Stavebná komora Slovenskej republiky

Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Trestné oznámenie vo veci Tragickej havárie bytového v Prešove

Trestné oznámenie vo veci Tragickej havárie bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove pre podozrenie zo zvlášť závažného trestného činu všeobecného ohrozenia s následkom usmrtenia a ujmy na zdraví ľudí.

Sledujeme dianie a vývoj udalostí okolo tragickej havárie bytového domu a okolia na Mukačevskej ulici v Prešove.

Podľa známych medializovaných informácií polícia a vyšetrovateľ zaistil troch hlavných vinníkov. Ide údajne o troch robotníkov, ktorí vykonávali stavebné prace prerážanie podzemnej trasy pre nejaký podzemný rozvod.

Na základe našich odborných vedomostí a desaťročia trvajúcej odbornej praxe plne nezdieľame názor médií a vyšetrovateľov, že hlavnými vinníkmi sú traja nešťastníci, ktorí obsluhovali technologické zariadenie na vykonanie prikázanej práce.

Je všeobecne známe, že systémom podvrtávania, pretláčania, podtunelovania otvorov pre vloženie rôznych rozvodov ľudovo nazývaným „krtkovanie“ sa občas stáva, že bez vplyvu operátora zariadenia pretláčacia hlavica po náraze na tvrdú prekážku nekontrolovane zmení smer. Toto sa mohlo stať aj v danom prípade, ale mohlo sa stať aj to, že plynové potrubie nebolo tak uložené ako to niekto deklaroval pri vyjadrovaní k projektovej dokumentácii. Toto však podľa nášho odborného názoru a skúseností našich odborníkov nie je hlavnou príčinou tragickej havárie a výbuchu nahromadeného plynu v bytovom dome. Mohol byť len spúšťačom ak naozaj ním bol.

Dlhodobo hromadený plyn v bytovom dome bez jeho odvedenia z budovy je podľa nášho odborného názoru primárnou príčinou tragickej havárie.

Na základe uvedeného týmto podávame trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania zvlášť závažného trestného činu na neznáme osoby, ktoré podľa nášho odborného názoru pravdepodobne zanedbali svoje povinnosti pri výkone svojej práce a funkcie, čím mohli spôsobiť usmrtenie ľudí, ujmu na zdraví a majetku.

 

Dňa 11.12.2019

Ivan Pauer

Prezident Stavebnej komory SR

Návrat k nešťastnému panelovému domu v Prešove

Vraciame  sa ešte k nešťastnému panelovému domu s tragickým koncom v Prešove, pretože táto havária okrem našich už zverejnených stanovísk zanechala niekoľko principiálnych otázok.

Podľa známych informácií polícia a vyšetrovateľ zaistil troch hlavných vinníkov. Ide údajne o troch robotníkov, ktorí vykonávali stavebné prace prerážanie podzemnej trasy pre nejaký podzemný rozvod.

Zostávajú nám nezodpovedané otázky:

 1. Kto je objednávateľom prác?
 2. Kto zabezpečoval projektovú dokumentáciu?
 3. Kto vyhotovil projektovú dokumentáciu?
 4. Kto zabezpečoval vyjadrovačky k projektovej dokumentácii?
 5. Kto všetko sa vyjadroval k projektovej dokumentácii a aké podmienky zadal?
 6. Kto vydal stavebné povolenie a s akými podmienkami?
 7. Kto nariadil, dal príkaz na vykonanie prác?
 8. Kto na stavbe priamo riadil stavebné práce?
 9. Kto priamo na stavbe vykonával dozor nad vykonávanými prácami?
 10. Kto zameral podzemné rozvody?
 11. Prečo nebol zastavený plyn v potrubí, keď bolo známe, že sa v jeho blízkosti budú vykonávať pretláčacie práce v zemi?
 12. Kto zabezpečoval havarijnú službu zo strany vlastníkov sietí v mieste vykonávaných prác?
 13. Kto zodpovedal za havarijnú službu zo strany vlastníkov sietí v mieste vykonávaných prác?
 14. Kto a ako poučil robotníkov o bezpečnosti a spôsobe vykonávania prác v mieste vykonávania prác?
 15. Kto nahlásil únik niekoľko dní unikajúceho plynu na dispečing havarijnej služby?
 16. Ak bola naozaj nahlásená porucha úniku plynu, kto bol zodpovedný za jej odstránenie?
 17. Ak bola naozaj nahlásená porucha úniku plynu, prečo nebola po niekoľko dní odstránená?
 18. Ako bolo zabezpečené a zachované pôvodné vetranie stupačiek v bytovom dome?
 19. Ako bolo zachované a udržiavané pôvodné vetranie bytov a bytových jadier cez rozvodné vzduchotechnické zariadenia v stupačkách domu?
 20. Ako bolo zabezpečené a zachované ukončenie a vyústenie vetrania bytov a stupačkového priestoru nad strechou? Bolo voľné ?
 21. Ak bolo vzduchotechnické potrubie z bytov a kanalizácií prerušené alebo zaslepené po rôznych stavebných zmenách, kto ich vykonal, kto vyhotovil projektovú dokumentáciu a kto ju na stavebnom úrade schválil?
 22. Vyšetruje niekto plynárov za to, že plyn tam podľa neoficiálnych informácií niekoľko dní zapáchal a unikal a oni nič nerobili napriek tomu, že porucha bola nahlásená ?

Minimálne na tieto otázky by mal vyšetrovateľ nájsť odpovede, aby neboli nakoniec obvinení a odsúdení nevinní ľudia…

Ivan Pauer

Prezident Stavebnej komory SR

Tragická havária panelového domu v Prešove

Stavebná komora Slovenskej republiky prejavuje hlbokú sústrasť a účasť s pozostalými rodinami, priateľmi a susedmi nad stratou ich blízkych po tragickej havárii v bytovom dome na Mukačevskej ulici č. v Prešove. Táto tragédia je o to väčšia, že je možné, že obyvatelia domu stratili nie len svojich blízkych ale aj strechu nad hlavou.

Stavebná komora SR v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že táto tragédia sa vôbec nemusela stať, keby niektorí vlastníci bytov v panelových domoch nehazardovali so stavebnými úpravami bez ohľadu na to, či im to nejaký nezodpovedný projektant a statik bez znalostí a vlastností panelových sústav technicky vyrieši alebo nie. Stavebných zmien v panelových domoch je na Slovensku veľké množstvo a veľké množstvo ich je nebezpečných! Máme za to, že takýmto a podobným nešťastiam sa mohlo a môže predísť, keby stavebné úrady zodpovednejšie a razantnejšie pristupovali ku zmenám v panelových domoch a tieto zmeny jednoducho nepovoľovali, pretože panelové sústavy okrem pôvodných plastovo-kovových bytových jadier nepoznajú pojem nenosná priečka! Taktiež by stavebné úrady nemali vydávať dodatočné stavebné povolenia a súhlasy s ohláseniami na stavebné úpravy v panelových domoch! Mali by dôrazne, nekompromisne a neodkladne trvať na odstránení takýchto zmien a ich vinníkov tvrdo a nekompromisne sankcionovať, prípadne odovzdať na doriešenie prokurátorovi ako trestný čin všeobecného ohrozenia.

Tu niet výhovorky, že máme 42 zmenami zdevastovaný starý stavebný zákon. Starý, teraz platný stavebný zákon umožňuje tieto neodborné zmeny do panelových sústav riešiť a dajú sa riešiť aj podľa Občianskeho a Trestného zákona.

Stavebná komora SR pre snahu „zamiesť pod stôl“ niektoré zatiaľ menšie havárie podala už viac trestných  oznámení. V takýchto prípadoch nebýva len jeden vinník, je to zvyčajne súhra viacerých faktorov a osôb za nimi, ktorých jadro vidíme vo výraznom a rastúcom poklese odbornosti ako aj v deštrukcii a v strate osobnej zodpovednosti, v neexistencii striktne platných technických noriem (sú len odporúčanim), v strate právneho povedomia takmer v celej spoločnosti a v strate v rešpekt pred zákonom a výkonom uplatnenia zákona.

Nech je toto tragické nešťastie ako ďalšia mimoriadne vážna výstraha všetkým tým, ktorí vykonali a chcú vykonávať a odsúhlasovať akékoľvek zmeny v bytoch panelových domov!

Je najvyšší čas počúvať odborníkov a nie laikov a lobistov v stavebníctve.

So všetkou úctou k obetiam a pozostalým

Ivan Pauer,

Prezident Stavebnej komory SR

Havária zateplenia stropu v Levickej škôlke!

V levickej škôlke sa zrútil podhľad pripevnený k stropu. Šťastím v nešťastí bolo, že k zrúteniu došlo zrejme počas víkendu, kedy boli malí škôlkári doma. Podľa informácií TV Markíza je paradoxom, že nešlo o starý podhľad, ale o zrekonštruovaný. O stanovisko k nepríjemnej udalosti sme požiadali mesto Levice i firmu, ktorá škôlku rekonštruovala

Rastislav Juhár, prednosta Mestského úradu v Leviciach vysvetlil, že napriek vážnosti situácie na predmetnej stavbe si nedovoľuje fabulovať a nahrádzať odborné stanoviská, ktoré pre mesto k tejto záležitosti pripravujú odborníci v statike a súdny znalec v odbore stavebnom.

„Predmetná stavba bola projektovaná na základe verejného obstarávania externe, stavebný dozor bol externý a samotný dodávateľ bol vybraný na základe verejného obstarávania,“ ozrejmil Juhár a dodal, že strop bol zrekonštruovaný formou kotvenia, zasieťkovaním, prekrytím lepidlom a stierkou.

„Uvedená metóda sa používa v stavebníctve, samozrejme musia byť dodržané všetky technologické postupy a tie určuje projekt,“ vysvetlil v reakcii na otázku, prečo nebola na tak značnej ploche stropu využitá sadrokartónova konštrukcia.

Konať v tomto prípade začala aj polícia. „Polícia v Leviciach začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla vo vyjadrení Renáta Čuháková z oddelenia komunikácie Krajského riaditeľstva PZ v Nitre.

Toľko v skratke z médií:

Náš názor je taký, že zvolený postup, ktorý navrholprojektant nebol vhodný. ale aj z toho mála fotodokumentácie máme názor, že aj samotné vyhotovenie má svoje problémy…

Zdroj: Hlavné správy, SME a Pravda.

Autor: Ivan Pauer

PUR Rýchlo nastriekaná izolácia – možné riziká

Rýchlo nastriekaná izolácia nemusí byť tá najlepšia voľba pre Váš dom.

Cech strechárov Slovenska upozorňuje na zavádzajúce praktiky realizačných firiem, ktoré sa zaoberajú montážou striekanej PUR izolácie. Podstatným nedostatkom tohto riešenia v porovnaní s tradičnými postupmi je náchylnosť na chyby počas montáže, vedúce k nedodržaniu izolačných vlastností a ohrozeniu zdravia. Keďže CSS sa dlhodobo venuje zvyšovaniu kvality realizácií v oblasti striech, pokladáme za povinnosť upozorniť na viacero odborných problémov, spojených s aplikáciou striekanej izolácie pri zateplení šikmej strechy.

Izolačné vlastnosti striekanej peny značne kolíšu, kvalitu nikto nepreveruje.

V prvom rade, pri striekanej pene je kvalita výslednej izolácie závislá na mnohých faktoroch (teplota chemických komponentov, teplota a vlhkosť vzduchu pri aplikácii, teplota a vlhkosť povrchu konštrukcie, kvalita povrchu konštrukcie – prach, mastnota…),  ktoré je mimoriadne náročné ovplyvniť. K tomu sa pridáva spôsob aplikácie, ktorej výsledný efekt výrazne ovplyvňuje montážnik. Tieto skutočnosti realizačné firmy neriešia a v praxi sa stretávame so zásadnými chybami striekanej PUR izolácie a s nedostatočnými izolačnými vlastnosťami.

Pri tradičných minerálnych izoláciách, ako aj pri fabricky vyrábaných PIR penách podliehajú kvalitatívne vlastnosti izolácie prísnej kontrole. Tá je realizovaná pravidelným odberom vzoriek a skúšaním vo výrobnom závode a užívateľovi garantuje deklarované vlastnosti počas celej životnosti stavby. Konštrukcie zateplené tradičnými minerálnymi izoláciami alebo fabricky vyrábanými PIR penami majú deklarované nielen tepelné, ale aj protipožiarne, akustické a hlavne statické parametre, kde správnym návrhom vrstiev konštrukcie predchádzajú kondenzácii vlhkosti v konštrukcii, a tak bránia tvorbe hniloby a plesní v drevenom krove alebo stene.

V prípade striekanej izolácie ide o polyuretánovú (PUR) penu alebo  polyizokyanurátovú (PIR) penu, ktorá sa skladá z methylen diphenyl diisocyanátu (MDI) a tekutého polyhydroxylového produktu obsahujúceho napeňovadlo (polyol). Jednotlivé zložky peny sa miešajú priamo na stavbe, teda výsledná kvalita je výrazne ovplyvnená montážnikom. Výrobca nemôže užívateľovi garantovať parametre ako v prípade tradičných izolácií, keďže dodáva len jednotlivé chemikálie. V skratke, výsledné izolačné vlastnosti vznikajú priamo na stavbe a nikto detailne nepreveruje kvalitu a vlastnosti takto zrealizovanej izolácie.

 

Zložky striekaných pien ohrozujú zdravie, pri neodbornej manipulácii so zásobníkmi môže dôjsť ku chemickej reakcii a hrozí výbuch zásobníkov.

Ďalšie problematické momenty nastávajú pri miešaní peny, aplikácii peny a pri plnení technických požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe ako i pri užívaní stavieb napr. pri nebezpečnom vyhotovení napojenia horľavej izolácie na komín prestupujúci strechou a pod.

Cech strechárov Slovenska tiež upozorňuje, že samotné zložky peny sa radia medzi nebezpečný odpad, sú horľavé, výpary z nich sú toxické a môžu spôsobiť silný astmatický záchvat pri vdýchnutí.  Zložky reagujú so vzdušnou vlhkosťou, pri vystavení tejto vlhkosti sa vytvára CO2, narastá tlak a pri neodbornej manipulácii hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Špecialisti Cechu strechárov Slovenska sú kedykoľvek pripravení konzultovať túto problematiku a poskytnúť ďalšie informácie laickej aj odbornej verejnosti – realizátorom, montážnym firmám, výrobcom alebo predajcom stavebných materiálov.

Autor: pracovná skupina Cechu strechárov pod vedením Ing.Martin Keszegh (ISOVER)

Výročie 100 rokov od úmrtia architekta Blažeja Bullu

Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne si pripomenul zabudnutého významného architekta Blažeja Bullu, ktorý projektoval nielen väčšinu najvýznamnejších budov na námestí v Dolnom Kubíne, ale je aj autorom mnohých budov po celom Slovensku. Venoval sa najmä architektonickej práci, v ktorej ako prvý u nás čerpal z ľudovej architektúry. Svojou tvorbou ovplyvnil i architekta Dušana Jurkoviča, ktorý bol vtedy u neho na praxi. Okrem toho sa venoval aj dramatickej tvorbe. Vo svojich drámach, ku ktorým komponoval aj hudbu, spracúval väčšinou rozprávkové námety.

Narodil sa ako Felix Bullya 19. mája 1852 v rodine Petra Bullu a jeho manželky Jany rodenej Kohútovej. Vzdelanie získaval na ČVUT v Prahe, kde študoval staviteľstvo. Počas štúdia sa stal členom spolku slovenských študentov Detvan. Po návrate na Slovensko sa usadil v Martine, kde si zriadil vlastnú staviteľskú kanceláriu. Projektoval viacero budov v Martine, Tisovci, Dolnom Kubíne a ďalších slovenských mestách a obciach. Ako staviteľ pracoval i v Samarkande, no po neúspechoch sa vrátil späť do Martina a už nepokračoval vo svojej architektonicko-staviteľskej činnosti. Zomrel 1. novembera 1919 v Martine.

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org

https://www.youtube.com

https://www.facebook.com/maticasvk/

Rysuje sa revolúcia v stavebnictve? Českí betonári prišli s patentom na takzvaný „rebeton“

Františku Polákovi, muži se čtyřicetiletou praxí v oblasti výroby betonu, se podařilo to, o co se experti po celém světě snaží už řadu desetiletí. Vymyslel, jak štěrk v betonu nahradit stavební sutí. Beton z recyklovaných materiálů znamená jak úsporu vstupních nákladů, tak také větší ohleduplnost k životnímu prostředí. Bohuslavem Slánským, specialistou společnosti Skanska na vývoj a inovace, sledujeme provoz v jedné z nejvytíženějších tuzemských betonáren. Chystají se tu na zajímavou novinku. „Rozhodli jsme se nahradit kamenivo, které se do betonu standardně dává, stavební sutí,“ vysvětluje Slánský. O něco takového se experti snaží celé generace. Teď se to podle všeho konečně podařilo. Postup, který umožňuje plnou certifikaci betonu ze stavební suti, vyvinuli specialisté společnosti ERC-Tech.

Pokračovanie a celý článok tu.

Zásahy v bytoch do panelových sústav a dôsledky v praxi – jeden z mnohých príbehov na Slovensku

Ako je všeobecne známe, naša organizácia je rôznymi úradmi, inštitúciami, spoločenstvami a súkromnými osobami pozývaná na riešenie technických problémov s ich budovami. V poslednom období cca 4-5 rokov ale hlavne posledné dva roky pozorujeme nárast problémov so statickou bezpečnosťou panelových bytových budov po rôznych stavebných zásahoch do ich konštrukcií. Tento nárast geograficky pozorujeme hlavne v smere zo západu na východ Slovenska.

Skúsime z pohľadu našich skúseností na jednom modelovom prípade poukázať na príčiny a dôsledky nezodpovedného konania hlavne vlastníkov bytov, ale aj celej skupiny osôb a úradov, ktoré sa hlavne sekundárne na probléme statických porúch v panelových sústavách nejakým spôsobom úspešne podieľajú.

V predchádzajúcich rokoch bol boom v zateplovaní bytových domoch a ako to na Slovensku býva, nie sú v spoločenstvách peniaze. Preto podáva pomocnú ruku Štátny fond rozvoja a bývania a neskôr sa prispôsobili aj komerčné banky. Samozrejme tieto bankové domy a vláda si za výdatnej pomoci výrobcov tepelnoizolačných materiálov spolu s niektorými odborníkmi z oblasti zateplovania a úspor energií stanovili minimálne kritériá na získanie štátnej podpory a zvýhodnených úverov. To je všetko veľmi pekné, ale má to jeden povestný háčik, že v 99% projektov dodatočného zateplenia neobsahuje komplexný detailný statický posudok na vplyv novej niekoľko tonovej  záťaže zateplenia na budovu a jej podložie.

Na druhej strane je potrebné priznať, že zateplenie má aj pozitívnu stránku v úsporách na energetickej náročnosti budovy a sídliská sú už vizuálne pestrejšie a krajšie, oproti pôvodnej šedivosti a jednotvárnej uniformite.

Nech však podpora zateplovania bola a je na akejkoľvek úrovni, je faktom, že táto pomoc významne pomohla pri obnove bytových domov. Na Slovensku sú obyvatelia hlavne v panelových domoch možno aj vďaka výborným makroekonomickým hospodárskym výsledkom štátu a zvyšovania nákladov na kúpu zastaralých zbraňových systémov na obranu pred východným nepriateľom stále chudobnejší, preto v geografickom v smere zo západu na východ sa stretávame menej bohatými a menej schopnými vlastníkmi investovať do údržby ich vlastného spoločného domu.

Ako to však býva, skoro v každom spoločenstve sa nájdu jedinci v lepšej finančnej kondícii, a chcú si svoje bývanie v paneláku vylepšiť a priblížiť k úrovni v rodinnom dome, ale na výstavbu rodinného domu nemajú. Preto sa rozhodnú svoj dvoj či troj izbový bytík dispozične zmeniť. V lepšom prípade si na zmenu nájdu schopného architekta, ktorý navrhne nový až ideálny dizajn ich bytu v „pochmúrnom“ paneláku.

Niektorí sa zasa ako správni Slováci cítia na dostatočnej odbornej výške v oblasti stavebníctva a zmenu bytu si navrhnú a vykonajú sami. Zavolajú si šikovných majstrov a tí sa s vervou pustia do zmien.

No žiaľ, čoraz častejšie sa stáva, že sa v týchto panelákoch nájdu nespokojní závistlivci, ktorí nemajú peniaze na zmeny v ich bytoch a musia sa uspokojiť s nechcenými zmenami v podobe zmeny tradičnej hladkej maľovky a stien na plastickú a rôznych nepravidelných „grafických liniek“ na stenách spôsobených trhlinami. Aby to nebolo všetko, títo nespokojenci sa nevedia biologicky prispôsobiť vstupu prírody do ich bytov v podobe kolónií rôznych húb a nemienia sa s nimi podeliť o zmenené životné prostredie v ich bytoch po stavebných úpravách susedov.

Takíto nespokojenci, ktorím susedia po stavebných zásahoch do panelovej sústavy umožnili žiť s prírodou v podobe rôznych kolónií húb v bytoch,  narobia potom v dome veľmi zlú krv pretože sa začnú ponosovať predsedovi spoločenstva a žiadať nápravu pre záchranu ich bytu a domu. Keď predseda spoločenstva nekoná, títo nespokojenci začnú vynášať vnútorné veci domu stavebnému úradu, úradu verejného zdravotníctva, a keď ani to nepomôže hľadajú pomoc v rôznych desaťročia zabehnutých profesných združeniach stavbárov oficiálne chrániacich záujmy tých ktorých odborníkov. No stáva sa, že títo skúsení harcovníci pošlú nepríjemného periodického sťažovateľa do zoznamu znalcov, kde zvyčajne ich úsilie o sebeckú záchranu ich bytu v bytovom dome zvyčajne vzdajú, pretože znalec nie je tiež lacná záležitosť a výsledok je aj tak neistý.

Sú však jedinci, ktorí aj keď nebudú mať sami čo jesť, tak aj tak idú bezohľadne za svojim sebeckým cieľom zachrániť si byt a dom.  Zaplatia si jedného znalca, ale ako sa ukáže ten o panelových sústavách nič nevie a vydá akési stanovisko, za ktoré by mu mala byť odobraná licencia aj diplomomom.

Takýto jedinec nie je spokojný s neschopným znalcom tak zase si našetrí peniažky a o rok, dva si zaplatí ďalšieho znalca a ten už vie identifikovať a dokonca aj správne popísať chyby a príčiny, ale naivne navrhuje aby si vlastníci bytového domu dali  vyhotoviť komplexný statický posudok. Nespokojenec tento druhý posudok postúpi predsedovi spoločenstva v domnení, že to s ním zatrasie, ale nezatriaslo a preto nekoná… Z nespokojenca sa stáva už „otravný vrták“ statický posudok so žiadosťou o vykonanie štátneho stavebného dohľady v byte a v dome posunie príslušnému stavebnému úradu. Na milé prekvapenie stavebný úrad vykoná štátny dohľad a dokonca dá za pravdu nespokojencovi a navrhne predsedovi spoločenstva aby zvolal domovú schôdzu a dal schváliť alebo neschváliť podrobný komplexný statický posudok na celú budovu.

Domová schôdza sa naozaj uskutoční, ale po vhodnej masáži mozgov a práce s davom vlastníci bytov drvivou väčšinou neodsúhlasia peniaze za nejaké zbytočné výpočty akémusi znalcovi z odboru statiky stavieb, ale naopak odsúdia nevďačného nespokojenca z pokusu p rozoštvanie obyvateľov domu. Stavebnému úradu to postačuje a spokojne si rieši iné prípady dúfajúc, že má od nespokojenca pokoj.

Nemá! V dome sa totiž vykonali ďalšie zmeny v bytoch a napriek upozorneniu a varovaniu niekoľkými odborníkmi vymenili pôvodný starý malý a pomalý výťah za krásny nový, väčší a rýchlejší výťah.

Nášmu nespokojencovi sa však vymkla z rúk hladina vlhkosti a pestovanie húb v byte a snahe zvaliť svoju neschopnosť na spoluvlastníkov si po roku objednal ďalší statický posudok o stave statiky budovy a akési odborné stanovisku a od združenia kontroverzných stavbárov, ktoré nie je závislé na štátnom rozpočte, alebo viazané názormi svojich členov z povinnosti.

A výsledok? množstvo stavebných zásahov do konštrukcií panelov domu, nárast trhlín vo vnútorných a obvodových konštrukciách, stavebné zmeny, ktoré mali byť stavebným úradom riešené riadnym povoľovacím konaním prebehli dodatočným ohlásením, vybúrané stužujúce prvky pre potreby zväčšenia výťahu, zvýšená vlhkosť v niektorých bytoch pri zmene parciálnych tlakoch, prerušené spoločné vzduchotechnické potrubia, stavebné úpravy bez statického posúdenia zmien v bytoch a po odstránení stien  na celú budovu a jej podložie atď, atď.

Dohra. Nespokojenec, ktorý neustále vŕta do činnosti predsedu spoločenstva, do správcu a do stavebného úradu pobúril verejnú mienku viacerých členov spoločenstva tak sa nemôže diviť, že jeho okolie začalo o ňom otvorenie rozširovať „overené“ informácie z jeho súkromia a o úrovni jeho inteligencie v snahe zlepšiť jeho postavenie v dome a v okolí.

Pre pochybnosť či tento nespokojný vrták bytu vôbec dokáže správne užívať svoj byt sa napokon spoluvlastníci rozhodli zahrnúť do programu domovej schôdze bod v ktorom spoločne posúdia   spôsobilosť nespokojného vrtáka ako užíva svoj byt, pretože pestovanie húb v jeho byte už nezvláda a huby sa môžu dostať do iných bytov spoluvlastníkov, ktorí sa nechcú pestovaniu húb v bytoch venovať. Preto sa spoločenstvo uzhodlo, že sa pokúsi súdnym nariadením o nútenom predaji bytu dať nespokojnému vrtákovi možnosť pestovať huby niekde inde v nádeji, že plesne a huby dostanú z budovy aj bez jej rekonštrukcie, pretože oni mu množstvom stavebných zmien v budove zmenou pôsobenia tlaku na základové podložie a novými trhlinami v plášti budovy vytvorili na túto bohumilú činnosť všetky podmienky a on to nezvládol…

Koniec? Nie! Našiel sa niekto, kto sa nemôže zmieriť s nezodpovednosťou pri zhotovovaní projektov, pri dodatočnom „obieľovaní“ nepovolených stavieb a zásahov do panelových konštrukcií bez dostatočnej znalosti problematiky a kto nemá rád hazard so životmi a so zdravím občanov. Ostatné je vecou prokuratúry, vyšetrovateľov a spravodlivosti na súdoch…

Ale ako to už býva, v súčasnom Slovensku nie je nič isté, pretože aj Spoločenstvo statikov správne poukazuje na chýbajúce technické predpisy a na právnu bezmocnosť tých predpisov, ktoré ešte zostali, takže brať niekoho na zodpovednosť v tomto legislatívne rozpadnutom systéme nebude ľahké…

Na neznalosť, neschopnosť a nezáujem riešiť problémy v stavebníctve a v obnove bytových domov, či zásahy do stavebných konštrukcií panelových sústav roky poukazovala aj organizácia SASDARS o.z. a nie jeden rok  poukazujeme aj naša komora… Nič z našich snáh to v tomto najmenej 25 rokov prehnívajúcom, skorumpovanom a klientelistickom systéme nepomôže, pretože dôležité sú záujmy politikov a ich strán, finančných skupín, developerov a vôbec ich donorov.

Na konci záujmu všetkých snáh politikov na Slovensku je občan a jeho peniaze na prvom mieste…

Autor: Ivan Pauer

 

Stav normatívov pre posudzovanie existujúcich stavieb v SR je kritický.

Foto: Autor SKSR

Foto: Autor SPU Nitra, internát

V dňoch 9.-11.10.2019 sa v St.Lesnej konala už 21. konferncia „Zakladanie stavieb 2019“, ktorá prebehla v skutočne pracovnej atmosfére účastníkov, ktorí jasne dali najavo svoju nespokojnosť s nevyhovujúcim stavom v oblasti technických podkladov – normatívov pre posudzovanie existujúcich stavieb v SR.

Niektorí účastníci nás informovali o veľmi zlej situácii a náraste počtu stavieb s veľmi problematickým stavom nosných konštrukcií stavebných objektov a ich zakladania, ktoré znalci a statici posudzujú pre ich zlý statický stav a ktoré sú často predhavarijnom až havarijnom stave. S touto skutočnosťou a mizerným stavom okrem legislatívy aj v príprave a preberaní technických noriem sa v posledných rokoch pri svojej práci stretávajú aj odborníci našej komory.

V tejto súvislosti musíme poukázať na veľmi zanedbanú otázku a podporu pri tvorbe a preberaní technických noriem, ktoré podľa nášho názoru musia ísť s dobou a musia byť pružné aspoň s európskym trendom ak už nie svetovým.

Stagnáciu v príprave a preberaní technických noriem a klesajúcej odbornej úrovne riadiacich a kontrolných odborníkov pri uskutočňovaní stavieb  za posledných 6-7 rokov v zásade pociťujeme aj v našej komore. Na tento stav vo svojich výstupoch poukazovala už v rokoch 2010 až 2014 aj organizácia SASDARS o.z., ale nikto z ministerstiev a združení stavbárov nechcel počúvať hlas SASDARSu.

Bohužiaľ dochádza na slová aj niektorých odborníkov z komory stavebných inžinierov aktívnych v rokoch 2010 až 2013 , ale aj iných na štátnom rozpočte nezávislých združení a firiem, že nejednotnosť, roztrieštenosť a individualizmus resp. súkromné záujmy niektorých organizácií v stavebníctve, nemôže nič dobré priniesť okrem úpadku v odbornosti stavbárov, pozvoľnému znižovaniu kvality zákonov, projektov, znižovaniu odbornosti stavbyvedúcich a stavebných dozorov a napokon v nedostatku profesionálnych remeselníkov pri uskutočňovaní stavieb s konečným dopadom na znižovanie bezpečnosti a kvality stavieb. Realita a život im žiaľ dáva za pravdu a vidieť je to aj pri príprave tzv. Nového stavebného zákona, ktorému sa teraz nebudeme venovať, počkáme si čo vláda zverejní.

Foto: Autor SKSR

Foto: Autor CENTROOM Piešťany

Z hľadiska rastu problémov s bezpečnosťou nových stavieb, ale aj starších stavieb, hlavne panelových po obnove a rekonštrukcii, či zásahov do nosných konštrukcií a statickej bezpečnosti bytoviek, je stav v príprave technických podkladov – technických noriem pre posudzovanie existujúcich stavieb na Slovensku už aj za úrovňou českej republiky. V Európskych štátoch sa nové normy na posudzovanie existujúcich stavieb a v ČR uplatňujú už od roku 2014, vrátane doplňujúcich národných noriem.

V záujme zabezpečenia potrebnej kvality posudzovania bezpečnosti existujúcich stavieb aj z hľadiska ich trvanlivosti a životnosti v Českej republike používajú – ČSN 73 0043 „Doplňujúci pokyny pro oveřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost pri zatížení prostředím. V ostatných štátoch používajú normy ISO 2394 (General principles on reliability for structures, v ČR ČSN ISO (730031) – Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí) a ISO 13 823 (General principles on the design of structures for durability, v ČR je to ČSN ISO 13 823- Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost).

Foto: Autor SKSR

Foto: Autor CENTROOM Piešťany

Preto vítame stanovisko  Spolku statikov pri komore stavebných inžinierov (SKSI). V prípade, že v záujme zabezpečenia potrebnej kvality posudzovania bezpečnosti  stavebných konštrukcií existujúcich stavieb, budeme požiadaní o podporu prípadne v danej oblasti aj spoluprácu, sme vo verejnom záujme mať na Slovensku bezpečné stavby ochotní v tejto problematike nájsť so statikmi styčné body na možnú spoluprácu.

Mimoriadne veľkým problémom na Slovensku je, že odborníci chrániaci kvalitu a bezpečnosť stavieb v minulosti až doposiaľ namiesto sprísňovania dodržiavať technické normy a kontrolu stavebných činností v sile zákona, ustúpili tlaku súkromno-komerčným záujmom politikov a developerom v neustálom zmäkčovaní podmienok pre kvalitu, bezpečnosť a kontrolu pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb.

Veľmi dobre vieme a prax to takmer denne potvrdzuje, že čo na Slovensku nie je povinné to sa nikdy nespraví a ťažko potom brať na zodpovednosť a stíhať za niektoré chyby projektantov, stavbyvedúcich a stavebných dozorov… V tomto je potrebné vykonať zásadnú a principiálnu zmenu!

V každom prípade sme pripravení prerokovať možnosť spolupráce v podpore zavedenia technických noriem ISO 2394 (General principles on reliability for structures, v ČR ČSN ISO (730031) – Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí) a ISO 13 823 (General principles on the design of structures for durability, v ČR ČSN ISO 3 823- Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost)  do sústavy v SR, ale aj v iných aktivitách prospešných pre zvýšenie odbornej úrovne Slovenského stavebníctva, ak naša komora dostane oficiálnu ponuku od kohokoľvek, komu záleží na rozvoji a kvalite nášho stavebníctva.

Autor: Ivan Pauer

Zaujímavá reportáž RTVS – REPORTÉRI – VODA V OHROZENÍ?

Živelná výstavba na juhu Slovenska ohrozuje najväčší zdroj pitnej vody. Zvíťazí individuálne právo developerov nad verejným záujmom ochrániť vodný zdroj pre polovicu Slovenska? Pozrite si reportáž Kataríny Začkovej.

REPORTÉRI – VODA V OHROZENÍ?

Živelná výstavba na juhu Slovenska ohrozuje najväčší zdroj pitnej vody. Zvíťazí individuálne právo developerov nad verejným záujmom ochrániť vodný zdroj pre polovicu Slovenska? Pozrite si reportáž Kataríny Začkovej.Páči sa Vám naša práca? Zdieľajte nás!

Zveřejnil(a) Reportéri RTVS dne Úterý 26. března 2019

Kalendár udalostí

január 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
« dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archív

Diagnostika porúch stavby

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.