Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: jún 2016

Zmena v členských príspevkoch komory

Oznam Prezídia:

Prezídium svojim rozhodnutím č.02/05/2016 zo dňa 30.mája 2016 schválilo zmenu a úpravu členských príspevkov na činnosť komory. Najväčšie zmeny nastali pre záujemcov z radov končiacich študentov, absolventov a verejnej a miestnej správy.

Prezídium taktiež schválilo mimoriadnu úpravu výšku členských príspevkov pre záujemcov, ktorí podajú prihlášku od 01.júna do 30.októbra 2016.

Kandidáti ktorí podajú prihlášku od 01.júna do 30.októbra 2016 platia príspevok pre rok 2016 vo výške:

Fyzické osoby podnikajúce v stavebníctve alebo v odvetviach dotknutých stavebníctvom so sídlom v Slovenskej republike:

 • fyzické osoby zamestnanci pracujúci v stavebníctve av  úradoch  dotknutých stavebníctvom s občianstvom v Slovenskej republike (80,00 €/rok) – 40,00 €/rok 2016
 • fyzické osoby dôchodcovia pracujúci v stavebníctve a v odvetviach dotknutých stavebníctvom s občianstvom v Slovenskej republike: (60,00 €/rok) – 30,00 €/rok 2016
 • fyzické osoby dôchodcovia už nepracujúci v stavebníctve a v odvetviach dotknutých stavebníctvom s občianstvom v Slovenskej republike: (30,00 €/rok) – 15,00 €/rok 2016
 • živnostníci pracujúci v stavebníctve a v odvetviach dotknutých stavebníctvom s občianstvom v Slovenskej republiky: (100,00 €/rok) – 50,00 €/rok 2016

Študenti a absolventi škôl:

 • študent posledného ročníka stavebnej odbornej školy; (00,00 €/rok 2016)
 • študent posledného ročníka stavebnej priemyslovky; (00,00 €/rok 2016)
 • študent posledného ročníka technickej univerzity so zameraním na stavebníctvo, architektúru, krajinnú arch. a životné prostredie – (20,00 €/rok) – 10,00 €/rok 2016
 • absolventi uvedených škôl do 24 mesiacov po ich absolvovaní – (30,00 €/rok) – 15,00 €/ rok 2016

Právnické osoby nepodnikajúce:

 • školy, univerzity a ústavy založené na území SR; (150,00 €/rok) – 00,00 €/ rok 2016
 • Obecné stavebné úrady: (10,00 €/rok) – 00,00 €/ rok 2016
 • Spoločné stavebné úrady: (40,00 €/rok) – 00,00 €/ rok 2016
 • Mestské stavebné úrady: (40,00 €/rok) – 00,00 €/ rok 2016
 • Okresné stavené úrady: (80,00 €/rok) – 00,00 €/ rok 2016
 • Krajské stavené úrady: (80,00 €/rok) – 00,00 €/ rok 2016
 • Ostatné úrady dotknuté stavebnou čin.: (50,00 €/rok) – 00,00 €/ rok 2016

Právnické osoby podnikajúce v stavebníctve alebo v odvetviach dotknutých stavebníctvom so sídlom v Slovenskej republike:

 • Objem produkcie pred zdanením Eur/rok   do 100 000,00 : (100,00 €/rok) – 50,00 €/ rok 2016
 • Objem produkcie pred zdanením Eur/rok   od 100 001,00  do 500 000,00 : (250,00 €/rok) – 150,00 €/ rok 2016
 • Objem produkcie pred zdanením Eur/rok   od 500 001,00  do 1 000 000,00 : (500,00 €/rok) – 250,00 €/ rok 2016
 • Objem produkcie pred zdanením Eur/rok   nad 1 000 001,00 : (1200,00 €/rok) – 600,00 €/ rok 2016

Nová úprava členských príspevkov nájdete TU :  ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

SASDARS vydala tlačovú správu o problémoch s kvalifikáciami a odbornými spôsobilosťami

SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby ako vzdelávacia organizácia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) dnes vydala tlačovú správu k problémom s prípravným vzdelávaním, preskúšaním a vydávaním osvedčenia odbornej spôsobilosti pre výrobné činnosti v stavebníctve stavbyvedúci, stavebný dozor, v legislatíve už neexistujúci majster stavebnej výroby.

SASDARS poukazuje na schizofréniu v legislatíve, hlavne v samotnom živnostenskom zákone, ktorý v § 7a odst.(2) upravuje : „Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 1 alebo podmienky vzdelania uvedené v § 21 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d), alebo nadobudol osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 1 písm. e).“

§ 22 ods. 1 písm. e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu31c), pričom 31c) znamená odvolanie na   zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzápätí však v samotnom živnostenskom zákone v prílohe č.2 riadok 14 v rozpore s týmito § uvádza:

Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
VIAZANÉ ŽIVNOSTI
Por.
čís.
Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov
14. Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo
Výkon činnosti stavebného dozoru alebo
Energetická certifikácia
– osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo
– osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti
§ 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Ako je v poznámke prílohy 2 odst.14 zákona „o živnostenskom podnikaní “, funkciu preskúšania a vydania osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti určuje Slovenske komore stavebných inžinierov (SKSI) podľa zákona č.138/1992 Zb., ktorá nie je vzdelávacou organizáciou a ani akreditovanou MŠVVŠ SR, ale je stavovskou organizáciou autorizovaných stavebných inžinierov, teda organizáciou chrániacou záujmy a činnosť projektantov inžinierov. Vzdelávacou organizáciou, ktorú v roku 2013 v súlade s platnými zákonmi akreditovalo MŠVVŠ SR na vzdelávacie programy pre odbornú spôsobilosť riadiacich kvalifikácií v stavebnej výrobe je SASDARS.

Takže tento stav môžeme považovať za naozaj zákonnú schizofréniu a zákonnú nezákonnosť, čo v Slovenskej legislatíve zrejme nie je nič nové za posledné desaťročia. Potom sa nečudujme, že máme legislatívny chaos, problémy v stavebníctve  a vymožiteľnosť práva v nie len v stavebníctve je chabá až nulová.

Prezídium SKSR sa so stanoviskom SASDARS stotožňuje a podporuje.

Prezídium SKSR.

 

 

 

Kalendár udalostí
jún 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
« máj   sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.