Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: marec 2018

Informačný systém výstavby za desiatky miliónov nebude

SITA 30.03.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zrušilo verejnú súťaž na Informačný systém výstavby (ISV) za predpokladanú cenu 44,7 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (53,64 mil. eur vrátane DPH).

Zdôvodnilo to tým, že riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 neschválil zámer národného projektu, vrátane štúdie uskutočniteľnosti.

Oznámil to Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre uvedený operačný program. Rezort dopravy tak nemohol počítať s financovaním projektu z prostriedkov Európskej únie, ako pôvodne očakával, ani uzatvoriť zmluvu bez finančného krytia. V prípade neschválenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku si vyhradil právo nepodpísať zmluvu s úspešných uchádzačom.

Celý článok TU.

Poznámka SKSR:

Tento krok ministerstva môžeme len privítať. Pokiaľ nie je schválený nový zákon o Urbanizme a územnom plánovaní a zákon o Stavebnom poriadku, išlo by len a len o vyhadzovanie peňazí daňových poplatníkov. Medzi iným, podľa dostupných informácií vo veci elektronizácie napr. stavebných konaní je príliš veľa nedoriešených a sporných otázok, napr. ako budú vyžadovať stanovisko k výstavbe na susednom pozemku, alebo pozemku cez ulicu ťažko vidiaceho dôchodcu bez vlastníctva PC a internetu a vôbec bez vedomostí a zručností s internetom ?  Tých otázok je však ďaleko viac a úradníci na stavebných úradoch by mali o čom hovoriť, keby ich niekto na ministerstve počúval, vnímal a pýtal sa ich.

V každom prípade SKSR tento krok ministerstva považuje za rozumný.

 

Prezídium SKSR.

Zomrel Miroslav Maťaščík, autor projektu bratislavského Mosta Apollo

Zdroj: TASR 28.03.2018 19:23

 

Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel v utorok 27. marca vo veku 69 rokov projektant mostov, označovaný aj za otca bratislavských mostov, Miroslav Maťaščík.

Foto: SITA/asb

Maťaščík je považovaný za najvýznamnejšieho slovenského projektanta mostov. Je autorom projektu Mosta Apollo, rekonštrukcie Starého mosta a podieľal sa aj na projektoch Prístavného mosta a Mosta Lafranconi v Bratislave. Je tiež autorom cestného mosta ponad Považskú Bystricu. Za svoje diela bol ocenený viacerými domácimi aj medzinárodnými vyznamenaniami.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 4. apríla o 11.00 h v bratislavskom krematóriu v Lamači.

 

 

Most APOLLO:

Autor: Ivan Majerský, Pravda

S úctou a spomienkou,

Ivan Pauer,

prezdent SKSR

a

Prezídium SKSR

Výstava INTERMAT Paris: objavte odvetvie zemné práce, seizmicita a demolácie

 

Sektor zemné a demolačné práce v spoločnosti INTERMAT Paris zahŕňa tieto zariadenia a riešenia:

  • Príslušenstvo, komponenty a diely pre zemné práce,
  • Stroje a zariadenia pre zemné a inžinierske stavby,
  • Stroje pre demoláciu, životné prostredie a recykláciu,
  • Nové technológie pre zemné a demolačné práce.

 

TEMA DEMOLIČNÉHO A RECYKLOVACIEHO ZDRUŽENIA

V centre bezpečnosti a v sektore odpadového hospodárstva na staveniskách bola táto tématická obec zriadená v spolupráci s Združením francúzskych národných dodávateľov demolácií SNED, členom EDA.

________________________________________________________________

TEMA DEMOLIČNÉHO A RECYKLOVACIEHO ZDRUŽENIA

 

V centre bezpečnosti a v sektore odpadového hospodárstva na staveniskách bola táto tematická obec zriadená v spolupráci s Združením francúzskych národných dodávateľov demolácií SNED, členom EDA.

 

 

________________________________________________________________


 

STRETNUTIA S ODBORNÍKMI NA SEIZMICITU ZEME A DEŠTRUKCIÍ ÚZEMÍ

Spomedzi 1500 vystavovateľov objavte sekcie zemné a demolačné.

 

 

 

________________________________________________________________

            

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Rokovanie komisie pre nový stavebný zákon na MDaV SR dňa 26.3.2018

Nakoľko sa nerobil žiaden uzáver a zápis zo zasadnutia komisie pre stavebný zákon nebolo vydané žiadne stanovisko o informovaní odbornej verejnosti, oznamujeme našim členom a ostatnej verejnosti naše stanoviská a pripomienky k návrhu zákona:

 

Včera sa na Ministerstve dopravy a výstavby SR uskutočnilo 4 rokovanie komisie pre prípravu nového stavebného zákona. Vzhľadom ku stále opakujúcim sa nedostatkom v návrhu zákona aj napriek niektorým novým úpravám, napr. certifikácii firiem pre vyhotovovanie vyhradených stavieb a pritom nikto nevie čo sú vyhradené stavby, nejasnostiach v definíciách čo sú vôbec stavby a bytové stavby, zotrvávanie na zrušení stavebných úradov a ich nahradením akýmsi stavebným komisárom s nejasnými právami, povinnosťami a zodpovednosťou s konečným negatívnym dopadom na obce, pretože tie nebudú mať prehľad o pripravovaných a vykonávaných stavbách na ich území, sme odmietli tieto a ďalšie nezmyselné úpravy, ktoré podľa našich analýz nevedú k ničomu dobrému pre stavebníctvo a náš štát. Odmietame zrušenie stavebných úradov v mestách a vybraných obciach, naopak, je potrebné ich posiliť !!

 

Taktiež sme vytkli viacero formálnych, ale s vecným právnym obsahom nesprávnosť a rozpornosť vymýšľania nelogických názvov zákona a v zákone, a niektorých definícií v rozpore s nadväzujúcimi zákonmi, a to napr. namiesto názvu Zákon o stavebnom poriadku, ktorý pozná kompetenčný zákon a pod. tvorca vymyslel nič nehovoriaci zákon VÝSTAVBA, Stavebný dozorca (dozorcovia sú vo väzniciach a nie na stavbách) a pod.

 

Ďalej trváme na tom:

a) aby sa každá stavba vyhotovila len na základe vykonávacieho projektu bez ohľadu na to aká je to stavba;

b) že stavebný dozor je kontrolný inštitút nad množstvom, správnosťou a cenou vykonávaných prác, a nie osoba, ktorá riadi výstavbu rodinného domu svojpomocou, čo je absolútny nezmysel, a musí byť na každej stavbe bez ohľadu na to aká je to stavba;

c) že, stavebné remeselné práce môžu vykonávať len remeselne vzdelaní a pripravení pracovníci, atd !

 

Taktiež sme oficiálne spochybnili zákonnosť vydávaných osvedčení Stavbyvedúci a Stavebný dozor. Vo veci vydávania a osvedčovania odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu Stavebný dozor a Stavbyvedúci trváme na dodržiavaní živnostenského zákona a zákona o celoživotnom vzdelávaní. Súčasne oznamujeme, že sme 23 marca 2018 podali podnet na generálnu prokuratúru na prešetrenie rozporov v zákone č. 138/1992 Zb.   – Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch so zákonom č. 568/2009 Z. z. – Zákon o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 455/1991 Zb. – Zákon o živnostenskom podnikaní a s Európskymi smernicami pre stavebníctvo.

 

Navrhli sme ako podmienku mať v každom meste hlavného architekta ako zákonnú povinnosť.

 

Predsedníctvu komisie sme oznámili, že trváme na našich aj tu neuvedených požiadavkách a návrhoch a trváme na zmene doterajšej koncepcie a názvu nasledovne:

„Zákon o Urbanizme a územnom plánovaní“ a Zákon o Stavebnom poriadku“ !

Medzi iným sme požiadali ministerských úradníkov predložiť konečne legislatívny zámer ku tomuto zákonu, ktorý zatiaľ predložený nebol, pretože mediálne proklamované zdôvodnenie potreby nového zákone nie je legislatívny zámer.

K našim pripomienkam a návrhom neboli prakticky žiadne podstatné pripomienky a námietky okrem zákona o urbanizme, ktorému sa nelogicky tvorcovia bránia a vyhýbajú. Potom sa nedivme, čo sa na Slovensku deje so stavebníctvom, výstavbou kde tade a s úpadkom odbornosti..

Sekretariát SKSR 27.3.2018

AKTUALIZOVANÁ – VYKONÁVACIA SMERNICA SKSR VS – 07-2018/03 o odmene za služby

 

VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 07/2018/03

Z dôvodu nárastu niektorých vstupných nákladov a zvašujúci sa objemový tlak na naše služby  sme museli pristúpiť k úprave a k vyradeniu niektorých položiek našej činnosti:

Pre neustály rast požiadaviek na našu organizáciu a rozširovanie okruhu problémov na stavbách, ale aj pre zvyšovanie právnej čistoty sa vedenie komory rozhodlo prijať aktualizáciu smernice pre vykonávanie našich služieb a odmeny za ne.

Prezídium SKSR dňa 25.03.2018 na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo, že dňom 26.03.2018 rozhodnutím prezídia SKSR nadobúda platnosť “VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 07/2018/03. Úkony neobsiahnuté v smernici sa odmeňujú po odsúhlasení odmeny dohodou.

 

Podrobnosti sú TU.

 

Ivan Pauer

 

Prezident SKSR

Dňa 25.03.2018

Na Ta3 dnes v Téme dňa o stavebnom zákone

Ministerstvo dnes v relácii Téma dňa propagovalo ďalšiu verziu stavebného zákona. Rozhovor o „výhodách“ pripravovaného zákona bez Legislatívneho zámeru so štátnym tajomníkom Petrom Ďurčekom je na pozícii 29:00.

Ministerstvo poskytlo až 22.12.2017 členom komisie „Zdovodnenie navrhov ZUP a ZOV“ čo nie je Leg.zámer ako to vyžaduje riadny leg. proces. Na rozdiel od tlačovej besedy ministerstva už pán št.tajomík jasne potvrdil, že vláda chce odobrať stavebné úrady obciam a povoľovanie zverí stavebným komisárom… Vyznieva to tak, že objednávateľ zákona a jeho tvorcovia nedávajú veľký priestor ZMOS a UMS a pripomienky našej SKSR akoby nikdy neboli…

 

 

Ivan Pauer – Prezident SKSR a prezídium SKSR
Kalendár udalostí
marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
« feb   apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.