Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: december 2018

Naša komora poukazuje na nezdravé vzťahy v stavebníctve a problémy s osvedčeniami o odbornej spôsobilosti vydávaných Slovenskou komorou Stavebných inžinierov.

Slovenská komora stavebných inžinierov – SKSI po máji t.r. opäť obvinila Stavebnú komoru Slovenskej republiky – SKSR z neoprávneného používania svojho názvu, z neoprávnenej podobnosti činnosti, z priživovania sa na dobrom mene komory SKSI a z vyjadrovania sa k stavebníctvu v médiách. Podľa včera doručenej výzvy zmocnenej advokátskej kancelárie SKSI, právo informovať verejnosť o stavebníctve a stavebných inžinieroch podľa zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch a architektoch  prináleží len komore stavebných inžinierov SKSI. Na tento dokument advokátskej kancelárie a SKSI naša komora náležite a včas odpovie.  (Dokument právnickej kancelárie a poverenie SKSI je pod článkom.) Stále nevieme prečo nás  SKSI neustále z čohosi obviňuje a hlavne nášho prezidenta! Alebo vieme?

Ukazuje sa, že pre SKSI je dlhodobým problémom existencia a činnosť našej komory, pretože už prvom medializovanom obvinení dňa 24. 05. 2018 prostredníctvom TASR v článku OTS: „Tlačová správa SKSInepravdivých a zavádzajúcich skutočnostiach,“ na ktoré sme nereagovali,  Slovenská komora stavebných inžinierov spochybňovala našu profesijnú činnosť, záujem pomáhať stavebníctvu a obvinila protiprávneho konania aj s ďalšími mimoriadne nevhodnými osobnými vyjadreniami. Sme presvedčení, že treba spoločnými silami riešiť prehlbujúce problémy v stavebníctve, ktorých je stále viac a nie vytýkať jeden druhému jeho názov, alebo kto sa môže v médiách ku stavebníctvu vyjadrovať, alebo nemôže.

Pre vysvetlenie širokej verejnosti aj touto cestou pripomíname, že naša Stavebná komora SR je občianskym, stavovským a dobrovoľným združením a je aj členom komisií na úrovni NRSR a MDaV SR. Komora je riadne zriadená a registrovaná podľa platných zákonov Slovenskej republiky v súlade s EU legislatívou. Neobmedzujeme fyzické a právnické osoby v ich združovaní a činnosti, nenanucujeme nikomu povinné členstvo aby po 4 či 9 rokoch odborného štúdia so štátnou skúškou mohol vôbec svoju odbornosť vykonávať a nikomu nebránime aby sa akýmkoľvek spôsobom vyjadril k problémom v stavebníctve.  Naopak, naša komora od svojho vzniku ponúka spoluprácu každému, kto má záujem zlepšiť nelichotivý stav v stavebníctve a v jeho legislatíve. Medzi iným sme  v roku 2015, 2016 a 2017 písomne a osobne ponúkli vedeniu SKSI spoluprácu, ale nemali o ňu záujem.

Konanie komory stavebných inžinierov nás presvedčilo, že sme sa vydali správnou cestou v prvoradom úsilí vrátiť systém a odbornosť na Slovenské stavby, zvýšiť kvalitu projektov a do stavebnej legislatívy zaviesť systém, vymožiteľnosť, jednoznačnosť a Urbanizmus, t.j. dlhodobý širokospektrálny rozvoj pre obyvateľov v Slovenských mestách a obciach. Pomenúvame problémy v stavebníctve pravým menom a poskytujeme aj konkrétne návrhy na riešenia na nápravu hlavne v oblasti legislatívneho poriadku, vzdelávania, kvality a bezpečnosti na stavbách.

Žiaľ aj z vlastných praktických skúseností musíme konštatovať, že Slovensko má totálne zanedbané celoživotné vzdelávanie v stavebníctve, ktoré sa v spolupráci s Ministerstvom školstva mohlo zaviesť a postupne zdokonaliť už od roku 2013, keď boli pre vzdelávaciu organizáciu vydané akreditácie na unikátne vzdelávacie programy pre kvalifikácie  Stavebný dozor, Stavbyvedúci, Majster stavebnej výroby a Projektant (konštruktér). Pre odmietavé stanoviská SKSI so závesom MDaV SR, MV SR nebola už zo strany MŠVVaŠ SR akreditovaná aj skúšobná komisia, čím sa príprava a celoživotné vzdelávanie týchto výrobných kvalifikácií v stavebníctve podľa akreditovaných programov stali bezpredmetné a pripravené vzdelávanie sa neuskutočňovalo a neuskutočňuje.

Tento nezmyselný stav spôsobil, že organizácia, ktorá nespĺňa podľa živnostenského zákona a zákona o celoživotnom vzdelávaní vôbec nič, môže na trojdňovom seminári „pripravovať“ uchádzačov o kvalifikáciu Stavbvedúci a Stavebný dozor vrátane preskúšania. Absolventovi seminára SKSI vydá, cit.: „Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti“ pre živnosť Stavbyvedúci alebo Stavebný dozor… Takáto definícia v stavebnom zákone nikdy neexistovala a neexistuje, takže vzniká otázka, akú právnu váhu a hodnotu má tento dokument pre jeho držiteľa, úrady a v súdnych sporoch. Za čo vlastne držiteľ Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti zaplatil stovky Eur? Výsledok v praxi je taký, že znalci a technici už nestíhajú riešiť problémy na stavbách a nie len to.

Šesťročnú korešpondenciu od všetkých uvedených organizácií, v ktorej sa odvoláva jedna na druhú s dôvodmi prečo sa nedá zmeniť nezmyselný právny stav máme k dispozícii.

Záverom môžeme len hádať, ako dlho budeme naprávať už spôsobené škody v Slovenskom stavebníctve a koľko bude ich odstraňovanie stáť Slovenského daňového poplatníka doterajší prístup zodpovedných úradníkov a funkcionárov v spomenutých organizáciách len preto aby chránili kohosi záujmy. Najvážnejšie škody sú však spôsobené v povedomí laickej verejnosti, ktorá stavbárov už považuje za podvodníkov, čo nič nevedia a berú za to nič veľké, aj keď malé peniaze a to len vďaka bezbrehému klientelizmu a ochrane chaotického legislatívneho stavu, ktorý niekomu vyhovuje a ktorý kvalitných stavbárov vyhnal a vyháňa do zahraničia.

Nech si teraz celá odborná a laická verejnosť spraví sama úsudok a zváži, či je dôležitejšie chrániť záujem nejakých skupín alebo vplyvných jednotlivcov, nezmyselne sa hádať o názve a činnosti inej organizácie pretože ktosi má s ňou nejaký problém, alebo je rozumnejšie v prospech občanov a tohto štátu spájať svoje vedomosti a zručnosti bez ohľadu na to, či sa niekto niekomu páči alebo nie.

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Výzva právneho zástupcu SKSI :

Chýbajúca kontrola stavebných projektov predražuje stavby!

Tlačová správa zo dňa 29.11.2018

V posledných dňoch sa objavili závažné problémy s konštrukciou mostu SNP v Bratislave a dnes vyšla informácia, že práve rekonštruovaný most v Martine má výrazne väčšie poškodenia, ako predpokladal projekt, na základe ktorého bola vysúťažená jeho obnova.

Pre životnosť a bezpečnosť mostov sú mimoriadne dôležité pravidelné priebežné odborné obhliadky všetkých konštrukčných častí, od ich pravidelnej údržby a včasného odstraňovania zistených porúch. Tieto pravidelné kontroly a priebežné opravy znižujú riziká kolíznych stavov mostov a tiež znižujú technickú a finančnú náročnosť generálnych opráv.

Je zarážajúce, že až počas stavebných prác zhotoviteľ zisťuje, že poruchy mostu v Martine sú vo väčšom rozsahu, ako rieši projekt. Takáto situácia, ktorá pre chyby v projekte aj tejto stavby prinútila objednávateľa prerušiť stavebné práce a dať prerobiť projektovú dokumentáciu v posledných cca 20 rokov na Slovenských stavbách už vôbec nie je neobvyklá.

Medzi inými sa vynára aj otázka, ako prebiehala príprava a kontrola projektu, keď sa až po verejnom obstarávaní počas vykonávania stavebných prác zistí, že v projekte nie sú obsiahnuté všetky problémy mostu. Ako mohol byť takýto projekt podkladom pre výber stavebnej firmy a schválenie ceny prác vo verejnom obstarávaní?

Stavebná komora v tejto súvislosti opätovne poukazuje na ďalšiu dieru v Slovenskej legislatíve pre stavebníctvo, a to na chýbajúce odstupňovanie projektovej prípravy ale hlavne na chýbajúcu, zákonom upravenú povinnú kontrolu projektovej dokumentácie pred podaním na stavebné konanie, do výberového alebo verejného obstarávania, hlavne však pred zahájením stavebných prác. Kontrolou projektu by sa určite predišlo k pozastaveniu výstavby pre jeho chyby, a tiež by sa predišlo oddialeniu termínu ukončenia prác so zvýšením pôvodnej ceny. Povinnosť kontrolovať projekty, ako aj iné kontrolné procesy a osobnú zodpovednosť vo výstavbe sme na Slovensku už mali, ale v prvej polovici deväťdesiatych rokov boli v legislatíve úspešne zlikvidované.

Je už niekoľko hodín „po dvanástej“, ale je nevyhnutné aby sa zodpovední štátni úradníci a politici prestali správať k stavebníctvu a k stavbám ako k rožkom v predajni alebo ako k tovaru na tvorbu zisku. Viac ako dve desiatky rokov na Slovensku chýba systém, kontrola a poriadok v stavebníctve od projektovej prípravy až po odovzdanie stavby. Aj preto tu teraz máme rastúci trend problémov s bezpečnosťou mostov, s budovami aj v štátnom vlastníctve, stále častejšie sa stretávame s problematickými projektmi, chýba účinná kontrola všetkých stavebných činností a v stavebníctve prakticky neexistuje osobná zodpovednosť, atď, atď.

Máme za to, že je skutočne najvyšší čas sa správať k mostom, cestám, verejným budovám a vôbec ku stavbám infraštruktúry konečne zodpovedne. Sú to stavby pre nás všetkých bez ohľadu na spoločenské postavenie. Stavby treba pravidelne odborne kontrolovať, udržiavať a opravovať aby nám bezpečne súžili zvlášť, keď sa Slovenskej ekonomike výborne darí, aby sme jedného dňa neboli prekvapení, že opäť nejaký most, alebo budova zabíjali, prípadne len spadli… K výrobe áut na Slovensku sa nikto takto nezodpovedne nespráva ako ku stavebníctvu…

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR

 

Linky na články:

Kalendár udalostí
december 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
« nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.