Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque
Odborná literatúra

Monthly Archives: jún 2018

ON LINE diskusia Architects‘ Council of Europe 25. júna od 12.00 do 13.00

Webinar LEVEL (S):


Pondelok 25. júna od 12.00 do 13.00 SEČ  Rada európskych architektov (ACE) v spolupráci s BUILD UP organizuje od 12.00 h do 13.00 hod. Webovú online diskusiu o úrovni S.

Úroveň (S) je dobrovoľný rámec pre podávanie správ vypracovaný Komisiou EÚ, ktorý poskytuje súbor jednoduchých metrík na meranie trvalej udržateľnosti budov počas ich životného cyklu. Používa ukazovatele založené na existujúcich nástrojoch a normách a zahŕňa energiu, materiály, vodu, zdravie a pohodlie, zmenu klímy a náklady a hodnotu životného cyklu.

Všeobecným cieľom webinára je vysvetliť a diskutovať o tom, čo je táto úroveň (úrovne), ako funguje a aká je možná užitočnosť úrovní (úrovní) pre architektov.

Webinar sa zameriava na architektov a všetkých stavebných odborníkov, ktorí majú záujem o udržateľnú výstavbu.

Program
– 12.00 hod.: Privítanie a úvod Judit KIMPIAN, predseda pracovnej skupiny ACE pre udržateľnosti budov;
– 12h05: Josefina LINDBLOM, Komisia EÚ (GR pre životné prostredie): Všeobecný úvod do úrovne (úrovní);
– 12h15: Esfand BURMAN, University College London (UCL), Inštitút environmentálneho dizajnu a inžinierstva (IEDE):                     Výhody holistického prístupu k údajom o výkonnosti budov;

    – 12h25: Peter Andreas SATTRUP, vrchný poradca Dánskeho združenia architektonických firiem: Aká je možná užitočnosť úrovní pre architektov?
– 12h35: Josefina LINDBLOM: Ako sa zapojiť do testovacej fázy úrovne (úrovní)?
– 12h40: Diskusia s online publikom;
– 13:00: Koniec.

Registration
To register, please send an email to contact@buildup.eu

GDPR

  • To check and modify you data, please click here
  • To unsubscribe please click on the „Unsubscribe“ button at the bottom of this page
Kontakt:

Architects‘ Council of Europe
29 rue Paul Emile Janson
B-1050 Brussels
www.ace-cae.eu
info@ace-cae.eu
T: +32 2 543 11 40
F: +32 2 543 11 41
© ARCHITECTS‘ COUNCIL OF EUROPE,
All rights reserved.

____________________________________________________________________________

Webinar

LEVEL(S): Building Sustainability Performance

Monday 25 June from 12h00 to 13h00 CET

The Architects‘ Council of Europe (ACE), in partnership with BUILD UP, is organising on Monday 25 June from 12h00 to 13h00 CET a webinar on Level(s).
LEVEL(S) is a voluntary reporting framework developped by the EU Commission that provides a set of simple metrics for measuring the sustainability performance of buildings throughout their life cycle. It uses indicators based on existing tools and standards and covers energy, materials, water, health and comfort, climate change and life cycle cost and value.
The general objective of the webinar is to explain and discuss what is Level(s), how it works and what is the possible usefulness of Level(s) for architects.
The webinar targets architects and all building professionals interested in sustainable construction.
Programme
    – 12h00: Welcome and Introduction by Judit KIMPIAN, Chair of the ACE Sustainability Work Group
    – 12h05: Josefina LINDBLOM, EU Commission (DG Environment): General introduction into Level(s) 
    – 12h15: Esfand BURMAN, University College London (UCL), Institute for Environmental Design and Engineering (IEDE): The benefits of a holistic approach to building performance data
    – 12h25: Peter Andreas SATTRUP, Senior advisor at the Danish Association of Architectural Firms: What is the possible usefulness of Level(s) for architects?
    – 12h35 : Josefina LINDBLOM: How to engage in the testing phase of Level(s)?
    – 12h40: Discussion with the online audience
    – 13h00: End
Registration
To register, please send an email to contact@buildup.eu

 

GDPR

  • To check and modify you data, please click here
  • To unsubscribe please click on the „Unsubscribe“ button at the bottom of this page

V4 LOGISTICS FORUM dňa 15.6.2018-1

Na osobné pozvanie pána ministra zahraničných vecí a ekonomiky Maďarskej republiky pána Péter Szijjártó sa vedenie našej komory zúčastnilo medzinárodného fóra krajín V4 o súčasnosti, blízkej budúcnosti a trendoch v logistike krajín V4 (Maďarsko – hostiteľ, Česká republika, Slovenská republika a Poľská republika.

Konferencia poskytla rozhodujúcim subjektom z vlády, politiky, obchodu, priemyslu, výskumu a občianskej spoločnosti vynikajúcu platformu na diskusiu o naliehavých otázkach logistického sektora, ako sú elektromobilita, vozidlá s vlastným pohonom, inteligentné riešenia, dopravný koridor sever-juh alebo alternatívne technológie pohonných hmôt / riadenie kritickej infraštruktúry. Hlavným cieľom podujatia bolo zhromaždiť odborníkov na vysokej úrovni v tomto odvetví, ktorí budú mať príležitosť diskutovať o tom, ako sa budú môcť v krajinách V4 rozvíjať systémy inteligentnej dopravy, ktoré sú odolné voči budúcnosti a udržateľné.

Podujatie, medzi iným veľmi kvalitne obsahovo a organizačne, bolo veľmi dobre pripravené a prinieslo veľa zaujímavých informácií o súčasnom stave a nových požiadaviek na dopravné spojenia medzi našimi krajinami rámci V4. Opätovne sa vracia myšlienka zintenzívniť a rozvinúť dopravu nákladov po železnici, pretože doprava po cestných komunikáciách má svoje kapacitné, technické a ekologické limity zrejme na hranici možností našich krajín. Zaujímavé informácia názory na oživenie železničnej dopravy a návrhy na možné riešenia mal zástupca Českej republiky. Maďarský zástupca informoval o zintenzívnení stavebných prác na dostavbe diaľničných úsekov so Slovenskom.

Zástupca skupiny MOL taktiež prezentoval zaujímavé trendy a smerovanie ropného priemyslu podľa ktorého dochádza k zmene priorít v produkcii palív, ktoré pomaly a isto strácajú prioritné postavene. Pozornosť a produkcia sa zameriava na rozvoj „bielej“ chémie, elktromobility  a i.

Hostiteľ pre účastníkov fóra v rámci akcie pripravil aj sprievodný program spojený so sobotňajšími rozjazdami a nedeľňajším pretekom kamiónových ťahačov. V rámci tohto programu sa predviedli ťahače v „akcii“, testovacie jazdy ťahačov s účastníkmi fóra a záverom motorkári predviedli dych vyrážajúce akrobacie na svojich strojoch.

V4 logistické fórum prinieslo veľa tém na zamyslenie a riešenie súčasného stavu a budúcnosti spolupráce medzi našimi krajinami.

Prezídium SKSR.

Niekoľko postrehov z fóra vo fotografii:

H.E. Cengelová Ladislava MDaV SR

H.E. Cengelová Ladislava MDaV SR

H.E. Marek Chodkiewicz (tbc) Undersecretary of State Ministry of Infrastructure

Ladislav Dudáš, Vice Chairman of the National Motorway Company SR – vpravo

Foto: SKSR

Sprievodný program:

  

Foto: SKSR
Kalendár udalostí
jún 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
« máj   aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archív
Diagnostika porúch stavby

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.