Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: marec 2017

PROJEKTANTI POZOR ! OD 1.1.2017 PLATÍ NOVÁ VYHLÁŠKA č. 324/2016 Z.z. !

Stále častejšie nás oslovujú stavebné úrady a niektorí starostovia so žiadosťou o publikovanie a informovanie projektantov o účinnosti novej vyhlášky č. 364/2012 Energetická hospodárnosť budov. Táto vyhláška veľmi podstatne mení a sprísňuje podmienky pre projektovanie nových stavieb.

Musíme upozorniť, že úrady vyžadujú prerobiť všetky staršie projekty na ktoré neboli vydané stavebné povolenia. Nové stavebné povolenia na staré projekty nebudú úrady vydávať a už nevydávajú, čím vzniká množstvo problémov a nedorozumení.

Na našom portáli sme o verejnosť upozornili na zmenu už 7.12.2016, ale málokto sa asi týmto riadil.

Takže pripomíname, že dňom 1.1.2017 platí nová Vyhláška o EH8 č. 324/2016 Z.z.Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 30. novembra 2016,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa novej vyhlášky musia projektanti navrhovať a investori objednávať projekty a stavby podľa tejto vyhlášky a podľa stanoviska úradníkov stavebných úradov a ministerstva výstavby nebudú odsúhlasovať projekty pre stavebné povolenie, ktoré nebudú spĺňať kritériá tejto vyhlášky.

V zásade sa musia navrhovať stavby s energetickou hospodárnosťou globálneho ukazovateľa A1 ako ultranízkoenergetické budovy!

Vyhláška v celom znení sa dá stiahnuť z internetovej stránky: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/324/ZZ_2016_324_20170101.pdf

Sekretariát SKSR

7.12.2016

Nové infraštrukturálne projekty v Chorvátsku

Chorvátska republika pripravuje nové verejné obstarávanie v oblasti železničných infraštruktúrnych projektov v Chorvátsku.

V nadchádzajúcom období sa pred HR otvára veľká príležitosť na využitie európskych finančných mechanizmov v oblasti obnovy a investícií do železničnej infraštruktúry.

Na základe viacročnej prípravy projektovej dokumentácie v roku 2017 v oblasti železničnej infraštruktúry sa očakávajú verejné obstarávania pre viacero projektov financovaných z európskych finančných mechanizmov.

Bližšie informácie pre členov komory

Rekordná sledovanosť našich stránok.

Vážená verejnosť,

je  to neuveriťeľné a pre nás mimoriadne potešiteľné, že stránky našej komory zaznamenali za mesiac február absolútne najvyššiu návštevnosť až 28 376 ľudí. Je to historicky najvyššia návštevnosť stránok a historicky najväčší počet sťahovaní našich legislatívnych návrhov. Čo je najviac potešujúce až neuveriteľné je to, že záujem Slovákov „preválcoval“ záujem sledovanosti zo zahraničia !! Tento mimoriadny záujem a rast návštevnosti a preberania našich návrhov nastal po 12. februári 2017, kedy sme zverejnili návrhy na zmenu stavebného zákona.

Počet nových návštevníkov : 28 376

Prenesené dáta : 2,47 GB Slovensko

Prenesené dáta : 2,22 GB ostatní

 

Prezídium SKSR úprime ďakuje za tento mimoriadny záujem o našu prácu. Tento stav svedčí o naozaj veľkých legislatívnych problémoch trápiacich odbornú aj laickú verejnosť na Slovensku, čo nás zaväzuje pokračovať a zintenzívniť našu prácu.

Prezídium SKSR.

PRINCÍPY RIADENIA VÝSTAVBY – NASTAL ČAS NA NÁPRAVU !

Vážená odborná a široká laická verejnosť,

realita súčasného celospoločenského života aj v stavebníctve potvrdzuje, že výsledkom činnosti do seba zahľadenej „tradičnej“ organizácie projektantov ustanovenej zo zákona a skutočného prístupu Ministerstva dopravy a výstavby SR s vyhláseniami o úpornom boji za skvalitnenie legislatívy, odbornosti a zvýšenie bezpečnosti stavieb sú len prázdne slová pretože v skutočnosti v roku 2016 pribudlo len ďalšie zmäkčenie podmienok na odbornosť v príprave a uskutočňovaní stavieb a úplné vyradenie kontroly zo stavebných procesov a činností.

Spoločenské postavenie stavbárov, činnosť projektantov a odborníkov vo výrobnej sfére uskutočňovania stavieb sa v celospoločenskom vnímaní skôr zhoršuje, ako zlepšuje.

Najväčším „úspechom“ zodpovedných organizácií od rokov cca 2010-2011 je odďaľovanie  zlepšenia legislatívy v snáď najdôležitejších činnostiach vo výstavbe až po takmer ich úplnú likvidáciu:

 • kontrolných činností inštitútom „Stavebný dozor“ zo zákona,
 • kontrolných činností inštitútom „Autorský dozor“ zo zákona,
 • nutnosť výstavby podľa vykonávacieho projektu zo zákona,
 • nutnosť vykonávať odborné stavebné aplikačné remeselné činnosti pracovníkmi vzdelanými v danom profesnom odbore tiež zo zákona.

Je najvyšší čas legislatívne upraviť zákon č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) aspoň v časti stavebného poriadku upravujúcej odbornosť, projekčnú činnosť, údržbu, zodpovednosť a  krízové situácie stavieb.

Naše legislatívne návrhy vychádzajú z týchto základných princípov prípravy a riadenia výstavby, ktoré sa podarilo zodpovedným organizáciám zdevastovať tak, že sa čoraz častejšie  stretávame s problematickou kvalitou a bezpečnosťou našich stavieb.

Považujeme za nevyhnutné v najkratšom možnom čase v teraz platnom stavebnom zákone upraviť:

 1. pôsobenie odborníkov v príprave stavieb;
 2. pôsobenie odborníkov v uskutočňovaní stavieb;
 3. uzákoniť činnosť prvostupňového priameho riadenia realizačných prác kvalifikovanou funkciou „Majster stavebnej výroby“ podľa jednotlivých odborov;
 4. uzákoniť vykonávanie remesiel v stavebníctve len vyučenými a preškolenými remeselníkmi;
 5. uzákoniť kontrolnú činnosť vo výstavbe vykonávanú stavebným dozorom, ako zákonom povinnú na všetkých stavbách, okrem drobných stavieb do 30 m2;
 6. ustanoviť kontrolnú činnosť autorským dozorom projektanta ako zákonom povinnú súčasť vykonávacieho projektu na všetkých stavbách, okrem drobných stavieb do 30 m2. Činnosť projektanta – stavebného inžiniera v projektovej príprave stavieb a počas jej realizácie ako autora projektu s autorským dozorom takto stabilizuje jeho postavenie, vážnosť a zodpovednosť;
 7. uzákoniť povinnosť začať stavebné práce len podľa overeného vykonávacieho projektu. Realizovať stavbu len podľa projektu pre stavebné povolenie nebude možné;
 8. v záujme skvalitnenia a zvýšenia bezpečnosti stavieb na Slovensku je nutné zákonom stanoviť základné podmienky odbornosti, práv, povinností a zodpovednosť všetkým osobám činným v procese prípravy, riadenia a realizácie stavieb.

ZÁSADY ŠTRUKTÚRY RIADENIA VÝSTAVBY

ZÁSADY RIADENIA VO VÝSTAVBE

ZÁKLADNÁ SCHÉMA PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY

ZÁKLADNÁ SCHÉMA REALIZÁCIE VÝSTAVBY

ZÁKLADNÁ SCHÉMA PRÍPRAVY A REALIZÁCIE VÝSTAVBY

Vážená odborná a laická verejnosť,
ponúkame Vám tieto návrhy, na názorovú odbornú diskusiu. Považujte naše návrhy za výlučne nepolitické a neobchodné. Vaše názory nám určite pomôžu k vynútenej otvorenej komunikácii s NR SR, prípadne aj s MDV SR, pretože je najvyšší čas presadzovať verejnom záujme aj nekomerčné zákony.

 

Sú to stavby aj pre Vás a Vaše deti.
V Nitre 23.2.2017

Ivan Pauer
Preident komory SKSR
a
Ing. Vojtech Mozgay
Viceprezident pre
legislatívu a medzinárodné
vzťahy a riaditeľ úradu komory
Expert on Human Settlements registered in the International Directory of Experts
UNITED NATIONS CENTRE (HABITAT)

Kalendár udalostí
marec 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
« feb   máj »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.