Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque
Expertízy a posudky porúch
Archív
Odborná literatúra

SKSR vypracovala a poslala na MDVRR SR návrh o vybraných činnostiach vo výstavbe

SKSR – naša komora dňa 5.12.2016 poslala Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) návrh na vyhlášku o vybraných činostiach vo výstavbe .

Pôvodný Zákon č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku bol do dnešného dňa zmenený už 38 krát čo v mnohých prípadoch spôsobilo jeho výrazné znefunkčnenie a radikálne znížilo a neustále znižuje pokles požiadaviek na kvalitu a odbornosť príprava a uskutočňovania stavieb. Dávame Vám do pozornosti súčasný nedobrý stav v Slovenskom stavebníctve spôsobený dlhodobou klesajúcou požiadavkou na odbornosť aj vo všetkých remeselných profesiách a riadiacich pracovníkov v príprave a na uskutočňovaní stavieb priamo na staveniskách. Dlhodobý pokles kvality stavieb a odbornosti na stavbách, je spôsobený hlavne chybami v legislatíve, t.j. v zákone č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení poslednej úpravy platnej od 1.1.2016, zákona č. 138/1992 Zb. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení od 1.7.2016 a schvaľovanom návrhu zákona a zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v platnom znení od 1.7.2016.

Pre výrobnú stavebnú činnosť uskutočňovania stavieb sa ani v posledných zmenách uvedených zákonov nevyžadujú kvalifikovaní remeselníci, ani prvostupňové riadenie stavebných prác vo svete všeobecne známym Majstrom stavebnej výroby a nevyžaduje sa ani príprava a odborná spôsobilosť stavbyvedúcich a stavebných dozorov v súlade s §7, §7a odst.č.1; č.2. a § 22, odst.1 písm. c) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v znení zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 o celoživotnom  vzdelávaní v znení neskorších  predpisov. Pre tento chýbajúci legislatívny základ už roky klesá kvalita uskutočňovania stavieb a záujem o výuku remesiel v celom spektre stavebných činností. Doterajšia legislatíva nevyžaduje ani periodické odborné aktualizačné vzdelávanie projektantov a ostatných zodpovedných riadiacich a kontrolných pracovníkov na stavbách so záverečným preskúšaním tak, ako je to bežné vo svete.

 

Úrad SKSR

6.11.2016

 

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.