan Rypl, manažer aplikací JUTA a.s., tel.: +420 602 194045, rypl@juta.cz, www.juta.cz

V současné době vznikají mnohé předpisy o tom, v jakých třídách těsnosti (tj. v jakém způsobu provedení) mají být prováděny podstřešní fólie/membrány pod skládanými střešními krytinami v šikmých střechách. Tj. jak podle konkrétních podmínek střechy mají být provedeny PHI = pojistné hydroizolace (v ČR nazývané jako DHV = doplňkové hydroizolační vrstvy). Mnohé se diskutuje i o tzv. „době UV stálosti“, ale často se zapomíná na základní podmínky použitelnosti takových materiálů pro tento účel použití.

Velice často se totiž tyto výrobky chybně posuzují či srovnávají jen podle plošné hmotnosti materiálů, přestože toto rozhodně není kritérium pro to, zda, kde a jak materiál může být pro funkci PHI použit. Výrobky totiž mohou mít poměrně vysokou plošnou hmotnost a přesto díky nekvalitním surovinám pro jejich výrobu mohou dosahovat natolik nízkých technických vlastností, které je z dané možnosti použití fakticky vylučují. Tj. mezi podobnými materiály různých výrobců s podobnou plošnou hmotností mohou být obrovské rozdíly v jejich technických vlastnostech.

Rovněž „Prohlášení o vlastnostech“ či „CE technický list“ výrobku není certifikátem, jež automaticky daný výrobek vyhodnocuje jako použitelný pro funkci PHI. Takový dokument jen uvádí a potvrzuje jaké má výrobek vlastnosti, ale ty je potřeba porovnat s tím, zda tyto vlastnosti splní potřebnou třídy kvality PHI a podle toho pak možnost jejich použití v dané třídě těsnosti PHI.                                                                                                              Proto vznikly nejen tabulky tříd těsnosti PHI/DHV – viz. Pravidla ZVDH (2010), Pravidla pro navrhování a provádění střech ČR (2014) a současně vznikající Pravidla Cechu strechárov (2020), ale ve stejných Pravidlech i tabulky tříd kvality PHI. A v těchto tabulkách rozhodně není žádná zmínka o plošné hmotnosti materiálu, ale výlučně požadavky na minimální možné technické vlastnosti těchto materiálů.

Vznikla tedy tabulka třídy kvality pro „podstřešní fólie“ (PHI) určené na aplikaci na podkladu, kde jsou 3 třídy kvality (UDB-A, UDB-B, UDB-C) a tabulka pro „podstřešní fólie“ (PHI) určené na aplikaci bez podložení, tj. přímo volně na krokve či vazníky, kde jsou 2 třídy kvality (USB-A, USB-B). Viz. níže uvedené tabulky.               POZOR: u požadovaných pevností se u materiálu chápe tato hodnota jako minimální, tj. hodnota po odečtu uváděné mínusové tolerance ! Přičemž pokud daný výrobek svými technickými vlastnostmi nesplní ani nejméně náročné podmínky nejméně náročné třídy kvality (třída kvality UDB-C či USB-B), pak takový výrobek vůbec nemá být používán na stavbě jako PHI. Tj. výrobek jehož třída reakce na oheň je pouze F, či výrobek který má sráživost rozměru větší jak 2 %, popř. výrobek který má základní příčnou pevnost (POZOR – tato vlastnost po odečtu mínusové tolerance !) je menší jak 110 N/5cm, pak takový výrobek je fakticky na střeše pro funkci PHI nepoužitelný. Bohužel i takové výrobky se často vyskytují i na stavebním trhu SK.

Ale pokud výrobek má být použitelný jako PHI pod skládané střešní krytiny typu pálených či betonových tašek, tj. v příslušných třídách těsnosti PHI (v DE i v SK), popř. výrobek který má být použit pro funkci provizorního/dočasného zakrytí stavby (u jakékoliv krytiny v DE, SK i CZ), pak takový výrobek nemůže svými parametry dosahovat jen třídy kvality UDB-C nebo USB-B. Tj. pro takovou funkci a účel použití je pak nutné použít výrobek, jehož vlastnosti splní požadavky jedné z přísnějších tříd kvality. Tj. tříd kvality UDB-A, UDB-B či USB-A, kde výrobek mimo jiné musí úspěšně projít i testem na dynamiku deště (většinou prováděný v TU Berlín).                                                                                                                                                                                                 A pokud výrobek má plnit i funkci dočasného/provizorního zakrytí střechy, pak pro takovou funkci musí být výrobcem/dodavatelem výslovně určen (včetně stanovení doby funkce). To by u výrobku zařazeného do třídy kvality UDB-A mělo být automaticky, ale u tříd kvality UDB-B či USB-A o této možnosti funkce rozhoduje výrobce/dodavatel PHI. Tj. u výrobků zařaditelných svými vlastnostmi pouze v nejnižších třídách kvality (UDB-C a USB-B) taková funkce a použitelnost není možná vůbec !

POZOR : Doba určená u PHI pro dobu funkce „dočasného/provizorního zakrytí střechy“ není totéž co některými dodavateli uváděná tzv. „doba UV stálosti“ !

Jaké by tedy měly být hraniční vlastnosti kvalitní podstřešní membrány v Prohlášení o shodě nebo v CE technickém listu ?

  1. Třída reakce na oheň alespoň „E“ nebo lepší dle EN 1350-1 (tj. nesmí být jen třídy „F“)
  2. Třída vodotěsnosti „W1“ dle EN 1928 (a to i po testu umělého stárnutí)
  3. pevnost na přetrh podélná 200 N/5cm (před testem umělého stárnutí, hodnota po odečtu mínusové tolerance !)
  4. pevnost na přetrh příčná 150 N/5cm (před testem umělého stárnutí, hodnota po odečtu mínusové tolerance !)
  5. Vyhovující test na dynamiku deště (nejlépe hodnota „0“, nesmí být větší jak hodnota „5“)
  6. Po testu stárnutí žádná ze základních úvodních mechanických vlastností (pevnost na přetrh a tažnost) nesmí klesnout o více jak 35%

To bez problémů splní běžné membrány JUTADACH a JUTATOP, a to již od typu „ Jutadach 115“. A to jak včetně mechanických vlastností na přetrh podélně i příčně (viz. níže uvedený graf), tak i u  testů na dynamiku deště (viz. níže uvedené protokoly).

 

A co se týče povolené doby pro funkci dočasného/provizorní zakrytí střechy, to u konkrétních výrobků JUTA  určuje a povoluje přímo Aplikační manuál JUTA a.s. (aktualizace 01/2019) – viz. níže uvedená „poznámka k tab. 8“ ze str. 36.

 

A znovu připomínám :

Doba určená u „podstřešní fólie“ (PHI) pro dobu funkce „dočasného/provizorního zakrytí střechy“ je úplně něco jiného, než některými dodavateli uváděná tzv. „doba UV stálosti“ !

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.