Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: november 2016

SKSR pripravila a poslalla MDVRR SR návrh vyhlášky o projektovej príprave

SKSR – naša komora dňa 28.11.2016 poslala Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) návrh na vyhlášku o príprave projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavieb.

Pôvodný zákon č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) po desiatkach zmenách od roku 1993 v znení poslednej úpravy platnej od 1.1.2016 v mnohých prípadoch radikálne znížil a neustále znižuje nároky a požiadavky na rozsah, kvalitu a odbornosť projektovej prípravy a kontrolu uskutočňovania stavieb podľa projektu. Stavebný zákon len vágne predpisuje čo má stavebník so žiadosťou o stavebné povolenie alebo na ohlásenie stavebnému úradu predložiť. Súčasný legislatívny stav nevyžaduje aby stavebník, prípadne zhotoviteľ musel vyhotoviť realizačnú dokumentáciu. Na druhej strane však v  § 103 zákon požaduje na stavebníkovi aby realizačnú dokumentáciu udržiaval a archivoval po celú dobu existenciu stavby… Tento stav, hlavne neexistencia realizačnej dokumentácie má významný negatívny vplyv na kvalitu stavby, jej bezpečnosť a životnosť. Neobíditeľným dôsledkom je tiež fakt, že prakticky zaniká zodpovednosť projektanta, stavbyvedúceho a stavebného dozoru za chyby stavby a následná vymožiteľnosť práva.

 

Úrad SKSR

29.11.2016

SKSR popripravila a poslala MDVRR SR návrh vyhlášky k zákonu 138/1992 Zb.

Naša komora pripravila a poslala MDVRR SR návrh vyhlášky dočasne upravujúcu zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch upravujúcu preskúšanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti kvalifikácii stavbyvedúci a stavebný dozor.

Zákony č.138/1992 Zb. a č. 455/1991 Zb. s účinnosťami od 1.7.2016 v rozpore s Európskymi požiadavkami a pravidlami podľa ktorých môže pripravovať, preskúšať a vydať osvedčenie odbornej spôsobilosti len vzdelávacia organizácia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) s pôsobením na území Slovenskej republiky a v rozpore
s vlastnými ustanoveniami zákona č. 455/1991 Zb. v § 7 ods. 1; § 21; § 22 ods. 1 písm. e) znižujú odborné požiadavky, prípravu a osvedčovanie kvalifikácií „Stavbyvedúci“ a „Stavebný dozor“.
Podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. poslednej úpravy platnej od 1.7.2016 už nie je pre výkon a živnosť kvalifikácií „Stavbyvedúci“ a „Stavebný dozor“ vyžadovaná odborná spôsobilosť a príprava na ňu vo vzdelávacej organizácii podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1.7.2016 podľa prílohy č.2 zákona č. 455/1991 Zb. „Živnostenský zákon“ postačuje osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti, alebo preukázanie osvedčenia o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti (v legislatíve SR „osobitná“ odborná spôsobilosť neexistuje) podľa § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona č.138/1992 Zb. o SKSI, t.j. stavovskou nevzdelávajúcou organizáciou, ktorá združuje a upravuje činnosť projektantov a ktorá nie je akreditovanou vzdelávacou organizáciou podľa zákona č. 568/2009 Z. z.

SKSI od roku 2009 do 1.7.2016 nevydávala osvedčenie odbornej spôsobilosti, vydávala len osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre živnostenské podnikanie „Stavbyvedúci“ a „Stavebný dozor“, čo nie je a nebolo osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti a ani osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. „Živnostenský zákon“. Tento chaotický stav môže spôsobiť aj spochybnenie všetkých doposiaľ vydaných osvedčení, stavebných povolení a zodpovednosti za prípadné spôsobené škody od roku 2009 z titulu takýchto osvedčení.

Otázkou zostáva či má naše ministerstvo skutočný záujem skvalitňovať odbornú úroveň v stavebníctve a bezpečnosť stavieb, alebo sa jedná len o zachovanie komerčných záujmov SKSI a jej niektorých jedincov.

 

Prezídium SKSR

15.11.2016

Kalendár udalostí
november 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
« sep   dec »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.