Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Daily Archives: 19. júna 2018

ON LINE diskusia Architects‘ Council of Europe 25. júna od 12.00 do 13.00

Webinar LEVEL (S):


Pondelok 25. júna od 12.00 do 13.00 SEČ  Rada európskych architektov (ACE) v spolupráci s BUILD UP organizuje od 12.00 h do 13.00 hod. Webovú online diskusiu o úrovni S.

Úroveň (S) je dobrovoľný rámec pre podávanie správ vypracovaný Komisiou EÚ, ktorý poskytuje súbor jednoduchých metrík na meranie trvalej udržateľnosti budov počas ich životného cyklu. Používa ukazovatele založené na existujúcich nástrojoch a normách a zahŕňa energiu, materiály, vodu, zdravie a pohodlie, zmenu klímy a náklady a hodnotu životného cyklu.

Všeobecným cieľom webinára je vysvetliť a diskutovať o tom, čo je táto úroveň (úrovne), ako funguje a aká je možná užitočnosť úrovní (úrovní) pre architektov.

Webinar sa zameriava na architektov a všetkých stavebných odborníkov, ktorí majú záujem o udržateľnú výstavbu.

Program
– 12.00 hod.: Privítanie a úvod Judit KIMPIAN, predseda pracovnej skupiny ACE pre udržateľnosti budov;
– 12h05: Josefina LINDBLOM, Komisia EÚ (GR pre životné prostredie): Všeobecný úvod do úrovne (úrovní);
– 12h15: Esfand BURMAN, University College London (UCL), Inštitút environmentálneho dizajnu a inžinierstva (IEDE):                     Výhody holistického prístupu k údajom o výkonnosti budov;

    – 12h25: Peter Andreas SATTRUP, vrchný poradca Dánskeho združenia architektonických firiem: Aká je možná užitočnosť úrovní pre architektov?
– 12h35: Josefina LINDBLOM: Ako sa zapojiť do testovacej fázy úrovne (úrovní)?
– 12h40: Diskusia s online publikom;
– 13:00: Koniec.

Registration
To register, please send an email to contact@buildup.eu

GDPR

  • To check and modify you data, please click here
  • To unsubscribe please click on the „Unsubscribe“ button at the bottom of this page
Kontakt:

Architects‘ Council of Europe
29 rue Paul Emile Janson
B-1050 Brussels
www.ace-cae.eu
info@ace-cae.eu
T: +32 2 543 11 40
F: +32 2 543 11 41
© ARCHITECTS‘ COUNCIL OF EUROPE,
All rights reserved.

____________________________________________________________________________

Webinar

LEVEL(S): Building Sustainability Performance

Monday 25 June from 12h00 to 13h00 CET

The Architects‘ Council of Europe (ACE), in partnership with BUILD UP, is organising on Monday 25 June from 12h00 to 13h00 CET a webinar on Level(s).
LEVEL(S) is a voluntary reporting framework developped by the EU Commission that provides a set of simple metrics for measuring the sustainability performance of buildings throughout their life cycle. It uses indicators based on existing tools and standards and covers energy, materials, water, health and comfort, climate change and life cycle cost and value.
The general objective of the webinar is to explain and discuss what is Level(s), how it works and what is the possible usefulness of Level(s) for architects.
The webinar targets architects and all building professionals interested in sustainable construction.
Programme
    – 12h00: Welcome and Introduction by Judit KIMPIAN, Chair of the ACE Sustainability Work Group
    – 12h05: Josefina LINDBLOM, EU Commission (DG Environment): General introduction into Level(s) 
    – 12h15: Esfand BURMAN, University College London (UCL), Institute for Environmental Design and Engineering (IEDE): The benefits of a holistic approach to building performance data
    – 12h25: Peter Andreas SATTRUP, Senior advisor at the Danish Association of Architectural Firms: What is the possible usefulness of Level(s) for architects?
    – 12h35 : Josefina LINDBLOM: How to engage in the testing phase of Level(s)?
    – 12h40: Discussion with the online audience
    – 13h00: End
Registration
To register, please send an email to contact@buildup.eu

 

GDPR

  • To check and modify you data, please click here
  • To unsubscribe please click on the „Unsubscribe“ button at the bottom of this page

Kalendár udalostí
jún 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
« máj   aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archív
Diagnostika porúch stavby

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.