Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: december 2016

Smutná udalosť: havária lietadla s Ruskými umelcami súboru ALEXANDROVCI

Celú našu kultúrnu spoločnosť zarmútila informácia o havárii lietadla s významnou časťou speváckeho umeleckého súboru ALEXANDROVCI. Ich umenie spájalo všetkých kultúrnych ľudí bez rozdielu na ich národnosť, štátnu príslušnosť, rasu a odbornosť. Naša komora ku tejto smutnej udalosti v tento pre nás kresťanov významný sviatočný deň zaslala Veľvyslanectvu Ruskej federácie kondolenčný list s prianím prejavenia úprimnej sústrasti ich pozostalým príbuzným.

Kondolenčný list našej komory Veľvyslanectvu Ruskej federácie:

Pripomeňme si ich slávnu Kalinku:

Štatistika návštevnosti a preberania súborov nášho portálu SKSR

Teší nás, že náš portál je pomerne dobre navštevovaný a že si z neho odborníci sťahujú aj niektoré sprístupnené dokumenty. Naša komora z nami pripravovaného stavebného zákona, o ktorý MDVRR SR doposiaľ neprejavilo seriózny záujem ani pod jedným vedením z troch posledných ministrov, sprístupnila 4 upravené návrhy na novelu, alebo vyhlášku starého stavebného zákona.

Takmer 100% záujem bol o sťahovanie našich 4 návrhov na vyhlášky vo veciach kvality, odbornosti a prípravy odborníkov, ktoré sme poslali priamo pánovi ministrovi. Absolútne najviac sťahovali odborníci a úradníci zo Slovenska a Ruskej federácie.

Slovensko: 156,86 MB = cca 272 stiahnutí a 138 adries (najviac Bratislava, Košice a Banská Bystrica).

Ruská federácia: 148,98 MB = cca 259 stiahnutí a 72 adries Európskej časti Ruska (najviac Moskva a Petrohrad).

O doplňujúce informácie nás však nepožiadal ani jeden odborník, alebo úradník zo Slovenska… Najviac otázok máme z Ukrainy, Maďarska (už aj v minulom roku a v marci a v máji t.r. ale vo veci celého nášho návrhu zákona) Francúzka, Ruska a Česka.

Prezídium SKSR

Od 1. januára neplatí Vyhláška č.364/2012 !!

Upozorňujeme členov SKSR a širokú odbornú verejnosť, že od 1.1.2017 nebude platiť vyhláška č. 364/2012 Energetická hospodárnosť budov. !!

 

Dňom 1.1.2017 bude platiť nová Vyhláška o EH8 č. 324/2016 Z.z.Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 30. novembra 2016,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa novej vyhlášky musia projektanti navrhovať a investori objednávať projekty a stavby podľa tejto vyhlášky a podľa stanoviska úradníkov stavebných úradov a ministerstva výstavby nebudú odsúhlasovať projekty pre stavebné povolenie, ktoré nebudú spĺňať kritériá tejto vyhlášky.

 

V zásade sa musia navrhovať projekty s energetickou hospodárnosťou globálneho ukazovateľa A1 ako ultranízkoenergetické budovy. Vyhláška v celom znení sa dá stiahnuť z internetovej stránky: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/324/ZZ_2016_324_20170101.pdf

Sekretariát SKSR

7.12.2016

 

SKSR vypracovala a poslala na MDVRR SR návrh o vybraných činnostiach vo výstavbe

SKSR – naša komora dňa 5.12.2016 poslala Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) návrh na vyhlášku o vybraných činostiach vo výstavbe .

Pôvodný Zákon č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku bol do dnešného dňa zmenený už 38 krát čo v mnohých prípadoch spôsobilo jeho výrazné znefunkčnenie a radikálne znížilo a neustále znižuje pokles požiadaviek na kvalitu a odbornosť príprava a uskutočňovania stavieb. Dávame Vám do pozornosti súčasný nedobrý stav v Slovenskom stavebníctve spôsobený dlhodobou klesajúcou požiadavkou na odbornosť aj vo všetkých remeselných profesiách a riadiacich pracovníkov v príprave a na uskutočňovaní stavieb priamo na staveniskách. Dlhodobý pokles kvality stavieb a odbornosti na stavbách, je spôsobený hlavne chybami v legislatíve, t.j. v zákone č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení poslednej úpravy platnej od 1.1.2016, zákona č. 138/1992 Zb. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení od 1.7.2016 a schvaľovanom návrhu zákona a zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v platnom znení od 1.7.2016.

Pre výrobnú stavebnú činnosť uskutočňovania stavieb sa ani v posledných zmenách uvedených zákonov nevyžadujú kvalifikovaní remeselníci, ani prvostupňové riadenie stavebných prác vo svete všeobecne známym Majstrom stavebnej výroby a nevyžaduje sa ani príprava a odborná spôsobilosť stavbyvedúcich a stavebných dozorov v súlade s §7, §7a odst.č.1; č.2. a § 22, odst.1 písm. c) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v znení zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 o celoživotnom  vzdelávaní v znení neskorších  predpisov. Pre tento chýbajúci legislatívny základ už roky klesá kvalita uskutočňovania stavieb a záujem o výuku remesiel v celom spektre stavebných činností. Doterajšia legislatíva nevyžaduje ani periodické odborné aktualizačné vzdelávanie projektantov a ostatných zodpovedných riadiacich a kontrolných pracovníkov na stavbách so záverečným preskúšaním tak, ako je to bežné vo svete.

 

Úrad SKSR

6.11.2016

 

Kalendár udalostí
december 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
« nov   jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.