Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: február 2016

Nová služba našim členom aj nečlenom

Od 13.februára sme na našom portáli spustili informačnú linku ktorú si otvoríte v hornom menu „SPOLUPRÁCA“.  V submenu (obr.2) si nájdete krajinu s firmami a produktami a službami o ktoré máte záujem v rámci svojho podnikania. Naša komora v spolupráci s partnerskými zahraničnými komorami je pripravená Vám pomôcť pri nadväzovaní prvých stretnutí a službami s nimi spojenými.

SPOLIPRACA

Obr.č. 1 – hlavné horné menu

SPOLIPRACA-2

Obr.č. 2 – hlavné horné submenu

 

Prajeme Vám veľa úspechov a obojstranne výhodné uzatvorenie spolupráce so zahraničnými spoločnosťami.

 

Tím Stavebnej komory Slovenskej republiky.

 

SKSR pripravila a poslala návrh vyhlášky o odbornej spôsobilosti k zákonu 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

SKSR – naša komora dňa 12.11.2016 poslala Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) návrh na vyhlášku o príprave kvalifikácií a osvedčovaní osobitnej odbornej spôsobilosti pre kvalifikácie :

Majster stavebnej výroby, Stavbyvedúci, Stavebný dozor a Projektant.

Je to reakcia na ďalšie, pokračujúce zmäkčovanie požiadaviek na odbornosť v stavebníctve v poslednej novele zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) platnej od 1.1.2016 a novely zákona č. 455/1991 Zb. (Živnostenský zákon) platnej od 1.7.2016 a zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Vzhľadom na roky pretrvávajúci pokles odbornosti vo výrobnej sfére stavebníctva pri uskutočňovaní stavieb a neustále zmäkčovanie požiadaviek na prípravu, preskúšanie a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti poukazujeme na nenormálny stav prípravy pracovníkov pre odbornú spôsobilosť a legislatívny chaos pri vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré od 1.7.2016 prakticky nie je potrebné mať, postačuje len osvedčenie o vykonaní skúšky od nevzdelávajúcej a neakreditovanej organizácie (SKSI). Preto sme navrhli ministerstvu riešenie pre nápravu tohto stavu a osobnú konzultáciu vo veci vysvetlenia prípadných nejasností a objasnenia súčasného stavu odbornej prípravy a odbornosti na stavbách.

Na Slovensku od roku 2010 pôsobí vzdelávacia organizácia SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby (SASDARS) pre vzdelávanie stavebných odborníkov hlavne vo výrobnej sfére uskutočňovania a prípravy stavieb. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) v roku 2013 túto vzdelávaciu asociáciu podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní akreditovalo na vzdelávacie programy pre odbornú spôsobilosť skôr uvedených kvalifikácií v stavebníctve.

SASDARS však toto akreditované vzdelávanie, preskúšanie a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a podľa zákona č. 568/2009 Z.z. „o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nevykonáva a nemôže vykonávať pre dlhodobý odmietavý postoj Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) s pozadím ochrany záujmov SKSI Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), ktorá je stavovskou organizáciou autorizovaných stavebných inžinierov t.j. projektantov, ktorá len preskúšava a vydáva osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výrobné a kontrolné kvalifikácie stavebníctva stavbyvedúci a stavebný dozor.

Teraz čakáme na reakciu MDVRR SR.

 

Úrad komory

14.11.2014

Kalendár udalostí
február 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
« jan   apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
Archív
Diagnostika porúch stavby

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.