Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: november 2018

Most nad železnicou v Leviciach stále – roky neopravujú.

Vo spravodajstve TV Markíza dňa 23.11.2018 sa vrátili k nebezpečnému mostu – nadjazdu nad železnicou. Roky kompetentní vedia o havarijnom stave, boli podané petície za jeho opravu, opravy síce prebiehali ale nie tie, ktoré mali chrániť a obnoviť nosné konštrukcie, hlavne armatúru mostu. Odkladanie drobných a malých opráv spôsobuje rast a rozširovanie poškodzovania mostových a vôbec stavebných konštrukcií, potom sa nečudujme, čo sa deje s aj s mostom v Leviciach, v Nitre, v Šali, Hlohovci a inde na Slovensku. Najkrajšie je, že hovorkyňa ministerstva vyhlási, že most je opäť vysúťažený, ale preverujú ešte projektovú dokumentáciu…. To dali do súťaže neskontrolovanú dokumentáciu ? Podľa čoho potom určili cenu rekonštrukcie? Budeme znovu rušiť súťaž alebo sa spravia dodatky k projektu a cene? TV reportáž :

Ivan Pauer

24.11.2018

Rozhovor prezidenta SKSR Ivana Pauera s redaktorkou Hospodárskych novín

Dňa 22.11.2018 redaktorka Hospodárskych novín pani Púpavová položila Ivanovi Pauerovi niekoľko otázok ohľadom problémovej stavebnej pamiatky, mostu SNP v Bratislave, an ktorom sa zistilo niekoľko závažných porúch. Pre nedostatok priestoru pre celý rozhovor v HN Vám poskytujeme kompletné znenie otázok a odpovedí.

 

Dobrý deň pán Pauer,

chcela by som sa opýtať na stav Mostu SNP. Aký je váš názor na to, že sa objavili celé skorodované časti?

Na každom moste a stavebnej konštrukcii sa po čase – rokoch intenzívneho používania objavia väčšie, či menšie poruchy, v tomto prípade skorodované časti. Preto sa pri tomto zistení objavuje niekoľko otázok Prvou otázkou je, ako a v akých intervaloch sa vykonávali priebežné a podrobné technické obhliadky mostu a na akej odbornej úrovni. Druhá otázka je s akým výsledkom sa tieto kontroly vykonali a ako výsledky vyhodnotil a naložil s nimi správca a vlastník mostu. Treťou zásadnou otázkou je, ako často a v akom rozsahu sa zistené poškodenia stavebnej konštrukcie opravovali. Štvrtou otázkou je či a ako boli udržiavané a vymieňané súčasti mosta ktoré je nutné pravidelne meniť, napr. ložiská, sedlá a pod. Ďalšou otázkou je, ako boli prideľované peniaze na údržbu a opravy mostu, atď.

Stáva sa to často pri takýchto významných mostoch?

Intenzita objavovania porúch na mostoch a stavebných konštrukcií je závislá na intenzite dopravy, zaťažovania a preťažovania konštrukcie ale hlavne pravidelnej bežnej odbornej prevádzkovej údržby a včasného odstraňovania závažnejších porúch konštrukcií. Som presvedčený, že čím častejšie sa budú odstraňovať malé poruchy konštrukcií, tým menej často sa budú objavovať veľké poruchy, alebo havárie. Samozrejme za predpokladu, že sa budú vykonávať odborné technické obhliadky a poruchy sa budú odborne odstraňovať, čo je najefektívnejšie pre zamestnanosť a úsporu peňazí za veľké, rozsiahle nárazové opravy ako bude asi aj táto.

Je podľa vás štandardný postup, že nechali doslovne diery v moste a ľudia ho ďalej používajú?

Rozhodne toto štandardný postup nie je, ale ukazuje sa, že začína byť v posledných rokoch stále častejší. Zodpovední pracovníci na vysokých postoch sa neustále chvália, ako sa Slovenskej ekonomike darí, peňazí je dosť, počúvame, že aj na údržbu aspoň, kde tu, ale prečo sa takýmto problémom nepredchádza už nevysvetľuje nikto. Neustále hasíme problémy tvorením ešte väčších problémov, v tomto prípade je to ďalší most… Nešetríme náhodou peniaze tam, kde nemáme, alebo je tu problém s plánovaním a prerozdeľovaním peňazí z rozpočtu.

Kedy most spĺňa podmienky, aby sa z bezpečnostných dôvodov uzavrel?

Most splní podmienku na uzatvorenie vtedy, keď budú jeho kľúčové konštrukcie tak narušené, že budú ohrozovať samotný most a verejnosť pohybujúcu sa po moste a v jeho okolí. Toto však musia posúdiť stavební špecialisti pre konštrukcie mostov a statiku. 

Existuje podľa vás riziko, že v prípade ďalšieho ignorovania by mohol dopadnúť ako v Janove?

Takéto riziko sa nedá vylúčiť ak sa budeme k verejným stavebným konštrukciám chovať tak, ako sa posledných 25 rokov ku nim chováme, a to nie len ku tomuto mostu! Toto by si mali uvedomiť všetci zodpovední pracovníci a politici! Nedá sa donekonečna len brať, používať verejné stavby bez pravidelnej kontroly, údržby, bežných opráv a generálnych opráv. Všimnime si, že za posledných možno 10 rokov nám narastá množstvo problémov takmer v každom rezorte. V stavebníctve to vnímame veľmi citlivo, pretože sa jedná o bezpečnosť nás všetkých a nejde len o naše zdravie, ale každý zodpovedný sa tvári, že ide len o maličkosti. Som zvedavý, kedy bude ďalšia fatálna nehoda nejakej stavby, aby sa k stavebníctvu zodpovední štátni úradníci a politici prestali správať ako predajni s rožkami a k tvorbe zisku za ich predaj, asi nejde o problém, ktorý sa ich a verejnosti netýka . Viac ako dve desiatky rokov na Slovensku chýba systém a poriadok v stavebníctve, ktorého dôsledky teraz máme v problémových mostoch, tam v železniciach, inde v chátrajúcich budovách v štátnom vlastníctve. Je hodinu po dvanástej aby sme zachraňovali čo sa dá, bude to však stále drahšie ak sa zodpovední nezobudia, Ivan Pauer 22.11.2018

 

Ďakujem za odpovede. Veľmi si vážim, že ste si našli čas.

Niektoré detaily z láuky:

 

 

 

 

 

Zdroj foto: www.bratislava.dnes24.sk

Autor:

Ivan Pauer

Nezmyselné útoky na našu komoru spôsobil odchod 5 členov z SKSR. K 20.11.2018 máme 531 riadnych a 1364 pridružených členov.

Vážení členovia našej komory a verejnosť,

niektorí členovia našej komory, ktorí sú súčasne ako fyzické osoby v inej komore „zo zákona“ a v združení veľkých stavebných a výrobných firiem si vyhradili byť zverejnení na našom portáli. Pretože počet týchto požiadaviek v poslednom období mierne narastal hlavne zo strany projektantov (celkom 5. členov), náš Úrad komory so súhlasom jej prezídia operatívne rozhodol zrušiť uverejnené mená osôb a inovovaný – doplnený zoznam do prehodnotenia valným zhromaždením  nezverejní. Túto novú situáciu a pre niektorých členov aj osobnostne citlivú budeme riešiť na riadnom VZ našej komory dňa 25. 02.2019.

Pri tejto príležitosti touto cestou ďakujeme všetkým členom našej komory, že napriek určitej diskriminácii a nevôli ich „materských“ organizácií u nás zotrvali.

Z nepochopiteľných dôvodov ktosi opäť v októbri spustil druhú vlnu ohováračskej kampane proti nám (prvá v máji a v júni 2018) u niektorých našich členov, právnických osôb ale aj partnerov o ktorých je známe, že s nami spolupracujú, alebo idú spolupracovať. Najnovšie sa objavujú pod nepravdivými menami urážajúce maily na mediálne vyjadrenia prezidenta našej komory o jeho neodbornosti, ktoré poskytol médiám na ich žiadosť s odporúčaním pisateľov, aby sme sa nemiešali do kompetencií iných čo o veciach a problémoch v stavebníctve vedia viac. Len na okraj uvádzame, že za celú históriu mediálnych výstupov naša komora nedostala ani jedno negatívne stanovisko z verejnosti, naopak stále viac sa na nás občania, firmy a úrady obracajú so žiadosťami o pomoc…

Prosíme touto cestou autorov e-mailov, aby vo svojej kritike boli vždy konkrétni a nie všeobecní, pretože kritika pomôže zlepšiť prácu nie len prezidenta, ale celej našej komory. O nekonkrétne vyjadrenia nie je záujem, ukazuje to len na zúfalé konanie a bezmocnosť ich autorov, alebo autora. Je to z určitého pohľadu smiešne a primitívne, ale môžeme každého ubezpečiť, že aj túto „kampaň“ a zrejme aj budúce prežijeme, ako všetky predchádzajúce.

Naša komora síce nemá 25 ročnú históriu a tisíce nedobrovoľných členov, aby vôbec mohli vykonávať svoju odbornú prácu, pre ktorú po absolvovaní niekoľkoročného štúdia vykonali štátne  skúšky s maturitným vysvedčením, alebo štátnice s univerzitným diplomom, ale 531 riadnych dobrovoľných členov má pre nás oveľa vyššiu hodnotu, ako niekoľko tisíc členov s povinným členstvom.

Náše niekoľkoročné pretrvávajúce úsilie je  spájať stavebných odborníkov v celospoločenskom záujme a nie ich nezmyselne rozdeľovať na menšie, alebo väčšie záujmové skupiny a kasty, čo vyhovuje niektorým politikom a ich donorom, aby si tvorili a deformovali zákony pre stavebníctvo a verejnosť len vo svoj prospech. Tento dlhoročný roztrieštený stav má za následok devastáciu nášho stavebníctva, klesajúcu úroveň odbornosti, ničenie životného prostredia a sadenie skladových hál s montovňami do ornej pôdy namiesto sadenia poľnohospodárskych plodín a namiesto výsadby stromov v lesoch ich vyrubujú a na ich mieste sadia hotely a lyžiarske vleky, keď naše hory trpia stále väčším nedostatkom snehu.

Dokedy bude tento hlúpy, sebazničujúci a verejnosť poškodzujúci stav pretrvávať ?

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Útok Hackera na naše E-mail adresy.

Oznamujeme našim cteným členom a verejnosti, že v týchto dňoch boli niektoré naše e-mailové adresy napadnuté a je je z nich odosielaná pošta rôznym adresátom s obsahom, ktorý sme dali analyzovať a taktiež sa experti pokúsia zistiť iniciátora tohto činu.

Prosíme týmto našich členov a ctenú verejnosť aby nám nahlásili prípady  doručenú poštu s podozrivým obsahom z našich adries:

akcie@stavebnakomora.sk

prezident@stavebnakomora.sk

stavebnyzakon@stavebnakomora.sk

urad@stavebnakomora.sk

konferencia@stavebnakomora.sk 

seminar@stavebnakomora.sk 

info@stavebnakomora.sk 

 

Podozrivý obsah podľa informácie providera by mala byť z obdobia 16.09.2018 do 20.11.2018

Ďakujeme za pochopenie.

 

Sekretariát SKSR,

20.11.2018

CECHOVÉ DNI 2019

CECHOVÉ DNI 2019
16. ročník odborných seminárov o strechách
Téma:
POZNATKY A SKÚSENOSTI CECHU STRECHÁROV SLOVENSKA

 PROJEKT VS REALIZÁCIA

RIEŠENIE KRITICKÝCH DETAILOV STRIECH

 termín ● mesto ● miesto:

  1. február 2019 – streda     Banská Bystrica, hotel LUX
  2. február 2019 – štvrtok    Nitra, hotel MIKADO
  3. február 2019 – utorok     Košice, hotel CENTRUM
  4. február 2019 – streda      Žilina, hotel HOLIDAY INN

 

 CECHOVÉ DNI 2019 sú určené pre:

STAVEBNÝ DOZOR

realizačné firmy, projektantov, architektov, investorov, správcov budov, pedagógov a ostanú stavebnú verejnosť

Konferencia KOBD 2018

Konferencia KOBD 2018:

KOBD je medzinárodná konferencia, ktorá už má svoju tradíciu a stala vyhľadávaným odborným podujatím zameraným na obnovu, správu a financovanie bytových domov. Tohtoročný podtitul konferencie je Budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Kalendár udalostí
november 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
« okt   dec »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.