Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: december 2015

Legislatívne prostredie v Slovenskom stavebníctve

Posledná aj mediálne sledovaná problematická stavba v Galante znovu odhalila desaťročia trvajúcu problematickú situáciu v Slovenskom stavebníctve a stavieb financovaných z verejných zdrojov. V prvom rade, tak ako prezident SKSR Ivan Pauer vo svojom stanovisku dňa 15.12.2015 uviedol má Slovensko mimoriadne zdeformované legislatívne prostredie a jeho tvorbu pre stavebníctvo.

Treba si uvedomiť, že stavebníctvo je jedným z najzákladnejších ekonomických a hospodárskych pilierov každého štátu novodobého sveta. Kto si deformuje podmienky pre stavebnú činnosť deformuje si ekonomiku a hospodárstvo. Na tento stav začínajú konečne poukazovať aj ministerskí úradníci, ktorí verejne pre zástupcami stavebných úradov na konferencii vo Vígľaši priznali najmenej problematických, resp. nepoužiteľných  39 §  (viď foto).

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Foto: SKSR Vígľaš 2015

Z praktického hľadiska pre použitie v praxi nemusí stavebná obec vrátane stavebných úradov smútiť za stiahnutým návrhom stavebného zákona z dielne MDVaRR SR. Bol benevolentnejší a nejasnejší ako teraz platný.

Pravdepodobne až 41  doplnení, noviel a zmien stavebného zákona ku dnešnému dňu tiež svedčí o legislatívnej nestabilite, neprehľadnosti a komplikovanej použiteľnosti teraz platného zákona v praxi. Aký dopad to má na stavebníctvo a celú spoločnosť je už zbytočné rozoberať, je to jednoducho desaťročia vlečúca sa nesystémovosť riadenia. Niekomu to asi vyhovuje, niekomu zasa asi nie, ale určite to nevyhovuje stabilnému rozvoju stavebnej činnosti a našej ekonomike a hospodárstvu.

Tento stav potom umožňuje situácie stále častejšie sa objavujúcich problematických stavieb, ktoré nie sú ničím iným, len výsledkom zlej legislatívy, umožňujúcej konať bez akejkoľvek kontroly a ak aj je tak je bezmocná a právo nevymožiteľné. To umožňuje zabudovať do stavieb lacné menejhodnotné materiály s nižšou životnosťou, vykonávať neustále zmeny technických a materiálových riešení stavieb, zmeny účelu stavieb pred dokončením čím sa veľmi ľahko môže stať, že materiálové rozdiely a cenová úspora sa zahmlí a Boh vie kde sa rozdiel podeje. Výsledok tohto marazmu je v nekvalitných stavbách, ktoré si častokrát investori zaplatia v maximálnej kvalite bez závad podľa odovzdávacieho protokolu, a keď nastane problém a nastúpi vyšetrovanie, nestačíme sa všetci diviť v čom sme sa to pohybovali, čo na nás číhalo a nedorazilo…

Je preto najvyšší čas začať pripravovať nový stavebný zákon, nech voľby vyhrá ktorákoľvek politická skupina, pretože stavebný zákon nie je o obchode a politike, stavebný zákon je o legislatívnych základných technicko administratívnych pravidlách pre celé stavebníctvo a hospodárstvo Slovenska !

Autor: Ivan Pauer

 

Stanovisko prezidenta SKSR k dianiu okolo neho a stavby Galandia

V posledných hodinách po zverejnení článkov týkajúcich sa Galandie v Novom čase a v Pravde sa niektorí čitatelia nie zrovna mierumilovne vyjadrujú k mojej osobe a hrozia kadejakými žalobami a „ukrižovaním“. Úvodom považujem za potrebné vysvetliť, že je faktom skutočnosť, že mnohé stavby na Slovensku sú v problémoch a ja osobne nevidím dôvod to donekonečna utajovať a nepriznať si v to celom spektre Slovenskej spoločnosti od hora dolu. Stavebníctvo je v morálnych, kvalitatívnych, cenových, legislatívnych a finančných problémoch. Je to dané hlavne záujmami, ktoré nemajú nič spoločné s „právom kvalitnej a bezpečnej stavby“.

Po vstupe do EU a prijatím množstva nariadení a odporučení, ktoré nie raz boli aj zle pochopené, zle preložené alebo účelovo pozmenené sa medzi iným stalo, že „stavba sa stala tovarom v regáli obchodu“ a nie atypickým stavebným dielom tvoreným vždy na inom mieste, v iných miestnych podmienkach a z iných materiálov. Až keď je stavba dokončená, plne funkčná a riadne skolaudovaná, môžeme pripustiť, že je tovarom a potom nech si s ňou obchoduje, kto chce a ako chce. To malo zrejme aj za následok, že zo stavebného zákona sa od roku 1993 a hlavne v období prístupovej prípravy do EU, stal „trhací kalendár“ bez jasných pravidiel, zodpovednosti a kontroly.Stiahnutý tzv.nový stavebný zákon bol ešte benevolentnejší, ako tento doterajší v realite takmer nefunkčný.

Ďalším problémom je roky trvajúci tlak na najnižšiu cenu v celej sfére našej spoločnosti a vo všetkom. Pripravili sme sa o vlastné zdroje stálych príjmov do štátneho rozpočtu, stali sme sa závislými na pekne zabalených lacnejších dovozoch až sme si zlikvidovali aj zbytky vlastnej tovarovej produkcie pre vlastnú spotrebu, teda aj v stavebníctve.Týmto sa samozrejme znížili vnútorné finančné zdroje na vlastný priemyselný rozvoj a zdroje na vnútornú spotrebu čo radikálne znížilo prostriedky na investovanie do seba a teda do vlastného stavebného a priemyselného rozvoja. Výsledok ? Celospoločenský tlak na najnižšie ceny !

Je tu ešte neobíditeľný faktor tlaku investorov na rýchlosť výstavby nehľadiac na klimatické podmienky v čase výstavby, prirodzené technologické postupy a prirodzené správanie sa chemických procesov zrenia stavebných materiálov zabudovávaných do stavieb. Preto sa nečudujme, že kvalita sa zo Slovenska vytráca a veľmi ťažko sa vracia späť. Kvalita je drahšia ako lacné tovary a služby aj v stavebníctve.

Toľko na vysvetlenie situácie a na úvod pre lepšie pochopenie k dianiu v stavebníctve na Slovensku a aj k pohľadu a k situácii Galandie. Nikdy som nespochybňoval a nespochybňujem prácu projektanta, ale len potvrdzujem sám seba pre médiá, že : „Je potrebné uskutočniť rozsiahlu diagnostiku stavebných konštrukcií, taktiež je potrebné prehodnotiť projektované riešenia kombinácií materiálov a ich skladieb na stavbe. Tiež odporúčam posúdiť projektovanú vhodnosť navrhovaných a použitých materiálov pre mimoriadne vysokú vlhkosť vnútorného priestoru a zloženie výparov v objekte a ich vplyv na stavebné konštrukcie. A ešte : „Nie je možné tiež obísť posúdenie podložia stavby a pôvodný projektovaný návrh zakladania stavby, keď je známe, že stavba pravdepodobne nerovnomerne sadá. Ide o to posúdiť, ako sa projektant pri návrhu zakladania vysporiadal s výsledkami geologického prieskumu. Je potrebné tiež porovnať projekt stavby s realitou.“

Môžem celú kritizujúcu verejnosť ubezpečiť, že keď bude prokuratúra, resp. kriminálka vyšetrovať aj tento prípad, prvé čo spraví bude preverovať projekt v celom jeho komplexnom riešení, potom porovná projekt so skutočným vyhotovením, potom preverí čo robil stavebný dozor a potom bude zisťovať ako konal investor a zhotoviteľ po stanoviskách dozoru. Len som konštatoval čo je v takýchto prípadoch potrebné vykonať, pretože takéto postupy sa aj z mojej osobnej skúsenosti dejú a vyšetruje sa vtedy úplne všetko, napríklad aj to či bol vyhotovený nejaký prevádzkový predpis a predpis o údržbe a či ho prevádzkovateľ dodržiaval… Je pritom jedno, či to bude táto stavba, alebo nejaká iná, aj tie ktoré sa už vyšetrujú. Je to zložité a komplikované zisťovanie, ale v tomto prípade si dovolím konštatovať, že skôr, alebo neskôr sa vyšetrovanie tiež uskutoční bez ohľadu, či som niečo povedal, alebo napísal. Som potom zvedavý či aj vyšetrovateľov bude niekto žalovať za spochybňovanie projektantov, realizátorov a majiteľov stavieb, teda ja tejto.

Je na škodu, že ako absolútne prvého som elektronicky požiadal o stanovisko pána primátora Galanty o poskytnutie informácií k problematike Galandie, ale ku dnešnému dňu som sa odpovede nedočkal, pritom tento problém len zdedil. Stále si myslím, že bolo rozumnejšie zverejniť hneď predbežné stanovisko statika, ktoré viedlo k zatvoreniu prevádzky a nie sa odvolať na udržiavacie práce pod „hlavičkou“ aby sa nešírila „poplašná správa“… Práve toto spôsobilo pravý opak a poškodilo možno pôvodný dobrý úmysel, pretože bolo len otázkou času, kedy niekto z úradu,a lebo z poslancov vynesie na verejnosť toto posúdenie. Čo sa týka sádrokartónov v bazénových priestoroch, videl som rôzne 4 prípady za posledných 6 rokov, a všetky sádrokartóny zlyhali… Len v kúpeľniach ako tak vydržali.

Taktiež je tu otázka, akú oceľ a jej ochranu navrhoval projektant a aká je v skutočnosti na stavbe, aký bol navrhovaný spôsob údržby oceľovej konštrukcie a ako bola udržiavaná naozaj. No a čo sa týka mojich informácií okolo Galandie nie som celkom bez nich. Sám som videl plesne, priehyby podhľadov a cítil enormnú vlhkosť v bazénovej hale minulý rok a tiež tento, nehovoriac o sporadických informáciách v poslednom období.

Záverom teda len toľko, že aj z vlastnej skúsenosti ja osobne nepodceňujem žiadne varovné signály poruchy stavebnej konštrukcie a už vôbec nie akékoľvek varujúce stanovisko statika, nech je to ktokoľvek. Moje vyjadrenia aj tie čo som napísal a podpísal majú svoje rácio a nikoho tým neobviňujem, neznevažujem, len vidím a poznám ako sa postupuje pri vyšetrovaní a čo všetkých zúčastnených aj v tomto prípade čaká a asi neminie. Je to len konštatovanie a odporúčanie v dobrom v záujme ochrany stavby a ľudí a hľadanie príčin aby sa mohli uskutočniť zodpovedajúce opatrenia.

Na Slovensku je to raz tak, vinný je vždy ten, kto poukáže na problém… Čo sa týka citovania mojich vyjadrení v médiách, ani jedno mi neposlalo na autorizáciu svoj výsledný produkt, aj keď boli o to žiadaní…

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Nitra : 15.12.2015

Dvojstranné rokovania s talianskymi partnermi

Mapa ITA-SK-04

Z iniciatívy a na základe osobného pozvania jeho exelenciou pánom Veľvyslancom Talianskej republiky Robertom Martinim dňa 3.12.2015 vrcholní predstavitelia našej komory na čele s jej prezidentom pánom Ivanom Pauerom v rámci wokshopu „ITALY & SLOVAKIA BUILDING TOGETHER“ uskutočnili významné dvojstranné rokovania so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a cezhraničnej spolupráce Talianskej republiky, OICE (Talianske združenie inžinierskych, projekčno – realizačných a technicko hospodárskych poradenských organizácií) a ICE Italian Trade Agency (stavebníctvo, ekologická výstavba a developerstvo). Stretnutie Slovenských a Talianskych podnikateľov bolo pripravené Talianskym veľvyslanectvom, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom zdravotníctva SR na ktorom sa zúčastnili aj ich štátni tajomníci.

Rokovania našej komory s OICE, ICE a Ministerstvom zahraničných vecí a cezhraničnej spolupráce Talianskej republiky dali základ obojstranne prospešnej spolupráci  v podpore spolupráce slovenských a talianskych firiem na významných projektoch pripravovaných v slovenskej republike a na projektoch v tretích krajinách. Potešujúci je tiež mimoriadny záujem talianskych partnerov podieľať sa na vzdelávacích aktivitách pripravovaných našou stavebnou komorou a našim partnerom SASDARS Slovenskou asociáciou stavebných dozorov.

Po ukončení B2B rokovaní o tejto spolupráci, Talianski partneri predstavili vedeniu našej komory niektoré špičkové spoločnosti z oblasti rekonštrukcií stavebných pamiatok, z oblasti výstavby infraštruktúry(cesty, tunely, vodné toky a pod.); z oblasti analýzy, diagnostiky, projektových riešení a uskutočňovania opatrení ochrany životného prostredia; z oblasti projektovania  a realizácie rekonštrukcií a výstavby zdravotníckych stavieb a stavieb kúpeľných stredísk a miest. Spoločnosti prejavili mimoriadny záujem spolupracovať s našou komorou v oblasti vzdelávania stavebných špecialistov a vôbec odovzdávania svojich skúseností slovenským firmám a odbornej verejnosti, zvlášť s firmami, ktorými už nadviazali seriózne partnerská v podnikaní na Slovensku a spoločnom podnikaní v tretích krajinách.

Sekretariát SKSR, 3. 12. 2015

 

Kalendár udalostí
december 2015
Po Ut St Št Pi So Ne
« nov   jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.